Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / PROJEKT KONKURSOWY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W ROKU 2009 - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

PROJEKT KONKURSOWY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W ROKU 2009

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

Rodzaj projektu: OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE PROGRAMÓW Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W 2009 ROKU.

Tytuł projektu: "Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo wychowawczych"

Termin realizacji projektu: od 01.07.2009 do 30.11.2009

Zasięg projektu: Powiat Prudnicki

Główny cel projektu:

Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zstępczych) oraz tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.

Cele projektu:

 • Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne dzięki utworzonemu na potrzeby realizacji projektu porozumienia parasolowego
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa rodziców zastępczych dzięki uczestnictwu w konsultacjach indywidualnych, rozmowach na temat doświadczanych trudności
 • Wzrost kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodziców zastępczych, dzięki uczestnictwu w szkoleniu

Rodzaje działań w ramach projektu:

 • Szkolenia rodziców
 • Wspierające konsultacje indywidualne - dyżur pedagogiczny
 • Parasolowe porozumienie pomiędzy instytucjonalne na rzecz piczy zastępczej

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności