Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.01789 "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/10.01789 "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza"

W dniu 22.06.2010 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/10.01789 "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. w mieście Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem głównym jest oddziaływanie na przygraniczny rynek pracy i edukacji przez realizację działań promujących popularyzujących unikalne zawody na pograniczu polsko- czeskim, tj. zawód sztukatora. Nastąpi to poprzez podniesienie kwalifikacji i wiedzy uczniów i absolwentów partnerskich placówek w trakcie cyklu zajęć warsztatowych w pracowni sztukateryjnej, związanych z renowacją i odtwarzaniem elementów architektonicznych (sztukaterie, portale, gzymsy) zabytków architektury w Głogówku i obszarze pogranicza.

Cele szczegółowe:

 1. Wspólne opracowanie i realizacja programu przywracającego zanikające umiejętności sztukatorskie - zawód związany z kulturą materialną pogranicza, szczególnie z zabytkami architektury,
 2. Rozwój współpracy społeczności pogranicza w zakresie restaurowania i ratowania wspólnych źródeł kultury,
 3. Skuteczne kształtowanie rynku edukacyjnego zgodnie z zapotrzebowaniem i perspektywami rozwojowymi pogranicza.

Działania projektu:

W ramach realizowanego projektu podejmowane będą następujące działania:

 1. Prace modernizacyjno - adaptacyjne na potrzeby pracowni sztukateryjnej w istniejących warsztatach szkolnych w Zespole Szkół w Głogówku.
 2. Powołanie polsko- czeskiego zespołu ds. opracowania programu innowacji pedagogicznej w zakresie zajęć pozalekcyjnych w pracowni sztukateryjnej,
 3. Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby pracowni sztukateryjnej,
 4. Rekrutacja uczestników projektu wśrod uczniów Technikum Budowlanego w Głogówku oraz Szkoły Organowej w Krnovie (kryterium kwalifikacji- zainteresowania oraz zdolności plastyczne),
 5. Realizacja cyklu zajęć warsztatowych (teoretycznych i praktycznych) dla uczestników projektu tj. 6 godzin zajęć / tydzień w cyklach po 3 godziny w okresie 36 tygodni zajęć z założeniem 4 wizyt studyjnych uczniów z Krnova w Głogówku oraz 4 wizyt studyjnych uczniów z Głogówka w Krnovie.
 6. Działania promocyjne w trakcie trwania projektu,
 7. Przygotowanie i udostępnienie wystawy prac renowatorskich uczniów- uczestników projektu.

Informacje o finansowaniu

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności