Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt PL.3.22/3.3.07/14.04430 "TRADYCJE TKACKIE PRUDNIKA I KRNOVA" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekt PL.3.22/3.3.07/14.04430 "TRADYCJE TKACKIE PRUDNIKA I KRNOVA"

Teren Powiatu Prudnickiego i Krnova przez wiele wieków łączył silny wpływ rzemiosła i przemysłu tkackiego, który niewątpliwie istotnie oddziaływał na rozwój urbanistyczny i ekonomiczny terenów pogranicza. Tradycje tkackie w/w miast sięgają średniowiecza, teren ten sprzyjał uprawie lnu - głównego surowca używanego przy produkcji tkanin. Zarówno Prudnik jak i Krnov skupiły wokół siebie już w średniowieczu tkaczy z całego regionu, powstały silne cechy tkaczy. Kilka wieków później w miastach tych powstały duże zakłady włókiennicze. Rozkwit przemysłu tkackiego nastąpił w XIX i XX wieku, głównie za sprawą rodziny Fränklów i Pinkusów - twórców jednej z największych fabryk tekstylnych w Europie. W wyniku przekształceń gospodarczych i politycznych po 1989 roku fabryki w Prudniku i Krnovie zostały zamknięte. Dziś z przykrością patrzymy na ich opuszczone budynki, niszczejące mury, dlatego też podejmowane są kolejne próby uratowania co możliwe z historii lokalnego tkactwa, jedną z nich było stworzenie w 2009r. w ramach krnovsko-prudnickiego projektu Muzeum Tkactwa, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a byli pracownicy fabryk wciąż przynoszą kolejne eksponaty i pamiątki. Kolejną próbą uchronienia części tradycji jest wydanie publikacji ukazującej możliwie dużą cześć bogatej i barwnej historii tkactwa na pograniczu polsko-czeskim. Chcąc ratować zamierające tradycje tkackie Powiat Prudnicki wspólnie z Muzeum w P-k i Krnovie wydali historię tkactwa od momentu jej powstania do nocy kryształowej (1938r.), jako I tom historii tkactwa na ziemiach pogranicza pn. "Miasta nicią budowane..". Publikacja powstała z materiałów zebranych od mieszkańców pogranicza, na podstawie zasobów znajdujących się w Muzeach oraz dostępnych opracowań naukowych.

Dofinansowanie EFRR: 8.946,25 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.052,50 EUR

Wkład własny Powiatu Prudnickiego: 526,25 EUR

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 10.525,00 EUR

Prudnik i Krnow - miasta nicią budowane

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności