Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/3.3.07/12.03216/9 "Polsko-Czeskie miasteczko ruchu drogowego" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/3.3.07/12.03216/9 "Polsko-Czeskie miasteczko ruchu drogowego"

W dniu 9 lipca br. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/12.03216/9 " Polsko-Czeskie miasteczko ruchu drogowego " realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Město Krnov z Republiki Czeskiej.

Projekt zakłada teoretyczną i praktyczną naukę zasad ruchu drogowego dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku i Szkoły Specjalnej w Město Albrechtice. W trakcie realizacji projektu dzieci poprzez aktywny udział w zajęciach zdobędą umiejętności zachowania się na drodze, jako uczestnicy ruchu drogowego.

Głównymi celami projektu są:

- stworzenie bazy materialnej- zadaszonego miasteczka ruchu drogowego do nauki zasad ruchu drogowego uczniów szkół specjalnych z Prudnika i Město Albrechtice,

- wyrównywanie szans dzieci z dysfunkcjami w społeczeństwie poprzez naukę nowych umiejętności komunikacyjnych,

- podniesienie sprawności fizycznej dzieci niepełnosprawnych,

- rozszerzenie współpracy jednostek oświatowych oraz integracja dzieci z obu stron pogranicza,

- poprawa bezpieczeństwa dzieci na pograniczu polsko-czeskim.
Całkowita wartość projektu 30 106,00 EUR
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej 25 590,10 EUR
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 3 010,60 EUR
Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu 1 505,30 EUR

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności