Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.09.01.01-16-035/10 "Przedszkole z pomocą" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.09.01.01-16-035/10 "Przedszkole z pomocą"

W dniu 07 grudnia 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.09.01.01-16-035/10 "Przedszkole z pomocą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym w Prudniku oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji.

Celami szczegółowymi są:

 • zwiększenie dostępności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym do specjalistycznej opieki pedagogicznej i rehabilitacyjnej,
 • podniesienie wśród rodziców świadomości znaczenia wczesnego objęcia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie specjalistyczną opieką pedagogiczną i rehabilitacyjną,
 • tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez uczestnictwo w różnych terapiach,
 • zniesienie bariery w podjęciu pracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Grupy docelowe projektu:

Projekt realizowany będzie na terenie woj. opolskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Prudniku i obejmie swoim wsparciem:

 • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 3-10 lat - 10, w tym 3 dziewczynki i 7 chłopców z terenu Powiatu Prudnickiego. W zajęciach uczestniczyć będą dzieci z Przedszkola Specjalnego w Prudniku z orzeczeniami lekarskimi o niepełnosprawności intelektualnej i orzeczeniami poradni psychologiczno - pedagogicznej o konieczności kształcenia specjalnego,
 • rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym o niejednorodnym i zróżnicowanym statusie społecznym i zawodowym - 19 osób z terenu Powiatu Prudnickiego, w tym 9 rodziców o statusie bezrobotnego, 4 pracujących we własnych gospodarstwie oraz 6 zatrudnionych w małych firmach lokalnych. Z ogólnej ilości rodziców objętych projektem 10 to kobiety, a 9 mężczyźni.

Informacja o finansowaniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności