Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego

W dniu 6 grudnia 2018r. w obecności Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buły, Członka Zarządu Województwa Opolskiego - Antoniego Konopki oraz Czesława Biłobrana - Starosty Nyskiego, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia "Subregion Południowy", uroczyście podpisano porozumienie o realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego". W ramach przedmiotowego projektu 3 powiatom (nyski, prudnicki i głubczycki) oraz 12 gminom członkowskim Stowarzyszenia przyznano ponad 10,5 mln zł unijnego dofinansowania na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej 03 Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 03.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Wartość całego projektu opiewa na ponad 20 mln zł. Za te pieniądze zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w 21 budynkach, w tym żłobkach, urzędach, szkołach czy szpitalach. Efektem tych prac będzie zmniejszenie zużycia energii we wszystkich wspomnianych obiektach. Projekt zakłada zwiększenie użyteczności energetycznej, między innymi poprzez docieplenie przegród i elewacji. W ramach prac termomodernizacyjnych w części budynków zostanie również wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz źródła ciepła.

Projekt obejmuje m.in. termomodernizację: hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Przedszkola nr 1 w Głubczycach, byłego przedszkola w Lewicach w gminie Branice z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, nowej siedziby OPS w Prudniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, szkoły nr 3 w Paczkowie i gimnazjum nr 2 w Głuchołazach, Urzędu Gminy w Pakosławicach i OSP w Prusinowicach, Żłobka nr 1 w Nysie, nyskiego szpitala (oddział zakaźny, oddział fizykoterapii i kuchnia główna), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, Urzędu Miejskiego w Korfantowie, przedszkola w Ścinawie Nyskiej, szkoły podstawowej w Otmuchowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścinie, świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej oraz remizy OSP Gałązczyce.

Termomodernizacja wspomnianych 21 budynków ma pozwolić na zaoszczędzenie energii o łącznej wartości 187 megawatogodzin rocznie.

Powiat Prudnicki w ramach projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zrealizował zadanie "Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku". Łączna wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 2 217 885,78 zł, a ich dofinansowanie wyniosło 1 885 202,92 zł.

Zakres modernizacji obejmował m.in. :

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę pokrycia dachowego łącznika;
 2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na hali i łączniku;
 3. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania hali sportowej i łącznika, wykonanie instalacji mechanicznej grzewczo-wentylacyjnej hali sportowej;
 4. Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia i zastosowanie energooszczędnych źródeł światła.

Wykonawcą w/w prac był Zakład Remontowo-Budowlany Spółka cywilna A&S Janusz M. Adamów-Renata Adamów z Twardawy.

Warto dodać, że gdy 6 grudnia ubiegłego roku w Nysie podpisywano umowę o w sprawie realizacji projektu, łączne dofinansowanie dla wszystkich partnerów projektu miało wynosić ponad 10,5 mln złotych. W dniu 2 października 2018r. Zarząd Województwa Opolskiego przychylił się do wniosku partnerów realizujących wspólny projekt i zwiększył kwotę dofinansowanie o ponad 7 milionów złotych (do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu). W związku z powyższym ostateczna kwota dofinansowania projektu wynosi 17 816 156,52 PLN.

Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego? jest realizowany łącznie przez 15 parterów członków Stowarzyszenia Subregion Południowy: 3 powiaty (prudnicki, nyski i głubczycki) oraz 12 gmin (Branice, Głubczyce, Prudnik, Biała, Paczków, Głuchołazy, Pakosławice, Nysa, Korfantów, Otmuchów, Skoroszyce, Grodków).

Partnerzy w ramach przedmiotowego projektu prowadzili (a część nadal prowadzi) prace termomodernizacyjne w 21 budynkach, w tym żłobkach, urzędach, szkołach czy szpitalach. Efektem tych prac będzie zmniejszenie zużycia energii we wszystkich wspomnianych obiektach.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną przeprowadzonych prac.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności