Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr PL.3.22/1.1.00/08.00063 "Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik - Rylovka w aspekcie układu z Schengen" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr PL.3.22/1.1.00/08.00063 "Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik - Rylovka w aspekcie układu z Schengen"

W dniu 18 marca 2009 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr PL.3.22/1.1.00/08.00063 "Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik - Rylovka w aspekcie układu z Schengen" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Partnerem Wiodącym w projekcie został Powiat Prudnicki, po stronie Republiki Czeskiej Partnerem została Gmina Hlinka.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru na poziomie lokalnym i międzynarodowym, pomiędzy terenami po obu stronach granicy. W wyniku realizacji projektu polepszyły się warunki do integracji gospodarczej polsko - czeskiego obszaru przygranicznego oraz możliwości rozwoju gospodarczego rynku lokalnego w obrębie przygranicza sprzyjając tworzeniu spójnego, jednolitego obszaru.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Ułatwienie terenom marginalizowanym i zagrożonym degradacją powrotu do należytego funkcjonowania w ramach wewnątrzeuropejskiej wspólnoty lokalnej i regionalnej.
 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej jako warunku do intensyfikacji działalności gospodarczej na poziomie lokalnym oraz dynamicznego rozwoju turystyki (zwłaszcza rowerowej).

Grupy docelowe projektu:

Najważniejszą grupą docelową byli mieszkańcy pogranicza, którzy niejednokrotnie związani środowiskowo, społecznie i rodzinnie ze społecznością po drugiej stronie granicy, uzyskali możliwość intensyfikacji kontaktów społecznych i gospodarczych. Przedsiębiorcy i rolnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą korzystać z drogi, jako ważnego dla lokalnego rynku szlaku kontaktów gospodarczych. Turyści, odwiedzający pogranicze uzyskali możliwość bezpiecznego i wygodnego korzystania ze szlaku.

Rezultaty projektu:

W okresie realizacji projektu wykonano m.in.:

 • remont drogi Prudnik - Krzyżkowice - Granica Państwa - Rylovka na łącznej długości 9 630 m (Powiat Prudnicki 8 720 m, Gmina Hlinka 910 m);
 • modernizację poboczy na długości 11 1110 m (Powiat Prudnicki 10 200 m, Gmina Hlinka 910 m);
 • modernizację chodników na długości 7 545 m (Powiat Prudnicki 7 545 m);
 • modernizację 25 przejść dla pieszych.

Całkowita wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego: 1 561 560,81 EUR, (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 327 326,67 EUR).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy granice.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności