Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Fundusze norweskie część druga


Logo projektu

„Wspieranie działalności sportowej dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży”

Projekt Powiatu Prudnickiego realizowany w ramach programu operacyjnego PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, korzystający z dofinansowania w kwocie 134.600 zł pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy norweskich.

Cel Projektu:
Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, dla osiągnięcia i zachowania ich dobrego stanu zdrowia.

Działania realizowane w ramach Projektu:
Zakup strojów i butów oraz toreb sportowych.

90 kompletów strojów i butów oraz toreb sportowych, w tym 22 dla Froya kommune w Norwegii i 68 dla Powiatu Prudnickiego.

Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Prudnickiego.

W okresie 05.09.2017 r. - 20.10.2017 r. w każdej z 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Prudnickiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, Zespół Szkół w Głogówku) przeprowadzone będą zajęcia sportowe dla nowo utworzonych 4 sekcji sportowych, każdej składającej się z 15 uczniów danej szkoły. Treningi będą dostosowane do możliwości szkół i zainteresowań sportowców: ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia fitness, bieganie, jazda na rowerze, strzelanie z łuku, gry zespołowe.

Wymiana doświadczeń między Partnerami Projektu
03-06.10.2017 r. wizyta studyjna 8 przedstawicieli Powiatu Prudnickiego we Froya kommune w Norwegii, w celu wymiany doświadczeń i wypracowania skutecznych i atrakcyjnych metod popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.
Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Plakat wspieranie działalności sportowej

Przebieg realizacji Projektu

„Wspieranie działalności sportowej dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży” to już drugie przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Prudnicki we współpracy z Partnerem Norweskim - Frøya Kommune - w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. W V naborze wniosków Funduszu Współpracy Dwustronnej, prowadzonym w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i budżetu Państwa, Minister Zdrowia przyznał Powiatowi Prudnickiemu kwotę 134.600 zł na realizację nowej inicjatywy.

Tak jak poprzednio, adresatami projektu były dzieci i młodzież, po raz kolejny zachęcani i angażowani do aktywności fizycznej poprzez atrakcyjne zajęcia sportowe. Tym razem w Projekcie wzięło udział aż 60 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych w terenu Powiatu Prudnickiego oraz 20 uczniów ze szkoły podstawowej we Froya Kommune w Norwegii. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, Zespole Szkół w Głogówku oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku utworzono łącznie cztery, 15-osobowe sekcje sportowe. Każdy, również norweski, sportowiec otrzymał nieodpłatnie, na własność, komplet odzieży do ćwiczeń (koszulkę z krótkim i z długim rękawem, spodenki i spodnie oraz czapkę i skarpety), torbę sportową, a także wysokiej klasy obuwie sportowe. Rodzaje i terminy zajęć prowadzonych przez trenerów w poszczególnych szkołach dobrano odpowiednio do możliwości organizacyjnych i zasobów sprzętowych placówek edukacyjnych, jak również zainteresowań samych sportowców. W każdej sekcji przeprowadzono, w okresie od 09.09.2017 r. do 20.10.2017 r., po 15 godzin różnorodnych zajęć sportowych: gry zespołowe (piłka siatkowa, piłka nożna), wycieczki rowerowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe i fitness, zajęcia na siłowni, strzelanie z łuku i z karabinków sportowych, biegi przełajowe na orientację i maraton pieszy.

Ponadto w ramach Projektu odbyła się, w dniach 03-06.10.2017 r., wizyta studyjna delegacji Powiatu Prudnickiego we Frøya Kommune, podczas której Partner Norweski zaprezentował swoją bazę kulturalno - sportową (odkryte boisko do gry w piłkę nożną z budowaną bieżnią, hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę nożną i ścianami do wspinaczki, siłownią i salą konferencyjną, dom kultury z halą sportową do gier zespołowych z widownią oraz z kinem i z salą konferencyjno - widowiskową oraz z wypożyczalnią sprzętu sportowego, tor kartingowy i do driftingu oraz pas startowy dla awionetek) oraz sposoby i możliwości oddziaływania na zdrowie najmłodszego pokolenia. Podczas konferencji Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił najnowsze osiągnięcia Powiatu Prudnickiego w działalności rozwijającej sport i rekreację. Przy okazji wizytowania obiektów sportowych delegaci Prudnika rozegrali mecz piłkarski z norweskimi dziećmi biorącymi udział w projekcie.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009 - 2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2017 r.

Logo projektu

Prezentacja


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności