Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL3.22/3.3.07/08.00158 "Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego etap II" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL3.22/3.3.07/08.00158 "Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego etap II"

W dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/08.00158 "Stworzenie postaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego etap II" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez Powiat Prudnicki we współpracy ze Střední skola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku.

Celem głównym projektu było oddziaływanie na przygraniczny rynek pracy poprzez dostosowanie uczniów i absolwentów partnerskich placówek oraz innych osób poszukujących pracy i chcących podnieść kwalifikacje zawodowe do wymogów stawianych przez ten rynek. Projekt miał przyczynić się do zmniejszenia wysokiej stopy bezrobocia po obu stronach granicy. Celem bezpośrednim projektu było stworzenie podstaw funkcjonowania Polsko - Czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, które umożliwiło poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i absolwentów na otwartym rynku pracy poprzez zaopatrzenie ich w umiejętności i kwalifikacje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom stawianym nowoczesnym pracownikom przez ewoluujący i dynamicznie zmieniający się przygraniczny rynek pracy.

W trakcie realizacji projektu, który trwał od 01.07.2008 r. do 31.12.2009 r. realizowane były następujące działania:

 1. przeprowadzono procedury przetargowe na zakup urządzeń (tokarka, piła taśmowa, dłutownica, ostrzarka narzędzi, 2 półatomaty spawalnicze, 2 wiertarki profesjonalne, nożyce dźwigniowe i prasy hydrauliczne),
 2. zakupiono, dostarczono i zainstalowano 10 sztuk nowoczesnych obrabiarek i maszyn do nauki zawodu.
 3. uruchomiono działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku.

Całkowita wartość projektu: 31 799,72 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 27 029,75 EUR dofinansowanie z budżetu państwa 3 179,98 EUR, wkład własny 1 589,99 EUR.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności