Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Nieruchmości na sprzedaż

Nieruchomości Powiatu Prudnickiego - na sprzedaż

Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ulicy ul. Parkowej 10.

Do zbycia przeznaczono działkę zabudowaną budynkiem administracyjnym, obecnie wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Prudniku. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 587/219 mapa 9, o powierzchni 0,0771 ha, KW 42612 położona w Prudniku przy ul. Parkowej 10. Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno – biurowym wyposażonym w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, alarmową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 447,20 m2.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwia Powiatowego w Prudniku ul. Parkowej 10, III piętro, pok. 1 i 2, tel. 77 436 22 10 wew. 30 lub 31.

Nieruchomość na sprzedaż
Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ulicy ul. Młyńska 38

Do zbycia wyznaczono działkę zabudowaną dawnymi warsztatami szkolnymi.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1212/173 mapa 11, o powierzchni 0,1784 ha, KW 43767 położoną w Prudniku przy ul. Młyńskiej 38.

Nieruchomość zabudowana budynkami warsztatowo – magazynowo - gospodarczymi. Posiada dostęp do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Dojazd od ul. Młyńskiej zapewniony będzie w formie służebności przejazdu i przechodu przez działkę 1211/173. Na działce posadowione są budynki: warsztatowy główny trzykondygnacyjny o pow. użytkowej 827,10 m2, kotłowni i spawalni o pow. użytkowej 104,80 m2, stolarni o pow. użytkowej 343,70 m2, ślusarni o pow. użytkowej 118,30 m2, kontroli technicznej o pow. użytkowej 30,00 m2, łączna pow. użytkowa 1 425,90 m2.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwia Powiatowego w Prudniku ul. Parkowej 10, III piętro, pok. 1 i 2, tel. 77 436 22 10 wew. 30 lub 31.

Nieruchomość na sprzedaż
Nieruchomość na sprzedaż
Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ulicy ul. Krzywej 10

Do zbycia wyznaczono jedną działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym pozakonnym. Nieruchomość położona jest w Prudniku przy ul. Krzywej 10, na działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1221/137, mapa 11 o powierzchni 0,0677 ha, KW 55229. Obiekt jest własnością Powiatu w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. Nieruchomość usytuowana jest w strefie pośredniej miasta w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Krzywa – Młyńska.

Przedmiotowa działka gruntowa zabudowana jest dwukondygnacyjnym dawnym budynkiem mieszkalnym (były dom zakonny) oraz wolnostojącym obiektem garażowym o powierzchni użytkowej 48,20 m2 usytuowanym na zapleczu działki. Nieruchomość posiada pełny dostęp do istniejącej infrastruktury technicznej: instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej. Działka gruntowa od strony południowej ogrodzona jest ogrodzeniem stałym wykonanym w postaci muru ogrodzeniowego. Obiekt wybudowany w okresie przedwojennym (rok budowy sprzed 1935 r.). Stan techniczny budynku określić należy jako niezadowalający – wymaga przeprowadzenia prac remontowych umożliwiających dostosowanie go do dzisiejszych wymagań i standardów. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 248,90 m2.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwia Powiatowego w Prudniku ul. Parkowej 10, III piętro, pok. 1 i 2, tel. 77 436 22 10 wew. 30 lub 31.

Nieruchomość na sprzedaż
Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość Skarbu Państwa

Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Traugutta 31

Do zbycia przez Skarb Państwa wyznaczono działkę nr 355/171, mapa 11, o powierzchni 0,2623 ha, zabudowaną: - budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 845,40 m2, - budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 147,60 m2, - siedmioboksowym obiektem garażowym o powierzchni użytkowej 152,40 m2, - obiektem garażowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 68,90 m2. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów 1214,40 m 2. W przeszłości stanowiła siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwia Powiatowego w Prudniku ul. Parkowej 10, III piętro, pok. 1 i 2, tel. 77 436 22 10 wew. 30 lub 31.

Nieruchomość na sprzedaż
Nieruchomość na sprzedaż

 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności