Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 Wolontariat - razem możemy więcej - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 Wolontariat - razem możemy więcej

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku w partnerstwie ze Średnią Szkołą Rolniczą i Usługową z Město Albrechtice realizuje projekt Wolontariat - razem możemy więcej CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska - Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa. "Przekraczamy granice".

Projekt ma na celu zwiększenia zainteresowania młodzieży oraz instytucji oświatowych -nauczycieli, a także samorządowców ideą wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim oraz szerzenie wiedzy i praktyki w tym zakresie. Wolontariat i pomaganie związane są z potrzebą człowieka niezależnie od miejsca zamieszkania i języka w jakim się porozumiewa. Udział w projekcie wpłynie na rozwiązanie wspólnego problemu jakim jest odizolowanie młodzieży, życie w świecie wirtualnym - komórek, komputerów i gier oraz obojętności na potrzeby innych ludzi. W Zespole Szkół Rolniczych istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących, którą pragniemy przekazać i zaszczepić w środowisku młodzieży u partnera w Średniej Szkole Rolniczej i Usługowej w Město Albrechtice. Zaszczepienie pozytywnych zachowań młodzieży w tym zakresie oraz współpracę na rzecz społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu będzie szerzona i promowana idea wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim jako skuteczna metoda wychowawcza przeciwdziałania przemocy w szkołach i w środowiskach lokalnych oraz sposobu pożytecznego spędzania czasu. Celem jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą szkolną, nauczycielami i samorządowcami oraz włączenie młodzieży partnera projektu w działalność wolontarystyczną, upatrując w niej wartościowy element procesu wychowania i edukacji. W tym celu zorganizowana zostanie gala wolontariatu w ramach, której zaproszona zostanie młodzież z Polski, Czech i Ukrainy, która wspólnie będzie uczyć się, zwiedzać i bawić. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty, w celu wykorzystania nabytej wiedzy podczas gali. Warsztaty i wizyty - będą formą sprawdzenia się młodzieży z obu szkół partnerskich w praktyce poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym i słabszym. Dlatego też na miejsca ich przeprowadzenia wybrano Środowiskowy Dom Samopomocy jak również świetlice opiekuńczo-wychowawczą w Prudniku.

Projekt obejmuje następujące działania:

 • Gra uliczna - wspólna zabawa polegająca na odnalezieniu miejsc łączących partnerów (np. Wieża Woka) położonych na terenie Prudnika
 • Organizacja wycieczki - wspólny wyjazd i zwiedzanie pogranicza polsko-czeskiego
 • Organizacja gali wolontariatu - przedstawienie podstaw wolontariatu oraz wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy
 • Wydanie publikacji - komiksu ukazującego wątki historii naszego regionu (Euroregion Pradziad, Powiat Prudnicki)
 • Organizacja zajęć warsztatowych i wyjazdów studyjnych zarówno po stronie partnera czeskiego jak i po polskiej stronie granicy

Całkowita wartość projektu - 83 622,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 71 078, 70 zł
Dofinansowanie ze środków budżet państwa - 4 181,10 zł
Wkład własny - 8 362,20 zł

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności