Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr WND-RPOP.04.03.00-16-062/10 "Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr WND-RPOP.04.03.00-16-062/10 "Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku"

Powiat Prudnicki informuje, że realizuje Projekt nr WND-RPOP.04.03.00-16-062/10 "Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku" - zgodnie z umową nr RPOP.04.03.00-16-062/10-00 z dnia 23.09.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Głogówek poprzez ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających do niego wprowadzanych w związku z potrzebami cieplnymi w budynku publicznym, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach grzewczych obiektu.

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • dostosowanie parametrów energetycznych obiektu użyteczności publicznej do poziomu zapewniającego optymalne zapotrzebowanie na energię cieplną,
 • zastosowanie wysokosprawnych, efektywnych, wykorzystujących bardziej ekologiczne nośniki energii źródeł ciepła,
 • zastosowanie urządzeń korzystających z energii odnawialnej do procesów grzewczych,
 • ograniczenie strat ciepła w systemie przesyłu energii cieplnej w budynkach (instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u),
 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach na skutek zastosowania nowych rozwiązań technicznych w zakresie regulacji (pogodowej, czasowej).

Osiągniecie celów w ramach realizacji projektu pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw na cele grzewcze w budynku użyteczności publicznej, poprawę stanu infrastruktury społecznej poprzez polepszenie stanu techniczno-budowlanego modernizowanego obiektu, osiągnięcie znacznych oszczędności dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną do celów grzewczych. Realizacja projektu wiąże się z osiągnięciem następujących rezultatów: ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych wyniesie w 2011 r. 7174 MWh/rok, moc zainstalowana - energia odnawialna słoneczna wyniesie 0,0159 MW/rok.

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Poprawie ulegną warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówce opiekuńczo-wychowawczej - domu dziecka. Zwiększy się komfort termiczny osób przebywających w budynku. Z efektów projektu skorzystają zarówno wychowankowie, jak i personel pracujący w placówce.

W ramach termomodernizacji obiektu zostaną wykonane następujące prace:

 • docieplenie wszystkich zewnętrznych przegród budowlanych budynku: ścian zewnętrznych, stropodachów, tarasu;
 • wymiana stolarki wszystkich zewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych dotychczas nie wymienionych;
 • modernizacja systemu grzewczego, polegającego na zmianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczny ( gazowy ) oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych i automatyki pogodowej, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ( montaż kolektorów słonecznych).

Całkowita wartość projektu: 1 008 561,11 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 972 072,38 zł
Całkowite wydatki niekwalifikowane projektu: 36 488,73 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 486 036,19 zł
Wkład własny ze środków budżetu Powiatu: 522 524,92 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności