Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt PL.3.22/3.3.07/13.04165 Współpraca służb ratowniczych na pograniczu polsko-czeskim - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt PL.3.22/3.3.07/13.04165 Współpraca służb ratowniczych na pograniczu polsko-czeskim

W styczniu 2014 roku Powiat Prudnicki przystąpił do realizacji mikroprojektu „Współpraca służb ratowniczych na pograniczu polsko-czeskim” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt jest realizowany we współpracy z Městem Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim poprzez wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania polskich i czeskich służb ratunkowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, tj. powodzie czy wypadku. W tym celu niezbędna jest potrzeba współdziałania służb ratowniczych. Podjęte działania, tj. przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń na lądzie, akwenach wodnych, w górach oraz zakup niezbędnego wyposażenia przyczynią się do zmniejszenia deficytów bezpieczeństwa w rejonie pogranicza, wspomaganie akcji ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.

 

Całkowita wartość projektu

14 210,80 EUR

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej

12 079,18 EUR

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

1 421,08 EUR

Wkład własny ze środków Budżetu Powiatu

710,54 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Przekraczamy granice

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności