Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr WND-RPOP.05.01.02-16-033/09 Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr WND-RPOP.05.01.02-16-033/09 Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku

Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu nr WND-RPOP.05.01.02-16-033/09 - Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku - zgodnie z umową nr RPOP.05.01.02-16-033/09-00 z dnia 19 maja 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem ogólnym projektu była poprawa jakości lokalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez remont, termomodernizację i doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głogówku.

W ramach projektu wykonana została termomodernizacja budynku poprzez docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i ścianek kolankowych poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę dachówki. Prace objęły także modernizację systemu grzewczego, polegającą na zmianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczny (gazowy), wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych oraz wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej. Ponadto została wykonana wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, co jest rozwiązaniem innowacyjnym. Dwa sanitariaty zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakupiono również sprzęt i wyposażenie trzech klasopracowni (w tym pracowni terapeutycznej Doświadczania Świata), a także oprogramowania komputerowego pozwalającego na prowadzenie zajęć dydaktycznych (m.in. 12 notebooków, 2 projektorów, drukarki laserowej, tablicy interaktywnej, skanera, panelu sensorycznego dotykowego, słuchowego i wzrokowego).

Osiągniecie celów projektu pozwoliło na unowocześnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego w SOSW w Głogówku poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie w większym stopniu narzędzi ICT. Projekt pozwolił na wyrównanie szans edukacyjnych w dostępie do edukacji dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo. Przyczynił się także do ochrony środowiska, gdyż nowoczesny piec gazowy jest bardziej ekologiczny.

Całkowita wartość projektu: 976 132,37 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 644 626,90 zł

Wkład własny ze środków budżetu Powiatu: 331 505,47 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 "Inwestujemy w Twoją Przyszłość"

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności