Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt Nr NPPDL/OP/P/17/2010/U/3/11 "Remont drogi powiatowej nr 1210 O relacji Głogówek - Żużela na odcinku ul. 3 Maja ul. Wiejska w m. Głogówek" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt Nr NPPDL/OP/P/17/2010/U/3/11 "Remont drogi powiatowej nr 1210 O relacji Głogówek - Żużela na odcinku ul. 3 Maja ul. Wiejska w m. Głogówek"

Przedmiotem projektu "Remont drogi powiatowej nr 1210 O relacji Głogówek - Żużela na odcinku ul. 3 Maja, ul. Wiejska w m. Głogówek" była poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i pieszych na drodze, której stan określano jako "fatalny".

W ramach przeprowadzonych robót wykonano roboty związane z remontem, w tym:

 • odnowę nawierzchni bitumicznej na powierzchni 8 181 m2;
 • przebudowę chodników drogowych na ciąg pieszo rowerowy dwustronny - 6 050 m2;
 • przebudowę nawierzchni zjazdów i wjazdów na powierzchni 2 796 m2;
 • uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego - 30 szt. (wyznaczenie przejść dla pieszych, linia na skrzyżowaniach i przejściach 146 m2, linie segregacyjne ciągłe-przerywane itp. 150 m2, znaki i symbole na jezdni) oraz zamontowanie 2 kpl. urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci słupów wysięgnikowych nad jezdnią z światłem żółtym pulsującym;
 • regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych (kraty ściekowe, włazy kanałowe, studzienki telefoniczne, zawory wodociągowe i gazowe) - 9 szt.

Długość odcinka drogi objętego remontem wyniosła 1609,00 mb

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności