Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Ochrona różnorodności biologicznej w Powiecie Prudnickim - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Ochrona różnorodności biologicznej w Powiecie Prudnickim

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego to projekt realizowany przez Powiat Prudnicki w partnerstwie z Powiatem Głubczyckim oraz gminami: Paczków, Otmuchów, Nysa-Liderem projektu.

Projekt obejmuje ochronę dziedzictwa przyrodniczego i edukację w tym zakresie. Na terenie Powiatu Prudnickiego zakłada utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej. Prace realizowane będą w pomieszczeniach piwnicznych obiektu budynku Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Kościuszki 55 w Prudniku. Powstanie tam: laboratorium, pomieszczenie do pozyskiwania miodu, szatnia dla młodych pszczelarzy oraz sala symulacji edukacyjnej. Przebudowany obiekt wyposażony zostanie w niezbędne wyposażenie, takie jak: meble, sprzęt multimedialny, laboratorium, tablice interaktywne dotykowe i eksponaty.

Zakres zadania obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem zieleni na terenie przyległego do budynku parku (wycinka, nasadzenia kwiatów, traw, krzewów, drzew, prace pielęgnacyjne) cenne okazy drzew na terenie parku zgłoszone zostaną do Rejestru Pomników Przyrody. Utworzone zostaną alejki, wyposażone w tablice informacyjne i urządzenia edukacyjne. Zainstalowane zostaną elementy malej architektury: ławki i stojaki na rowery.

Wartość projektu dla Powiatu Prudnickiego to 1 012 300 zł, dofinansowanie 826 455 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności