Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.09.02.00-16-013/09 "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.09.02.00-16-013/09 "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku"

W dniu 30 czerwca 2011 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu nr POKL.09.02.00-16-013/09 "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału szkół zawodowych oraz propagowanie korzyści płynących z wyboru zawodowej ścieżki kształcenia. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku i Zespołu Szkół w Głogówku poprzez:

 • wyposażenie pracowni zajęć praktycznych w nowoczesne materiały dydaktyczne,
 • organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
 • wprowadzenie doradztwa zawodowego,
 • współpracę z pracodawcami służącą podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

W ramach realizowanego programu uczniowie obu szkół nabywali nowe kompetencje uczestnicząc w kursach specjalistycznych (kurs prawa jazdy kat. T, kursy operatorów wózków: jezdniowego i jezdniowego wysokiego składu, kombajnisty, chemizacyjny, agroturystyczny, barmański), zajęciach pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT i przedsiębiorczości (obsługa kas fiskalnych, symulacja firmy, technologia gastronomiczna) oraz kursach językowych. Uczniowie biorący udział w projekcie objęci byli specjalistycznym doradztwem zawodowym. Zajęcia organizowane były w formie grupowej i indywidualnej. Tematyka spotkań dotyczyła rynku pracy polskiego i europejskiego oraz planowania kariery zawodowej. W ramach współpracy szkół z przedsiębiorcami zrealizowano 18 wizyt studyjnych m.in. w przedsiębiorstwach branży informatycznej, logistycznej, budowlanej, handlowej, motoryzacyjnej, rolniczej oraz na targach edukacyjnych szkół wyższych. Udział w projekcie wzięło 626 uczniów.

W celu zabezpieczenia odpowiedniego wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zakupiono nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia ( biblioteczki zawodowe dla poszczególnych zawodów), podręczniki i zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych, 2 komputery przenośne i 2 projektory multimedialne wraz z ekranami (łączna kwota zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych to niemal 47 tysięcy złotych).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "Człowiek - najlepsza inwestycja."

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności