Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/3.3.07/09.01034 "Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/09.01034 "Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód"

W dniu 9 czerwca 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/09.01034 "Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy Powiatowym Urzędem Pracy w Prudniku i Úřad práce v Bruntále.

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości mieszkańców powiatu na temat możliwości wykorzystania własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych na rynku polskim i czeskim w obszarze pogranicza. Aby osiągnąć zamierzony cel opracowano katalog zawodów zawierający opis zawodów funkcjonujących na terenie powiatu jako uzupełnienie podobnych katalogów istniejących i wykorzystywanych już po stronie czeskiej. Dzięki tym katalogom mieszkańcy mieli możliwość rozpoznania perspektyw zatrudnieniowych w obszarze pogranicza, oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i wyboru przyszłego zawodu. Jest to również narzędzie pomocne urzędom pracy, służące do rozpoznania rynku pracy partnera i przyczyniające się do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Katalog został zamieszczony na stronie internetowej http://www.pup-prudnik.pl/katalog_zawodow/

Całkowita wartość projektu: 5 975,44 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 074,39 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 596,99 EUR, wkład własny 304,06 EUR.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności