Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr WND-RPOP.05.02.01.16-012/08 "Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki - tomografii komputerowej" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr WND-RPOP.05.02.01.16-012/08 "Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki - tomografii komputerowej"

Jednostka realizująca
Prudnickie Centrum Medyczne

W dniu 30 lipca 2008 r. została zawarta umowa z Województwem Opolskim nr RPOP.05.02.01.16-012/08-00 o dofinansowanie projektu "Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki - tomografii komputerowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013 osi 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie, poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna.

Cel:
Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w stacjonarnej opiece medycznej na terenie Powiatu Prudnickiego, poprzez uruchomienie pracowni tomografii komputerowej wyposażonej w nowoczesny tomograf komputerowy.

Działania:
Adaptacja pomieszczeń byłej pralni szpitala na pracownię Tomografii Komputerowej oraz zakup i montaż tomografu komputerowego.

Realizacja:
28.07.2009 - 30.04.2010.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności