Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr WND-RPOP.03.01.02-16-028/08 "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr WND-RPOP.03.01.02-16-028/08 "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej"

W dniu 23 lutego 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr WND-RPOP.03.01.02-16-028/08 "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podwyższenie standardu drogi powiatowej poprzez przebudowę nawierzchni istniejącej jezdni na odcinku ulic Moniuszki i Nyska w Białej w ciągu drogi powiatowej nr 1526 O relacji Korfantów-Biała - od skrzyżowania z ulica Opolska do granicy miasta na łącznej długości 1 165,72 m i szerokości jezdni 5,2 - 6,0 m. w zakresie konstrukcji nawierzchni, chodników, zjazdów do posesji wraz z przebudowa systemu odwodnienia drogi, poprawa widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności skutkująca poprawą efektywności ciągów komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego (wobec obecnego braku chodników) oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (wyłapywanie substancji ropopochodnych), ograniczenie emisji hałasu i spalin przy jednoczesnym zapewnieniu poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców i stworzeniu dogodnego dojazdu do Szpitala Powiatowego w Białej oraz stworzeniu bezpiecznych tras dla turystyki rowerowej pomiędzy Parkiem Krajobrazowym "Góry Opawskie" i Obszarem Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" oraz zwiększenia dostępności do terenów inwestycyjnych (Zamek Prószkowskich -BORG 8) i unikatowych form kulturowo-przyrodniczych.

Cele szczegółowe projektu:

Celem szczegółowym projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej oraz poprawa stanu środowiska (zmniejszenie natężenia hałasu, zmniejszona emisja spalin), płynność ruchu - oszczędność czasu w transporcie pasażerskim i towarowym oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego.

Grupy docelowe projektu:

Projekt "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej" kierowany jest przede wszystkim do odbiorców, którymi są użytkownicy pojazdów, piesi i rowerzyści w tym zwłaszcza mieszkańcy, właściciele, pracownicy i klienci zakładów produkcyjno-usługowych i handlowych, pacjenci Szpitala Powiatowego i turyści korzystający z infrastruktury przebudowywanej w ramach projektu.

Informacja o finansowaniu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności