Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.09.01.02-16-124/10 "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.09.01.02-16-124/10 "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"

W dniu 30 czerwca 2011 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-124/10 pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011", w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Opolskiego, który był Liderem partnerstwa.

Celem projektu było wsparcie realizacji programów rozwojowych szkół gimnazjalnych poprzez zaoferowanie i wzbogacenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, umożliwiających wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów, kształtowanie postaw społecznych, pracy zespołowej oraz kształtowanie charakteru poprzez udział w zajęciach sportowych, a także wsparcie dla uczniów poprzez doradztwo i opiekę pedagogiczno-społeczną.

Wsparciem objętych zostało łącznie 56 gimnazjalistów z dwóch szkół gimnazjalnych Powiatu Prudnickiego - Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku i Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2010/2011. Jego wartość wyniosła 76 390,00 zł. Zadania projektu obejmowały sfinansowanie zajęć dodatkowych i wyrównawczych przyczyniających się do rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, zajęć sportowych i zajęć z doradztwa pedagogiczno-społecznego, a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla obu szkół.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności