Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.09.04.00-16-020/10-00 "Wyprzedzić zmiany" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.09.04.00-16-020/10-00 "Wyprzedzić zmiany"

W dniu 30 czerwca 2012 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu Nr POKL.09.04.00-16-020/10 pn. "Wyprzedzić zmiany" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było dostosowanie posiadanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku kwalifikacji do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Powiatu Prudnickiego i zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty poprzez:

 1. realizację przez odbiorców projektu studiów podyplomowych, studiów uzupełniających, kursów kwalifikacyjnych, umożliwiających przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
 2. realizację kursów doskonalących oraz różnych form podwyższania kwalifikacji wzmacniających pozycję zawodową nauczyciela,
 3. realizację programu rozwojowego szkoły w części dotyczącej poprawy jakości kształcenia.

Wsparciem objętych zostało łącznie 42 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2010 r. do 30.06.2012 r.

W ramach realizowanego programu nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych (logopedia szkolna, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacja dla bezpieczeństwa, socjoterapia z elementami psychoterapii, zarządzanie placówkami oświatowymi, filologia polska, informatyka, terapia zajęciowa) oraz kursach specjalistycznych (kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs na instruktora prawa jazdy kat. B, kurs operatora wózka jezdniowego, kursy spawania metodami TIG i MAG, kurs operatora obrabiarek CNC i innych). Zadbano również o zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i technicznego, takiego jak: zestaw interaktywny, rzutnik multimedialny, drukarka laserowa do wydruku arkuszy formatu A3 (łączna kwota zakupionego sprzętu to niemal 23 tysiące złotych).

Rezultaty projektu przyczyniły się do poprawy jakości kształcenia, właściwego przełożenia poziomu wykształcenia pracowników na uzyskiwane efekty edukacyjne, kreowania modelu pracownika wszechstronnie przygotowanego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Wartość projektu wyniosła 258 482,53 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 219 710,15 zł. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku wniósł niefinansowy wkład własny w kwocie 38 772,38 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności