Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt PL.3.22/1.1.00/08.00642 "Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt PL.3.22/1.1.00/08.00642 "Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana"

W dniu 20 stycznia 2014r. w Ołomuńcu podpisano umowę zapewniającą dofinansowanie projektu PL.3.22/1.1.00/08.00642 pn. Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska. Projekt jest w 85-procentach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wkład własny Powiatu Prudnickiego wyniesie 15% kosztów.

Nowy, 9-kilometrowy odcinek drogi łączącej Prudnik z Jindrichovem ma przyczynić się do rozwoju turystyki jak również rozwoju gospodarczego. Na odcinku do Dębowcaplanuje się wymienić i wzmocnić podbudowę drogi. Położona zostanie również nowa, asfaltowa nawierzchnia. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę prac po stronie polskiej, którym zostało konsorcjum firm z Głubczyc i Kędzierzyna-Koźla. Spośród siedmiu oferentów wspomniane konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 7,95 mln zł brutto. W najbliższych dniach ma nastąpić podpisanie umowy z wykonawcą.

Po stronie czeskiej ma powstać nowy odcinek drogi z Jindrichova do granicy, którego wykonawcę wyłoni tamtejsza gmina w osobnym przetargu. Termin rozpoczęcia prac zależny jest od harmonogramu wykonawców oraz od panującej pogody. Jednak niezależnie od tego nowe połączenie ma być gotowe do listopada bieżącego roku.

Rozszerzono zakres rzeczowy projektu PL.3.22/1.1.00/08.00642 "Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana" o:

 1. budowę miejsc odpoczynku przy drodze Nr 1616O w bezpośrednim sąsiedztwie Pomnika Eichendorffa i jeziorka tzw. Żabim Oczkiem, będących lokalną atrakcją turystyczną. Powiat Prudnicki wykonał dwóch przyległych do siebie miejsc postojowych- odpoczynku nawierzchni z mieszanki kamiennej z wiatami zawierające stojaki na rowery, wydzielone miejsca na ogniska, stół z ławami, kosze na odpady, TOI TOI.
 2. wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego w formie pasów na krawędzi jezdni i pobocza drogi, co poprawi bezpieczeństwo pojazdów po zmroku i nocą. Przedmiotowa droga ze względu na ukształtowanie terenu jest bardzo kręta, występują liczne ostre łuki, posiada dużo podjazdów i zjazdów. W terenie niezabudowanym nie jest oświetlona, co dodatkowo wzmaga niebezpieczeństwo. Newralgicznymi miejscami są występujące skarpy/nasypy zwłaszcza dla osób sporadycznie z niej korzystających tj. turystów. Wykonanie barier energochłonnych w dwóch najbardziej newralgicznych miejscach na drodze o długości ok. 560 mb. Przedmiotowe bariery ustawione zostaną przy drodze w miejscach najbardziej niebezpiecznych- przedmiotowa droga usytuowana jest na terenie pagórkowatym i niebezpiecznym ze względu na występowanie niebezpiecznych skarp i nasypów.
 3. wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku Polskich Kolei Państwowych oraz Powiatu Nyskiego w ciągu drogi Nr 1616 O łączącego odcinek Powiatu Prudnickiego z odcinkiem leśnym- długość odcinka 127,70mb (664m2). Przedmiotowy odcinek obejmuje skrzyżowanie drogi z przejazdem kolejowym. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na przedmiotowym odcinku scali (dotychczas niemodernizowany odcinek) dotychczas zmodernizowaną drogę, co znacząco poprawi komfort jazdy i jej płynność.
 4. tablice- 4 sztuki, w związku z tworzeniem struktury około drogowej m.in. miejsc odpoczynku koniecznym staje się zwiększenie ilości tablic informacyjno-promocyjnych usytuowanych właśnie w nowo tworzonych punktach. Turyści zatrzymując się w wyznaczonych na zmodernizowanej drodze miejscach do odpoczynku, lub przesiadając się na inny rodzaj środka lokomocji maja możliwość zapoznania się z atrakcjami turystycznymi dostępnymi na terenie pogranicza.
 5. nadzór inwestorski- w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu niezbędne jest dla prawidłowej realizacji prac budowlanych zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Przekraczamy granice"

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności