Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego

Projekt Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego realizowany jest w partnerstwie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2014-2020. Powiat Prudnicki założył dwie lokalizację projektu: park przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku oraz park przy Zespole Szkół w Głogówku na łączną wartość 1 437 790,00 zł, w tym dofinansowanie 1 221 243,84 zł.

Zadania przewidziane w projekcie:

1) Opracowanie inwentaryzacji ornitologicznych dla parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i parku przy Zespole Szkół w Głogówku. Inwentaryzacje ornitologiczne pozwolą na precyzyjne rozpoznanie występujących na tych terenach gatunków ptaków, w tym objętych ochroną. Pozwoli to na zoptymalizowanie działań projektowych pod kątem ochrony tych gatunków i zapewnienia im optymalnych warunków do bytowania i rozmnażania.

2) Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku, prace realizowane będą na powierzchni 4760,00 m2.:

 • prace z zielenią obejmujące: wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym; nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew;
 • wykonanie skalniaków obsadzonych roślinami dostarczającymi ponadprzeciętną ilość pyłków i nektaru, które zapewniają dobry pożytek pszczeli;
 • wykonanie skwerów obsadzonych chronionymi bylinami dobrze rosnącymi na stanowiskach słonecznych i tolerancyjnymi w stosunku do ilości wody;
 • wykonanie ogrodu terapeutycznego - zasadzenie roślin z następujących grup: warzywa, zioła i kwiaty cięte. Aby umożliwić obserwację dzikich zwierząt, przewiduje się wkomponować w otoczenie elementy małej architektury i gatunki roślin, które będą je przyciągać jak np.: krzewy ozdobne; róże; czosnek ozdobny; mocno pachnące byliny; zioła o walorach zapachowych;
 • na drzewach zamontowane zostaną budki dla ptaków;
 • kształtowanie skarp - rekultywacja wraz z ukształtowaniem skarp i ich obsadzeniem kwiatami, krzewami;
 • utworzenie alejki ścieżki o nawierzchni żwirowo gliniastej wchłaniającej wodę z opadów, ścieżka wyposażona będzie w tablice informacyjne dotyczące występujących na parku gatunków roślin i zwierząt. Wykonany zostanie montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

3) Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku, powierzchnia prac związanych z zielenią i skwerami wyniesie 5740 m2:

 • prace z zielenią - wycinka drzew w złym stanie fitosanitarnym; nasadzenia kwiatów, traw, krzewów i drzew,
 • wykonanie czterech skalniaków ograniczonych siatkami gambionowymi z wypełnieniem z kamienia naturalnego lub łamanego, na których umieszczone zostaną ławki. Obsadzenie skalniaków roślinami mocno pachnącymi, bądź zakwitającymi nocą kwiatami, wabiącymi ćmy i inne nocne owady, stanowiące pożywienie nietoperzy;
 • prace przy skwerach - wykonanie nasadzeń na terenie skwerów przed budynkiem SZ w Głogówku. W tym celu wykorzystane zostaną gatunki chronionych bylin, dobrze rosnących na stanowiskach słonecznych oraz tolerancyjnych w stosunku do ilości wody;
 • montaż budek dla ptaków i nietoperzy - przewidziano zainstalowanie sztucznych dziupli lub większych skrzyni, pełniących funkcję domków dla nietoperzy, w celu zaproszenia do parku ich większej ilości,
 • kształtowanie skarp - rekultywacja z ukształtowaniem skarp i obsadzeniem kwiatami, krzewami, umocnienie skarp gambionami z ich wypełnieniem i montażem;
 • utworzenie alejek - o nawierzchni żwirowo gliniastej wchłaniające wodę z opadów. Przy alejkach zamontowane zostaną tablice informacyjne, przez co alejki zyskają funkcję dydaktyczną,
 • montaż elementów małej architektury - posadowienie drewnianej wiaty edukacyjnej, montaż ławek, koszt na śmieci, stojaków rowerowych.

4) Ochrona cennych okazów drzew w parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku, poprzez ustanowienie ich pomnikami przyrody. Przewiduje się objęcie ochroną w formie pomników przyrody cennych okazów drzew.

5) Działania promocyjne wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjno - pamiątkowych.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności