Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/3.3.07/12.03241/9 "Stworzenie bazy materialnej do współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/12.03241/9 "Stworzenie bazy materialnej do współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice"

W dniu 09 lipca br. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/12.03241/9 "Stworzenie bazy materialnej do współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Město Krnov z Republiki Czeskiej.

Głównym celem projektu jest wsparcie transgranicznej współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Mesta Albrechtice poprzez:

1) stworzenie elementów bazy sportowej - boiska treningowego służącego do integracji uczniów partnerskich szkół rolniczych poprzez wspólną organizację i uczestnictwo w działaniach sportowych,

2) stworzenie sportowej alternatywy dla spędzania wolnego czasu przez podniesienie sprawności fizycznej uczniów po obu stronach granicy.

Projekt jest ukierunkowany na całą społeczność uczniowską obu szkół. Wspólna organizacja i udział w zawodach sportowych oraz możliwość podjęcia treningów na modernizowanym boisku umożliwi również podniesienie umiejętności komunikacji uczniów, poprzez działania nastawione na osiąganie celów przez całe grupy i osoby indywidualne. Społeczność szkolna uzyska możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań sportowych, zwiększając tym samym zainteresowanie szkołą wśród uczniów wybierających przyszłą szkołę ponadgimnazjalną.
Całkowita wartość projektu 46 900,00 EUR
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej 30 000,00 EUR
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 3 000,00 EUR
Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu 13 900,00 EUR

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności