Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01519 "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01519 "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"

W czerwcu 2010 r. rozpoczęto realizację projektu nr CZ.3.22/2.2.00/09.01519 "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 którego Partnerem Wiodącym jest Město Krnov w Republice Czeskiej we współpracy z Powiatem Prudnickim i Powiatem Głubczyckim.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego przedmiotowego obszaru nowo tworzonej destynacji turystycznej, z wykorzystaniem istniejącego potencjału ekonomicznego, silnych stron wspólnej oferty turystycznej oraz efektu synergicznego ich transgranicznego połączenia, z wykorzystaniem nowo tworzonych zewnętrznych możliwości (wejście do UE i strefy z Schengen).

Cele szczegółowe projektu:

 1. Stworzenie dwustronnie akceptowalnej strategii rozwoju turystyki,
 2. Identyfikacja możliwości i zaproponowanie niezbędnego uzupełnienia suprastruktury turystyki,
 3. Poprawa i rozszerzenie oferty produktowej ruchu turystycznego, łącznie z zapewnieniem realizacji produktów, wsparcia marketingowego oraz sprzedaży,
 4. Stworzenie systemu organizacji turystyki i rozwoju zasobów ludzkich.

Grupy docelowe projektu:

 1. Przedsiębiorcy działający w turystyce i powiązanych branżach z siedzibą na przedmiotowym obszarze,
 2. Samorządy na przedmiotowym obszarze,
 3. Zarządcy atrakcji turystycznych na przedmiotowym obszarze,
 4. Potencjalni inwestorzy,
 5. Wnioskodawcy o dotacje, przede wszystkim w ramach POWT RCz-RP,
 6. Goście i turyści z RCz, RP i krajów trzecich,
 7. Mieszkańcy przedmiotowego obszaru.

Główną korzyścią dla przedmiotowego czesko-polskiego obszaru Śląska będzie wzrost dochodów z turystyki i wzrost zatrudnienia w usługach turystycznych oraz branżach uzupełniających lub partycypujących i/lub powiązanych (handel. rzemiosło, rolnictwo, przemysł spożywczy, gastronomia itp.).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska ? Rzeczpospolita Polska 2007-2013
"Przekraczamy granice"

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności