Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr NPPDL/OP/P/16/2010 "Remont drogi powiatowej nr 1205 O relacji Wasiłowice - Śmicz - Ścinawa Mała - I etap." - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr NPPDL/OP/P/16/2010 "Remont drogi powiatowej nr 1205 O relacji Wasiłowice - Śmicz - Ścinawa Mała - I etap."

Przedmiotem inwestycji był remont drogi powiatowej nr 1205 O relacji Wasiłowice - Śmicz - Ścinawa Mała w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze i usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarem objętym projektem a innymi ośrodkami w regionie i poza nim. Poddana remontowi droga znajdowała się w fatalnym stanie technicznym, nawierzchnia bitumiczna posiadała liczne łaty po przeprowadzonych remontach cząstkowych, powierzchniowe pęknięcia, ubytki w warstwie ścieralnej. W profilu podłużnym i poprzecznym stwierdzono liczne wgniecenia, koleiny i wypukłości. W wielu miejscach znajdowały się zapadnięte betonowe krawężniki. Obustronne rowy przydrożne były zamulone od 50% do 70%.

W ramach realizacji projektu wykonano poszerzenie jezdni z 5m do 5,5m, odnowę nawierzchni bitumicznej, poprawę parametrów technicznych skrzyżowania na odcinku 50m i 15m, wykonanie i regulację studzienek ściekowych w celu efektywniejszego odprowadzania wód opadowych z nawierzchni drogi. Długość odcinka objętego remontem wyniosła 1935,0 mb.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności