Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.06.02-16-001/08 "PROCES AKTYWIZACYJNY TO ISTOTA A NIE ETYKIETA" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.06.02-16-001/08 "PROCES AKTYWIZACYJNY TO ISTOTA A NIE ETYKIETA"

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

W dniu 30.05.2008r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.06.01.02-16-001/08-01 "Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie Priorytet VI Działanie 6.1 Podziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w okresie 2008 - 2010.

Głównym celem projektu jest tworzenie urzędowego modelu doradczego ukierunkowanego na realizację praktycznych celów pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz przeciwdziałania bezrobociu - dostosowanie urzędu do obowiązujących standardów poprzez:

 1. Przeszkolenie 6 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, których zadania powiązane są z pracą pośredników i doradcy.
 2. Przeszkolenie z zakresu technik efektywnego uzyskiwania informacji, efektywnego konsultowania problemów osoby bezrobotnej i pracodawcy oraz z zakresu zawodoznawstwa.
 3. Zatrudnienie 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.

Grupy docelowe projektu

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.

Projekt nr POKL.06.02-16-001/08 "PROCES AKTYWIZACYJNY TO ISTOTA A NIE ETYKIETA"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek ? najlepsza inwestycja

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności