Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr WND-RPOP.03.01.02-16-047/10 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208 O Biała - Solec - Wilków na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice - etap II" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr WND-RPOP.03.01.02-16-047/10 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208 O Biała - Solec - Wilków na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice - etap II"

Projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208 O Biała - Solec - Wilków na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice - etap II" realizowany był przez Powiat Prudnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Przebudowa polegała na wymianie warstwy ścieralnej od km 0+000 do km 6+200 i wykonaniu dywanika asfaltowego na istniejącej podbudowie, przebudowie chodnika w miejscowościach Gostomia, Rostkowice i wymianie nawierzchni na kostkę betonową w m. Gostomia oraz położeniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wymianą krawężników w m. Rostkowice. Wykonano ponadto zjazdy na posesje i pola, zatoki autobusowe, odwodnienia powierzchni utwardzonych, wymianę oznakowania pionowego, oznakowania poziome (przejścia, skrzyżowania), remoncie dwóch przepustów, montaż barier ochronnych stalowych.

Celem projektu był wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Powiatu Prudnickiego poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Biała.

Przebudowa przedmiotowej drogi pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się po drodze pojazdów oraz pieszych. Podróż jest znacznie bardziej komfortowa i szybsza, pojazdy nie będą ulegały uszkodzeniu wywołanym złym stanem nawierzchni drogi. Zmniejszyła się także emisja spalin do środowiska oraz emisja hałasu.

Dodatkowo wykonana została przebudowa zatok autobusowych oraz wymieniono oznakowania pionowe i odtworzono oznakowania poziome na przedmiotowej drodze. Działania te miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. W ramach projektu przebudowano odcinek drogi o długości 6 200 metrów.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności