Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/1.3.00/08.00724 "Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/1.3.00/08.00724 "Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych"

W dniu 2 września 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr PL.3.22/1.3.00/08.00724 "Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 którego Partnerem Wiodącym jest Powiatem Prudnicki we współpracy z Gmina Město Albrechtice w Republice Czeskiej oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

Głównym celem projektu było stworzenie podstaw zintegrowanego systemu ratowniczego oraz opracowanie wspólnych planów ratowniczych na terenie powiatu prudnickiego i gminy Město Albrechtice w obrębie pogranicza PL-CZ jako czynnika decydującego o jakości i skuteczności współpracy podmiotów ratowniczych powiatu prudnickiego oraz obwodu krnovskiego w zakresie zwalczania skutków wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych oraz zmniejszenia ryzyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Pozyskanie nowoczesnych samochodów ratowniczo - gaśniczych celem sprawniejszego reagowania na zagrożenia środowiskowe i cywilizacyjne występujące w obszarze przygranicznym,
 2. Utworzenie struktur logistyczno - remontowych i zabezpieczenia technicznego w postaci wspólnej bazy i warsztatów umożliwiających właściwe przechowywanie samochodów, obsługę techniczną pojazdów i zakupionego specjalistycznego sprzętu.
 3. Edukacja młodzieży o działaniach poprawiających bezpieczeństwo pogranicza.
 4. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami i podniesienie sprawności bojowej partnerów.

Całkowita wartość projektu: 692 422,35 EUR, wartość projektu w części realizowanej przez Powiat Prudnicki 318943,59 EUR (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 271102,03 EUR).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności