Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/3.1.00/08.00125 "Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregionie Pradziad - dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/3.1.00/08.00125 "Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregionie Pradziad - dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice"

W dniu 13 lutego 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr PL.3.22/3.1.00/08.00125 "Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregionie Pradziad - dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta Albrechtice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Prudnicki - Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku we współpracy z Średnią Szkołą Rolniczą i Usługową z Město Albrechtice.

Głównym celem projektu było umocnienie i pogłębienie trans-granicznych relacji poprzez współpracę uczniów i pedagogów szkół średnich Euroregionu Pradziad w ramach projektu dotyczącego usług gastronomicznych. Odbywały się one w formie zajęć praktycznych uczestników projektu, poznawania historii, tradycji i zwyczajów krajów partnerskich, zapoznawania się z nowoczesnymi rozwiązaniami w hotelarstwie, jak również przez rozwijanie umiejętności zawodowych przydatnych na otwartym rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wprowadzenie i dostosowanie umiejętności nabywanych w procesie kształcenia do oczekiwań otwartego, europejskiego rynku pracy.
 2. Poprawa jakości kształcenia praktycznego w oparciu o przygotowaną wspólną bazę dydaktyczną jako istotny etap tworzenia polsko czeskiego zespołu szkół rolniczych i usługowych.
 3. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej obu szkół po przez wprowadzenie umiejętności realizacji wspólnych polsko czeskich projektów.

Rezultaty realizacji projektu to m.in. modernizacja budynku pracowni technologii żywienia ZSZ w Prudniku o powierzchni 272 m2, przygotowanie "Czesko - Polskiego słownika terminologii fachowej", wymiana i praktyki uczniów szkół zaangażowanych w realizację projektu.

Całkowita wartość projektu: 149 512,92 EUR, wartość projektu w części realizowanej przez Powiat Prudnicki 95 343,42 EUR (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 80 799,84 EUR).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności