Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / POWIAT BĘDZIE PRZEBUDOWYWAŁ DROGĘ O RELACJI ZWIASTOWICE-UCIESZKÓW - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

POWIAT BĘDZIE PRZEBUDOWYWAŁ DROGĘ O RELACJI ZWIASTOWICE-UCIESZKÓW

Sukcesem zakończyły się starania Powiatu Prudnickiego o dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej. W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” pozyskano dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości 474 400,00 PLN na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego”. Całkowita wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 948 800,00 PLN. Dotacja obejmuje 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 50% pokryje Powiat Prudnicki ze środków własnych. Celem w/w „Programu” jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków na odcinku 1635 mb. Nastąpi wzmocnienie nawierzchni jezdni, budowa chodników na odcinku 193 mb i zatoki autobusowej z peronem przystankowym oraz innych elementów infrastruktury, takich jak zjazdy indywidualne na posesje oraz drogi boczne. Zakłada się osiągnięcie następujących parametrów: szerokość jezdni – 5 m, szerokość pasa ruchu – 2,5 m (zarówno na terenie zabudowy, jak i poza nim), szerokość pobocza – 1 m, szerokość chodnika – 2 m. Przedmiotowa inwestycja ma znaczenie dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarem objętym projektem (wsie: Zwiastowice, Ucieszków, Trawniki, Gościęcin) a innymi ośrodkami w regionie i poza nim (Biała, Prudnik, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Głubczyce oraz z granica Państwa).

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności