Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr WND-RPOP.05.01.01-16-003/12 "Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr WND-RPOP.05.01.01-16-003/12 "Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku"

Powiat Prudnicki zakończył realizację Projektu nr WND-RPOP.05.01.01-16-003/12 Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku zgodnie z umową nr RPOP.05.01.01-16-003/12-00 z dnia 27 listopada 2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem ogólnym Projektu była poprawa warunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym prowadząca do zwiększenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz dostosowania umiejętności mieszkańców regionu do potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie konkurencyjności edukacyjnej PCKP w Prudniku,
 • doposażenie bazy edukacyjnej w specjalistyczny sprzęt i narzędzia,
 • zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach elektronicznych, poprzez poszerzenie oferty kursów specjalistycznych.

Realizacja projektu przyczyniła się do znacznej poprawy warunków kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym, co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz dostosowanie umiejętności mieszkańców regionu do potrzeb rynku pracy. Unowocześnienie bazy dydaktycznej służącej kształceniu praktycznemu oraz umożliwienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w zakładach pracy lub w swojej firmie wpłynie na poprawę warunków rozwoju gospodarczego regionu oraz obniżenie liczby bezrobotnych w naszym powiecie.

W ramach projektu zakupiono sprzęt i wyposażenie do 6 specjalistycznych pracowni oraz do 1 sali wykładowej, m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym, projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz wyposażenie specjalistyczne takie jak m.in. symulatory nauki jazdy samochodem, symulator szkoleniowy do obsługi i programowania sterowań obrabiarek oraz tokarki i wyposażenie spawalni. Ponadto zakupiono meble do sal dydaktycznych. Dzięki pozyskanym środkom nastąpi rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości prowadzonych dotychczas w placówce zajęć dydaktycznych m.in. w pracowni handlowej, komputerowej, mechaników samochodowych, tokarni oraz w spawalni. W nowo powstałej pracowni komputerowej, wyposażonej w sprzęt CISCO, odbywać się będzie kurs IT Essentials: PC Hardware i Software w ramach Akademii CISCO, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych technikom komputerowym oraz osobom rozpoczynającym pracę w obszarze IT.

Z bazy lokalowej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i zakupionego sprzętu korzystają zarówno uczniowie, młodociani pracownicy, absolwenci, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, jak również wszystkie inne osoby zainteresowane zdobyciem wykształcenia i kwalifikacji w zawodach, które są szczególnie poszukiwane na terenie przygranicznego, lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Całkowita wartość projektu 454 250,21 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej 386112,67 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu 68 137,54 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 "Inwestujemy w Twoją Przyszłość"

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności