Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.01794 "Polsko - Czeski Festiwal Kina" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.01794 "Polsko - Czeski Festiwal Kina"

W dniu 22.06.2010 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/10.01794 "Polsko - Czeski Festiwal Kina" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy z Miastem Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem projektu było podniesienie świadomości mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego na temat dorobku filmowego i kultury pogranicza. Festiwal zaprezentował między innymi tak żywo i życzliwie przyjmowaną przez Polaków kulturę naszych południowych sąsiadów, w szczególności twórczości artystycznej kultowych w Czechach reżyserów filmowych. Ideą projektu była aktywizacja i wspieranie współpracy społeczności lokalnych po obu stronach granicy: Powiatu Prudnickiego i Mesta Krnov.

W ramach Festiwalu w każdej z gmin Powiatu Prudnickiego odbyły się projekcje filmów oraz towarzyszące im działania. W ramach działań promocyjnych wykonano zaproszenia, plakaty, banery, płyty DVD, ukazały się informacje w lokalnej prasie, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego, odbyła się też emisja filmu w Prudnickiej Telewizji Kablowej. W realizacji projektu uczestniczyli: Starostwo Powiatowe, Gminy : Prudnik, Biała, Lubrza, Głogówek, Straż Pożarna oraz Mesto Krnov.

Całkowita wartość projektu: 9 544,09 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8 112,46 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 954,41 EUR, wkład własny 477,22 EUR.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności