Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt Nr PL.3.22/3.3.07/14.04429 "Pogłębiamy historię pogranicza" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekt Nr PL.3.22/3.3.07/14.04429 "Pogłębiamy historię pogranicza"

Powiat Prudnicki realizuje projekt pn. „Pogłębiamy historię pogranicza”, w ramach którego już wkrótce zostanie wydany drugi tom publikacji pt. „Wielka Księga Opozycji na pograniczu”. Pierwszy tom wspomnianej publikacji powstał w ramach projektu „Wspólna przyszłość – historia i teraźniejszość na pograniczu”.

Dzięki pracom nad pierwszą częścią publikacji udało się odkryć mało znane fakty historyczne o ogromnym znaczeniu dla naszego regionu. W trakcie jej redagowania zgromadzono ogromną ilość materiału faktograficznego, fotografii, wspomnień, życiorysów. Przebadano również dziesiątki materiałów archiwalnych. Powstało dzieło liczące około 600 stron, mimo początkowych założeń publikacji 300-stronicowej. Zebrane materiały okazały się skarbnicą wiedzy na temat wydarzeń i ludzi, której nie udało się zamknąć w jednym tomie książki. Dlatego też widząc ogromną potrzebę dokończenia tego dzieła i dostrzegając jego znaczenie dla ludzi zamieszkujących na pograniczu partnerzy projektu, tj. Powiat Prudnicki oraz Miasto Krnov uznali, że nie można zaprzepaścić tak ogromnej spuścizny i podjęli decyzję o podjęciu starań zmierzających do wydania drugiego tomu publikacji.

Dzieje pogranicza polsko-czeskiego wskazują na silne przeplatanie się losów obu narodów. Jednym z najsłabiej zbadanych aspektów historii jest działalność opozycyjna po obu stronach granicy. Środowiska opozycyjne w Polsce i Czechosłowacji były w bardzo różny sposób przygotowane do wykorzystania historycznej szansy, jaka zrodziła się wraz z kryzysem sowieckiego imperium. Publikacja podkreśli wagę działań podejmowanych przez opozycjonistów oraz ich wpływ na kształtowanie się współczesnych Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach projektu, oprócz wydania publikacji, zaplanowane są lekcje (pogadanki) w szkołach na temat działań opozycyjnych podejmowanych na pograniczu polsko-czeskim. Projekt zostanie zakończony uroczystą konferencją, na której zostanie zaprezentowany drugi tom „Wielkiej Księgi Opozycji na pograniczu”.

Dofinansowanie EFRR: 7.182,50 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 845,00 EUR
Wkład własny Powiatu Prudnickiego: 422,50 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 8.450,00 EUR

Wielka księga opozycji na pograniczu - tom 2

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności