Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL3.22/3.3.07/08.00156 "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL3.22/3.3.07/08.00156 "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka"

W dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3..07/08.00156 "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Gminą Hlinka z Republiki Czeskiej.

Celem głównym projektu PL.3.22/3.3.07/08.00156 "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka" było umocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy w zakresie zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa regionu poprzez wspólną akcję utrzymania dróg i poboczy w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa drogowego na pograniczu, umocnienia więzi z partnerem projektu, poprawy dostępność komunikacyjnej sąsiedzkich terenów dla turystów. W ramach projektu projektu został zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci: ramienia hydraulicznego wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą bijakową do frezowania poboczy a także kosiarko-rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków.

Całkowita wartość projektu: 27 800,64 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23 630,53 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 2 780,07 EUR, wkład własny 1 390,04 EUR.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności