Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.09.01.01-16-030/09 "Nasze przedszkole" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.09.01.01-16-030/09 "Nasze przedszkole"

W dniu 8 marca 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.09.01.01-16-030/09 "Nasze przedszkole" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Powiat Prudnicki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku od dnia 1.09.2009 r.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Powiatu Prudnickiego wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poprzez utworzenie Przedszkola Specjalnego. Przedszkole to zostanie utworzone na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Prudniku nr XXXII/223/09 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Prudnik zadania Gminy obejmującego założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu Prudnickiego,

- zwiększenie dostępności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym do specjalistycznej opieki pedagogicznej i rehabilitacyjnej,

- podniesienie wśród rodziców świadomości znaczenia wczesnego objęcia dziecka niepełnosprawnego niepełnosprawnego intelektualnie specjalistyczną opieką pedagogiczną i rehabilitacyjną,

- zniesienie bariery w podjęciu pracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Grupy docelowe projektu:

Zgodnie z dokumentacja konkursową, przy uwzględnieniu Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty i interpretacji Instytucji Zarządzającej POKL z dnia 09.05.2008 r. w sprawie przedziału wiekowego dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wsparciem zostaną objęte:

- dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 3-10 lat - 14 dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego,

Informacja o finansowaniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności