Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr CZ.3.22/3.2.00/08.00031 "Seniorzy w Schengen" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr CZ.3.22/3.2.00/08.00031 "Seniorzy w Schengen"

W dniu 13 stycznia 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr CZ.3.22/3.2.00/08.00031 "Seniorzy w Schengen" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 którego Partnerem Wiodącym był Dom - Pensjonat dla Seniorów Jesenik we współpracy z Powiatem Prudnickim - Domem Pomocy Społecznej w Prudniku - Partnerem Projektu.

Celem projektu było wzmocnienie i rozwijanie stosunków między placówkami dla seniorów z regionu jesenickiego i polskiego Powiatu Prudnik. W ramach projektu doszło do transferu kulturalnego i socjalnego między grupami celowymi. Nierozłączną częścią projektu była medialna wszystkich działań (regionalna TV, prasa, radio).

Działania projektu:

Działania Partnera Wiodącego (DPD Jesenik):

 • Inauguracyjne seminarium tematyczne w Jeseniku - jakość warunków mieszkaniowych seniorów w placówkach regionu jesenickiego i powiatu prudnickiego. Wizytacja DPD w Jeseniku;
 • Wycieczka krajoznawcza seniorów z Czech do Polski (Brzeg, Opole, Turawa), zwiedzanie domów emerytów w Polsce połączone ze spotkaniami integracyjnymi seniorów;
 • Wycieczka krajoznawcza po Republice Czeskiej (Olomouc, sv. Kopeček, Sternberk);
 • Zawody sportowe seniorów w DPD Jesenik - działania aktywizacyjne;
 • Jesienne spotkanie seniorów w Jeseniku - "Legendy reg. jesenickiego o zapachu pieczonych ziemniaków" (spotkanie z autorami książek o Jesenikach, w DPD i na Rejvizie);
 • Przebudowa pomieszczeń DPD Jesenik z przeznaczeniem na konferencje, seminaria, warsztaty robocze. Powstanie miejsce współpracy polsko-czeskiej, gdzie seniorzy będą mogli uzyskać informacje o realizowanych projektach z obu partnerskich regionów (biblioteka czeskiej i polskiej literatury, PC ze specjalistycznym oprogramowaniem itp.);
 • Turniej w rzutkach, gra w chińczyka - DPD Jesenik;
 • Warsztaty dla seniorów pn. Seniorzy i Internet, muzykoterapia;
 • Konferencja pn. "Aktywizacja seniorów";
 • Wędrowna wystawa z omówieniem wyników wspólnego projektu;
 • Warsztaty dla pracowników (szkolenia na temat aktywizacji i jakości usług socjalnych).

Działania Partnera Projektu (Powiat Prudnicki/DPS Prudnik):

 • Konferencja socjalna w DPS w Prudniku inaugurująca projekt, wspólny udział w Wystawie Twórców Ludowych Pogranicza Polsko-Czeskiego;
 • Aktywizująca seniorów Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Opolu;
 • Wspólne polsko-czeskie warsztaty dla seniorów i kadry w zakresie metodyki i form zajęć terapeutycznych. Wzajemne przekazywanie doświadczeń dot. organizacji spędzania wolnego czasu przez seniorów;
 • Budowa wiaty rekreacyjno-edukacyjnej w ogrodzie DPS w Prudniku;
 • Międzynarodowy turniej szachowy - DPS Prudnik;
 • Wspólna czesko-polska wycieczka krajoznawcza pn. "Tajemnice XX w." (Walim, Książ i Grodno);
 • Udział w Wystawie Twórców Ludowych Pogranicza Polsko-Czeskiego, prezentacja produktów obu placówek - hala wystawiennicza w Prudniku;
 • "Olimpiada seniorów" połączona z corocznym festynem "Pożegnanie lata";
 • Udział w Wystawie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Opolu;
 • Wspólna czesko-polska wycieczka krajoznawcza do Cieszyna i Krakowa;
 • Wspólna czesko-polska wycieczka krajoznawcza pn."Szlakiem Piastów Śląskich" (Brzeg, Opole, Moszna);
 • Konkurs intelektualny dla seniorów - spotkanie majowe w Prudniku;
 • Konferencja podsumowująca projekt w DPS w Prudniku.

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez Powiat Prudnicki 44 288,21 EUR (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 37 644,96 EUR, wkład własny 6 643,25 EUR).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności