Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.05.02.01-00-051/09 "Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.05.02.01-00-051/09 "Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego"

W dniu 28 lipca 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.05.02.01.-00-051/09 "Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Powiat Prudnicki w partnerstwie z Gminą Biała, Lubrza oraz Prudnik realizuje projekt nr POKL.05.02.01-00-051/09 "Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego" w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w okresie - od 01 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych JST poprzez usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez urzędy projektodawców oraz wzrost poziomu kompetencji urzędników. W ramach realizowanego projektu przewidziane zostały następujące działania:

 1. Szkolenia i treningi - skierowane do pracowników JST
  (Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych, Ustawa prawo ochrony środowiska, Ustawa o pracownikach samorządowych, Profesjonalna Obsługa klienta w urzędzie, Ochrona danych osobowych w JST, Zasady tworzenia prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez JST, Prawo miejscowe organów samorządu terytorialnego. Tryb podejmowania uchwał i zasady och ogłaszania z uwzględnieniem nowych regulacji, Techniki radzenia sobie ze stresem, Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie z elementami motywacji, Komunikacja w zespole, Vademecum inwestora, w tym prawo budowlane i umowy o roboty budowlane, Dyscyplina finansów publicznych oraz kara za jej naruszenie, Rozliczanie projektów finansowanych z UE + podstawowe informacje z zakresu pozyskiwanie źródeł finansowania, Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i elektronicznego obiegu dokumentów, Nadzór instancyjny nad uchwalaniem prawa miejscowego i środki zaskarżania uchwał organu stanowiącego JST, Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz podstawy ordynacji podatkowej, Ochrona informacji niejawnych, Techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych, Podpis elektroniczny, Prawo pracy, ISO "wprowadzenie i przygotowanie do certyfikacji, Wybrane zagadnienia związane z pracą rzecznika prasowego")
 2. Studia podyplomowe kierunek Administracja Publiczna
 3. Dobre Praktyki - spotkania przedstawicieli JST mające na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk oraz porównanie jakości wybranych usług publicznych
 4. Opracowanie systemów służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego w tym:
  - system zarządzania jakością
  - system monitorowania poziomu satysfakcji klientów
  - procedura konsultacji społecznych
  - procedura aktualizowania mapy organizacji pozarządowych

Projekt nr POKL.05.02.01-00-051/09 "Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności