Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr WND.POIS.12.01.00-00-072/08 "Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr WND.POIS.12.01.00-00-072/08 "Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku"

Jednostka realizująca
Prudnickie Centrum Medyczne

W dniu 29 czerwca 2009 r. została zawarta umowa z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nr UDA - POIS.12.01.00-00-072/08-01 o dofinansowanie projektu "Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Cel:
Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w ratownictwie medycznym.

Działania:
Zakup 3 ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem.

Realizacja:
31.08.2009 - 29.10.2010.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności