Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa - ETAP IIILogo

Coraz BEZPIECZNIEJ w Powiecie Prudnickim

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej, Starostwo Powiatowe w Prudniku rozpoczyna realizację III etapu projektu pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

W latach 2016-2018 z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, powiat pozyskał kwotę 275 tys. zł, do których dołożył ze środków własnych 65 tys. zł. Na realizację działań w ramach III etapu programu powiat ponownie otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 100 tys. zł.

Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, które niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • wyposażenie budynków szkół w nowoczesny monitoring wizyjny (CKZiU w Prudniku, ZSR w Prudniku, ZS w Głogówku);
 • montaż defibrylatorów w łatwo dostępnych miejscach publicznych (budynki: Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, LO nr 1, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Prężyńska),
 • przedsięwzięcia wspierające rozwój wolontariatu wśród uczniów;
 • zajęcia pozaszkolne i szkolenia dla uczniów;
 • warsztaty i wykłady specjalistyczne dla rodziców;
 • konferencje metodyczne dla nauczycieli i innych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży;
 • konferencje profilaktyczne dla seniorów i mieszkańców wsi;
 • kampanie i konkursy promujące bezpieczeństwo na drodze;
 • szkolenia i warsztaty dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku (kwalifikacyjny kurs obronnej walki wręcz i technik obezwładniających oraz kurs doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej, warsztaty interwencji kryzysowej);
 • zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (zestaw do oznakowania miejsca wypadku, flary ostrzegawcze, diody sygnalizacyjne, znaki drogowe, notebook, drukarka oraz filmy o tematyce profilaktycznej).

Sprzęt będzie wykorzystywany przez prudnickich policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.

W ramach owocnej współpracy z partnerami projektu, powstał film instruktażowy, przeznaczony dla uczestników i świadków wypadku drogowego, mający na celu podniesienie świadomości w zakresie prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Film został zamieszczony m.in. na stronie Komendy Głównej Policji i MSWiA w Warszawie.

Wśród najważniejszych zadań obecnie realizowanych są:

 • montaż nowoczesnego monitoringu wizyjnego na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku;
 • zakup 2 defibrylatorów i szafek wewnętrznych dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku i Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, trenażera strzeleckiego na zajęcia strzelecko-obronne oraz sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (laptop wraz z oprogramowaniem, zestaw ratownictwa medycznego R0 do radiowozu, testy na wykrywanie narkotyków i innych substancji, akcesoria odblaskowe, maskotki „Policusie” dla dzieci doświadczających przemocy);
 • szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie dla klasy mundurowej w zakresie: strzelectwa sportowego, mediacji oraz negocjacji policyjnych i kryzysowych;
 • przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w tym IV Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT i Wigilia Polska na Rynku dla mieszkańców;
 • konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na pracę plastyczną pod hasłem „Chodź uważnie, żyj rozważnie”;
 • warsztaty i konferencje metodyczne;
 • szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów i rodziców przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku;
 • kampanie społeczne „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”, „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”, „W trosce o bezpieczne życie Seniora”;
 • III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych;
 • szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Aresztu Śledczego w Prudniku.

Powyższe działania Starostwa Powiatowego będą wspierane przez: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Areszt Śledczy oraz Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

2018-10-09

III Wojewódzki Turniej Rowerowy

W dniu 17 października 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbył się III Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Udział w rywalizacji wzięło 30 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych województwa opolskiego (Opola, Krapkowic, Głogówka, Kędzierzyna-Koźla, Grodkowa, Strzelec Opolskich, Kadłuba i Prudnika). W turnieju uczestniczyli również zaproszeni goście: Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku kom. Krzysztof Kociuga, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Kamil Perewizny, Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego asp. Damian Smolski i Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak.

Podczas turnieju funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii: kom. Katarzyna Żegleń i asp. Tomasz Kukułka przedstawili prezentację nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz przeprowadzili kampanię „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”. Natomiast strażacy: asp. Dawid Heda i sekc. Marek Pietruszyński przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zorganizowano siedem konkurencji sprawnościowych. Były to: rowerowy tor przeszkód, rzut oponą rowerową do celu, jazda wokół pachołków, sztafeta, ósemka, kręcenie kołem rowerowym (pomiar prędkości) oraz przejazd odcinka drogi w jak najdłuższym czasie „wyścig żółwia”.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i ZET gimnazjum zwycięzcami zostali:

 • Gracjan Pytel z SOSW w Grodkowie - I miejsce,
 • Dawid Żydczyk z SOSW w Grodkowie - II miejsce,
 • Łukasz Panna z SOSW w Grodkowie - III miejsce.

W kategorii SPdP zwycięzcami zostali:

 • Andrzej Witek z SOSW w Głogówku - I miejsce,
 • Tomasz Mazur z SOSW w Prudniku - II miejsce,
 • Fabian Szymaniec z SOSW w Opolu - III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci kasków rowerowych, a pozostali uczestnicy otrzymali zapięcia i oświetlenie rowerowe. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Prudniku. Zostały one wręczone przez: p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku kom. Krzysztofa Kociugę, Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Annę Wojtczak oraz Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Kamila Perewiznego.

Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, przy udziale szczególnych gości: Policusia i Orła Powiatowego, którzy dostarczyli wiele radości. Dla uczestników i gości turnieju uczniowie klas gastronomicznych SOSW w Prudniku przygotowali poczęstunek.

Turniej odbył się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

2018-10-17

Mediacja to dobra rozmowa

Jak rozmawiać z drugim człowiekiem w trudnych sytuacjach, wysłuchać, zrozumieć i nie oceniać – do takich wniosków doszli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Aresztu Śledczego w Prudniku po szkoleniu „Sztuka skutecznej komunikacji i mediacji”

Celem szkolenia, przeprowadzonego 25 października 2018 r. w Pokrzywnej przez dr Ewę Kosowską-Korniak z Instytutu Komunikacji O-Media, eksperta ds. mediacji było pogłębienie i poprawienie umiejętności komunikacyjnych, z zastosowaniem narzędzi i technik wykorzystywanych w mediacji, w tym także opanowanie sztuki komunikacji w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkich, ale także przemyślanych działań.

W zajęciach prowadzonych w formie warsztatowej uczestniczyli dzielnicowi, specjaliści ds. prewencji oraz przedstawiciele służby więziennej. Pomocną wiedzą okazało się dla nich wprowadzenie do problematyki mediacji i pokazanie przez prowadzącą warsztaty zawodową mediatorkę, na przykładach z życia wziętych, na czym polega praktyczne zastosowanie technik mediacyjnych, przede wszystkim, czym jest docieranie do potrzeb drugiego człowieka.

Przy okazji funkcjonariusze służb mundurowych z Powiatu Prudnickiego poznali także psychologiczne mechanizmy powstawania konfliktów oraz skuteczne sposoby ich rozwiązywania, co - jak stwierdzili w podsumowaniu szkolenia - wykorzystają w sposób praktyczny w swojej pracy. Największą wartością ze szkolenia jest w ich ocenie zrozumienie, jak ważna jest dobrze poprowadzona rozmowa, gdyż do tego tak naprawdę sprowadza się mediacja.

Następnego dnia, Pani Barbara Leszczyńska - Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, przeprowadziła szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod tytułem: „Dynamika interakcji między ofiarą i sprawcą przemocy domowej”. W trakcie szkolenia funkcjonariusze mieli możliwość podwyższenia swoich kompetencji związanych z mechanizmami funkcjonowania ofiar i sprawców przemocy. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu oraz ćwiczeń interaktywnych i warsztatowych. Oprócz tematyki związanej z psychologią sprawcy i ofiary przemocy, funkcjonariusze mieli możliwość omówienia z prowadzącą szkolenie, będącą superwizorem, wątpliwości związanych z procedurą Niebieskiej Karty.

Zdobyta wiedza niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komfortu psychicznego w codziennej pracy zawodowej funkcjonariuszy Policji i Aresztu Śledczego.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2018-10-25

2018-10-25

2018-10-25

2018-10-25

2018-10-25

Szkolenie strzeleckie uczniów klas mundurowych

W dniu 30 października 2018 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego podstawowego sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej. W ramach zajęć uczyli się kompleksowej obsługi broni i przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej oraz zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy.

Uczniowie strzelali z broni palnej, będącej na wyposażeniu Policji, Wojska Polskiego, oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych oraz innych służb mundurowych (tj. bojowej długiej - karabinków AK oraz krótkiej - pistolet Glock i Walther P99), a także broni pneumatycznej. Był to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w tychże służbach. Szkolenie prowadzone było przez kadrę instruktorów strzelectwa sportowego: Artura Buczka oraz Krystiana Trentkiewicza.

Podczas szkolenia odbyło się ognisko integracyjne, gdzie przy pieczeniu kiełbasek młodzież zapoznała się z budową i obsługą busoli.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-05

2018-11-06

2018-11-06

2018-11-06

2018-11-06

2018-11-06

Konkurs plastyczny pn. ,,CHODŹ UWAŻNIE, ŻYJ ROZWAŻNIE”

Starostwo Powiatowe w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych pn. ,,CHODŹ UWAŻNIE, ŻYJ ROZWAŻNIE” w ramach Projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”.

Celem konkursu plastycznego jest podniesienie edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przestrzeganie zasad zachowania się na drogach publicznych.

 • Pobierz: Regulamin konkursu Chodź uważnie, zyj rozważnie
 • Pobierz: Załącznik do Konkursu Chodź uważnie, żyj rozważnie
 • Lekcja życia i przestrogi

  W dniu 14 listopada br. w trzech szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów z przedstawicielami Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

  Młodzieży udzielono m.in. podstawowych informacji na temat: uzależnienia od alkoholu, pierwszych symptomów choroby alkoholowej, etapów uzależnienia, konsekwencji i zagrożeń towarzyszących nałogowi.

  Uczniowie prudnickich szkół - ZSR, CKZiU i ZSO nr 1 - wysłuchali trzech historii życia ludzi, którzy zmagali się z problemem uzależnienia od alkoholu. Autentyczne przekazanie świadectwa własnej choroby dobitnie ukazało niebezpieczeństwo i skutki uzależnienia od alkoholu. Dzięki szczerości prelegentów uczniowie otrzymali przestrogę i prawdziwą lekcję życia.

  Spotkania odbyły się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  Skuteczne działania ratownicze na miejscu zdarzenia – to główny cel akcji „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”.

  W dniu 16 listopada br., na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Lubrzą a Laskowicami funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku wraz ze strażakami KP PSP w Prudniku przeprowadzili działania edukacyjne, skierowane do kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. To właśnie kierowcy, jako uczestnicy ruchu drogowego, są często pierwsi na miejscu zdarzenia, a bierność do czasu przybycia służb ratunkowych powoduje utratę czasu, który jest bezcenny dla poszkodowanych.

  Kierujący pojazdami, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zamiast mandatu, kierowani byli do strażaków, którzy w praktyczny sposób udzielili instruktażu na fantomie oraz przekazali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Ponadto otrzymali oni materiały edukacyjne, zawierające algorytm postępowania podczas wypadku drogowego wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Podczas akcji kierowcy zostali przebadani pod kątem trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  2018-11-21

  Uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku z wizytą w telewizji TVN w Krakowie.

  Jak wyglądają plany znanych seriali „Szkoła” oraz „Szpital”? W jaki sposób powstają efekty specjalne? Czy łatwo jest nagrać program „na żywo”, jak produkuje się talk show? - na te i inne pytania uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku uzyskali odpowiedź podczas pobytu w krakowskiej siedzibie telewizji TVN.

  Wizyta odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. (pod opieką p. Agnieszki Sejnowskiej i p. Beaty Janecko). Uczestnicy zajęć dziennikarskich „Gazetka szkolna ZS MAGAZINE” i „Wiadomości szkolne ZS w Głogówku poznali kulisy pracy aktorów, wyposażenie studia, sposoby nagrywania programów telewizyjnych i byli tam, gdzie powstają najpopularniejsze produkcje telewizji TVN.

  Młodzież zwiedziła pomieszczenia, w których kręcone są sceny seriali „Szpital” i „Szkoła”, programu „Mango”, spotykając kilku aktorów i statystów, którzy czekali na kręcenie kolejnych scen. Ciekawym punktem wyjazdu było przełamanie barier w kontakcie z kamerą, albowiem również uczestnicy wycieczki mieli okazję stanąć za kamerą i nagrać krótki filmik ze swoim udziałem. Wizyta w siedzibie telewizji TVN bardzo się wszystkim podobała i niewątpliwie była niezapomnianym przeżyciem. Czas spędzony na planach seriali będzie z pewnością długo wspominany, albowiem przez chwilę uczniowie mieli możliwość poczuć się częścią produkcji telewizyjnych.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  2018-11-26

  ZSR: Marsz na azymut

  W dniach 17 i 24 listopada br. uczniowie klas mundurowych II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczyli w zajęciach z terenoznawstwa i topografii terenu z elementami taktyki.

  Niezwykle interesujące zajęcia, prowadzone pod opieką majora SG Krzysztofa Kopczyńskiego i nauczyciela Tadeusza Stacha, odbyły się na terenie Dębowca oraz Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Ich celem było atrakcyjne zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności potrzebnych w klasach mundurowych, w zakresie: posługiwania się mapą, busolą oraz określania azymutu i sprawnego poruszania się w terenie zalesionym.

  Zajęcia pozwoliły młodzieży wzbogacić wiedzę o elementy, które w przyszłości pozwolą samodzielnie orientować się w terenie z mapą, czy też bez niej, rozpoznając kierunki świata za pomocą punktów terenowych. Nabycie umiejętności współdziałania w grupie kilkunastoosobowej, podczas gdy komputery i telefony zdominowały formy spędzania przez młodzież czasu wolnego, daje możliwość rozwinięcia pożądanych cech i wykorzystania ich w życiu codziennym.

  Wycieczka zakończyła się wspaniałym ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. W wesołej atmosferze wszyscy wrócili do domów - zmęczeni, ale zadowoleni.

  - Popularność klas o profilu mundurowym świadczy, iż wdrażanie takich programów jak "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" jest dobrym kierunkiem współpracy powiatu i lokalnych szkół – przypomina Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, koordynator programu.

  Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap III", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  2018-11-28

  Negocjacje im nie straszne

  Uczniowie klas mundurowych II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczyli w szkoleniu w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych, prowadzonym przez Pana Marka Brożka, oficera i negocjatora policyjnego w stanie spoczynku z wieloletnim doświadczeniem.

  W ramach zajęć, przeprowadzonych w dniach 23 i 26 listopada br., odbyły się: 3-godzinny wykład wprowadzający i 5-godzinna gra dydaktyczno-warsztatowa, symulująca sytuację kryzysową z udziałem zakładników, grożącą ich śmiercią.

  W trakcie wykładu przedstawiono charakterystykę potencjalnych sprawców zdarzeń. Uczniowie nabyli wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych negocjacji policyjnych oraz technik i strategii negocjacyjnych, uzyskali kompetencje społeczne w zakresie zdolności do osiągania kompromisu, w ramach stylu prowadzenia negocjacji, oraz innych alternatywnych rozwiązań problemów i konfliktów międzyludzkich.

  Podczas gry wykorzystano negocjacje policyjne do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Uczniowie poznali sposoby komunikacji z osobą sprawcy, będącą w stanie kryzysu emocjonalnego (w tym przypadku związanego z mobbingiem). W sposób czynny brali udział w zajęciach poprzez prowadzenie tablic informacyjnych dotyczących sprawcy, jego żądań, oraz zakładników. Ćwiczyli metody perswazji oraz wywierania wpływu na ludzi. Gra dydaktyczno-warsztatowa zakończyła się sukcesem - pokojowym rozwiązaniem problemu i uwolnieniem zakładników.

  Szkolenie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  2018-11-30

  Twórcza „Profilaktyka a Ty”

  Już po raz czwarty PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zorganizował „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, które odbyły się 29 listopada 2018 r. w Sali Reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury.

  Zajęcia PaTPORTU prowadzone są metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej i koordynowane przez Eksperta PaT-u, Marzannę Zawadzką-Ciępkę, w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

  Spotkanie rozpoczęło się od rana na wzór „Przystanków PaT”. Wolontariusze z PaTPORT-ów prudnickich szkół ponadgimnazjalnych - ZSR i ZSO nr 1, oraz ZS w Głogówku mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktor Elżbieta Zapała, nauczyciel języka polskiego w ZSR), wokalno-instrumentalnej (instruktor Iwona Preusner, nauczyciel muzyki w ZSP w Łączniku) plastycznej (instruktor Agata Wilczek, plastyk POK), gastronomicznej (instruktor Joanna Grzegocka, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZSR), fotograficznej (instruktor Marek Doskocz, właściciel Studia EMKA), tanecznej (Marcelina Marczak, uczennica klasy mundurowej II LO), dziennikarskiej (instruktor Agnieszka Sejnowska, nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZS Głogówek) i musztry (instruktor Krzysztof Kopczyński, major Straży Granicznej).

  O godzinie 13:30 rozpoczęła się uroczysta Gala, zainaugurowana hymnem PaT-u „Nie wracamy jeszcze na Ziemię”, autorstwa Jarosława Chojnackiego, w wykonaniu Małgorzaty Majewskiej, uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, przystąpiła do przedstawienia efektów swojej pracy.

  Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać i nagradzać brawami różnorodne talenty występujących wolontariuszy, w tym m.in. umiejętności wokalno-instrumentalne, taneczne, czy teatralne, które przedstawione zostały w formie etiud w wersji humorystycznej. Nie zabrakło też akcentów patriotycznych, w postaci utworów muzycznych nawiązujących do 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na wszystkich uczestników czekał ponadto smaczny i zdrowy poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych ZSR w Prudniku.

  Pod wrażeniem efektów wykonanej podczas zajęć pracy był starosta prudnicki Radosław Roszkowski.

  - W młodzieży siła i nasza przyszłość. Serce rośnie, że potrafi ona wykrzesać z siebie tyle twórczej energii. Te działania bardzo mocno przypadły mi do gustu już podczas jednej z pierwszych imprez PaT – spektaklu teatralnego, przygotowanego przez p. Elżbietę Jamborską. Cieszę się, że obecnie są kontynuowane przez tak liczne grono wolontariuszy, opiekunów, nauczycieli i kierownictwo naszych szkół. Należy podkreślić wielką rolę p. Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, która jest inicjatorem i dobrym duchem wszystkiego tego, co się dzieje – powiedział starosta.

  Finałowym akcentem andrzejkowej Gali była prezentacja pantomimy, przygotowanej przez grupę uczniów ZSO nr 1 pod kierunkiem nauczyciela religii - Anny Gattnar.

  Najbardziej istotne dla wszystkich wolontariuszy jest promowanie spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać na rzecz drugiego człowieka.

  Warto dodać, że tego dnia po raz pierwszy służbę pełnił sierżant Prudek, nowa maskotka prudnickiej Policji.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03


  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  2018-12-03

  Obchody Światowego Dnia Wolontariatu

  W dniach 30.11-1.12.2018 r. grupa wolontariuszy „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku wraz z koordynatorem uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji „Ukryte zagrożenia uzależnień”, zorganizowanej przez warszawską Fundację „Świat na Tak”.

  W konferencji wzięli udział wolontariusze: Barbara Skowrońska, Natalia Bania, Marcelina Marczak (II LO w ZSR Prudniku) i Armin Piela (ZS Głogówek), pod opieką koordynatora Marzanny Zawadzkiej-Ciępki.

  Już na początku gości wydarzenia zaangażowano do czynnego udziału w debacie oksfordzkiej pt. „Uzależnienia - karać czy edukować?”, którą poprowadzili przedstawiciele „Fundacji Edukacji Społecznej”. Uczestników podzielono na dwie grupy: „propozycja” i „opozycja”. Zwyciężyła „opozycja”, uzasadniając, że lepszym wyjściem z tak trudnej sytuacji jest leczenie osoby uzależnionej, niż jej karanie.

  Następnie podzielono wolontariuszy na trzy grupy. Pierwsza miała za zadanie zaprojektować plakaty i hasła promujące życie w trzeźwości; druga - nakręcić spot reklamowy dotyczący uzależnień od narkotyków; z kolei trzecią - którą tworzyli prudniccy wolontariusze – poproszono o przygotowanie historii z morałem na temat palenia papierosów.

  Prudniczanie przedstawili pantomimę, według pomysłu Marceliny Marczak, uczennicy klasy mundurowej. Prezentacja ta została najwyżej oceniona przez opiekunów i wygrała konkurs. Zwycięzców uhonorowała medalami Pani Prezes fundacji, Joanna Fabisiak. Serdeczne gratulacje dla całej grupy, a przede wszystkim dla kreatywnej Marceliny!

  Podsumowaniem dnia była, poprowadzona przez wodzireja, wspaniała integracyjna zabawa andrzejkowa.

  Następnego dnia młodzież uczestniczyła w wykładzie „Przekonania wobec narkotyków, ich rola w postrzeganiu zjawiska używania substancji psychoaktywnych”, zaprezentowanym przez panią Dorotę Szczęsną ze Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego KARAN.

  Kolejnym i zarazem ostatnim punktem konferencji było szkolenie udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez ratowników z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska.

  Wspólnie spędzony czas pozwolił zintegrować się wolontariuszom z różnych stron Polski. Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystają oni w prowadzonych przez siebie działaniach.

  Wyjazd odbył się w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  2018-12-05

  Powiat Prudnicki ma już 9 defibrylatorów

  W ubiegłych latach, realizując projekt „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” Starostwo Powiatowe w Prudniku zakupiło siedem defibrylatorów AED. W grudniu 2018 r. w Prudniku i Racławicach Śląskich zamontowano kolejne dwa tego typu urządzenia.

  Pierwszych pięć defibrylatorów, wraz z szafkami zewnętrznymi, umieszczono na zewnętrznych elewacjach: gmachu głównego Starostwa Powiatowego w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, Zespołu Szkół w Głogówku, oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. W ramach kontynuacji projektu, w roku 2017, zakupiono kolejne dwa defibrylatory, które ulokowano wraz z szafkami wewnętrznymi w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i Głogówku.

  Inicjatywa cieszyła się dużym uznaniem społeczności lokalnej, a poziom bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z priorytetów dla władz Powiatu Prudnickiego. Dlatego w ramach kontynuacji projektu zakupiono kolejne dwa defibrylatory, które na początku grudnia 2018 r. wraz z szafkami wewnętrznymi zostały zamontowane w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, oraz w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.

  W dniu 3 grudnia br. przeprowadzono szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora AED, dla 15 przedstawicieli instytucji, w których zainstalowano nowe urządzenia. Prowadzone przez ratownika medycznego zajęcia miały formę ćwiczeń praktycznych, z wykorzystaniem manekina do nauki RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

  Powiat Prudnicki, posiadając już 9 defibrylatorów, należy do liderów wśród samorządów powiatowych w województwie opolskim pod względem liczby tych urządzeń.

  Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  Strzelectwo sportowo-obronne w ZS w Głogówku

  W listopadzie br. po raz kolejny zorganizowano dla dziesięcioosobowej grupy uczniów Zespołu Szkół w Głogówku zajęcia strzelectwa sportowo-obronnego, których uczestnicy zapoznają się ze sportami strzeleckimi i obowiązującymi w nich zasadami.

  Podczas zajęć młodzież kształtuje postawy obywatelskie, przygotowując się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju, a także do pracy w służbach mundurowych, takich jak: Policja, Straż Graniczna, czy Wojsko Polskie.

  Wspólne uczestnictwo w zajęciach rozwija umiejętności komunikowania się, pracy w grupie i kształtowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych (uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się bronią jest jednym z kluczowych elementów szkolenia). Specyfika zajęć strzeleckich kształtuje także nawyki zdyscyplinowanej, sumiennej i metodycznej pracy oraz racjonalnej analizy i oceny sytuacji.

  Uczniowie poznają budowę karabinka sportowego, zasady regulacji przyrządów celowniczych, jak również dokonywania podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji sportowej broni strzeleckiej. Nabywają ogólne umiejętności strzeleckie, ucząc się bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, oraz zasad organizacji i przebiegu zawodów strzeleckich.

  Uczestnicy projektu są szkoleni również na trenażerze strzeleckim SCATT, który jest stanowiskiem badawczym do monitorowania czynności wpływających na celność strzału. Obrazuje on na tarczy trajektorię punktu celowania, wyświetlaną po każdym strzale, co daje zawodnikowi ogląd, jaki wpływ miał jego ruch na wynik strzału. Wyniki te podawane są na osi czasu w okresie przed strzałem, przy jednoczesnym monitorowaniu ruchu broni również po strzale, wskazując zawodnikowi popełniane błędy lub elementy wykonane poprawnie, które należy dalej utrwalać.

  Koordynując postawę i dostosowując ustawienia celownika na podstawie wyników uzyskanych na systemie SCATT, uczniowie utrwalili ogólne umiejętności strzeleckie oraz nauczyli się samodzielnej regulacji przyrządów celowniczych broni.

  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  W II LO doskonalą umiejętności strzeleckie

  Uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku uczestniczą w zajęciach strzelectwa sportowego na szkolnej strzelnicy, prowadzonych przez instruktora strzelectwa, Artura Buczka z VIP-Training.

  Zajęcia prowadzone są zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Uczniowie zapoznali się z budową i zasadami działania broni: pneumatycznej, palnej centralnego zapłonu, maszynowej (pistolet), samoczynnej, gładkolufowej powtarzalnej (ang. pump action), czarnoprochowej. Ponadto uczyli się kompleksowej obsługi broni i jej konserwacji, przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej, podstawowych technik strzelania. Zapoznali się również z regułami bezpieczeństwa na strzelnicy i przy pracy z bronią, oraz zasadami przenoszenia broni i dodatkowego wyposażenia.

  Strzelectwo sportowe jest jedną z najbardziej interesujących propozycji zajęć pozaszkolnych dla uczniów. Uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, cierpliwości. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym. Zajęcia wspomagają proces edukacji dla bezpieczeństwa i przygotowują uczniów klas wojskowych do pracy w służbach mundurowych.

  Od października 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku realizowana jest trzecia edycja projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  Młodzi dziennikarze z Zespołu Szkół w Głogówku

  Od 2016 r. w Zespole Szkół w Głogówku działa telewizja szkolna. Młodzież uczy się wykorzystywać dostępne technologie teleinformatyczne do tworzenia właściwego produktu medialnego – szkolnych wiadomości ZS TV w Głogówku.

  Młodzi dziennikarze chętnie zbierają materiały reporterskie, przeprowadzają wywiady i montują programy. Wyrabiają nawyki uważnego obserwowania rzeczywistości i jej komentowania. Jednocześnie uczą się obsługi nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego, rozwijają umiejętności dziennikarskie i redakcyjne, oraz poznają możliwości oraz zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z mediów.

  W dniu 21 listopada br. grupa emitująca wiadomości szkolne wizytowała w krakowskiej siedzibie telewizji TVN, gdzie poznała infrastrukturę ośrodka medialnego, pracę reporterów, kamerzystów, realizatorów dźwięku, sposoby przygotowania, montażu i produkcji materiałów telewizyjnych od strony technicznej. Zwiedziła pomieszczenia, w których produkowane są popularne seriale: „Szpital”, „Szkoła”, spotykając również aktorów i statystów. Ważnym punktem była nauka nakręcania programu na żywo z widownią i kamerzystkami. Wizyta uświadomiła młodzieży, jakiego ogromu pracy wykwalifikowanego personelu wymaga produkcja materiału telewizyjnego.

  Dnia 29 listopada grupa emitująca materiały dziennikarskie w Wiadomościach szkolnych ZS w Głogówku uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich podczas „Andrzejek Prudnickiej Grupy PaT”. Uczniowie nakręcali fragmenty pracy, a zarazem zabawy, wolontariuszy biorących udział w pozostałych warsztatach: teatralnych, wokalno-instrumentalnych, plastycznych, gastronomicznych, fotograficznych, tanecznych i musztry. Następnie dokonali montażu najciekawszych ujęć, dobierając odpowiedni podkład dźwiękowy, a efekt swojej pracy w postaci krótkiego filmu przedstawili podczas uroczystej Gali Andrzejkowej.

  Tworząc szkolną kronikę w wersji elektronicznej młodzi adepci dziennikarstwa wykazują dużo entuzjazmu i kreatywnego myślenia. Rejestrują życie szkoły, wydarzenia z akademii, szkolne wyjazdy czy udział uczniów w zawodach sportowych. Spędzając wolny czas rozwijają swoje zainteresowania i pasje, uczą się, jednocześnie się bawiąc. Efekty ich prac umieszczone są na stronie www.zsglogowek.pl, w zakładce „TV ZS Głogówek”.

  Zajęcia odbywają się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap III", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  2018-12-12

  Działania edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

  Uczniowie CKZiU w Prudniku uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych, ukierunkowanych na atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego w celu przeciwdziałania agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia wspomagają proces edukacji dla bezpieczeństwa.

  Od października br. trwa realizacja trzeciej edycji projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  Podczas zajęć komputerowych „Stop cyberprzemocy” uczniowie zapoznali się z tematyką hejtu, nienawiści i przemocy w Sieci, oraz sankcjami prawnymi za prześladowanie w Sieci. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa w Internecie, propagowania profilaktyki rówieśniczej oraz upowszechniania haseł przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, przemocy, wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży.

  W ramach projektu prowadzone są także zajęcia sportowe „Gry sportowe - w tym się realizuję”. Ich celem jest korzystanie z aktywnych form sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia, zasad bezpiecznego wypoczynku wolnego od agresji i przemocy, uświadomienie potrzeby dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Zajęcia uczą zasad współzawodnictwa – prędzej czy później każdy młody człowiek stanie w obliczu jakiegoś wyścigu do celu. Rozgrywki sportowe dają możliwość przygotowania się do tego, na czym polega zdrowe współzawodnictwo i jakim regułom powinno podlegać. W ramach tych zajęć realizowane są różne dyscypliny sportowe tj.: zajęcia z piłki koszykowej, nożnej halowej oraz tenisa stołowego. W listopadzie zorganizowane zostały Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym, do rozgrywek przystąpiło 25 uczniów z różnych klas.

  Kolejna grupa uczniów uczestniczy w zajęciach artystycznych „Wzmacniając siebie – wzmacniamy umiejętność radzenia sobie w dorosłym życiu”. Obejmują one szereg działań, między innymi - gry planszowe jako alternatywą formę spędzania czasu wolnego. Uczą zasad komunikacji międzyludzkiej, zasad społecznych, wygrywania, ale też - znacznie trudniejszej - sztuki przegrywania. Warto pamiętać, że umiejętności społeczne we współczesnym świecie są znacznie cenniejsze, niż „encyklopedyczna” wiedza, zarówno w procesie edukacji, jak też późniejszej karierze zawodowej. Zajęcia są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego, alternatywą dla telewizji i komputera, smartfona. Zapewniają dobrą zabawę, uczą zasad zdrowej rywalizacji, umożliwiają odreagowanie szkolnych stresów i pozwalają wczuć się w nieznane dotąd role. Nie tylko bawią, ale w jednakowym stopniu rozwijają wyobraźnię oraz uczą – przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne.

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  SIEĆ BEZ TAJEMNIC

  Z udziałem młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku przeprowadzone zostały zajęcia „Sieć bez tajemnic”.

  Główne założenia zajęć, to: pobudzanie i rozwijanie talentów artystycznych młodzieży, wypracowanie zestawu rozwojowych aktywności dla młodych ludzi, wykonanie fotografii i opracowanie albumu ze zdjęciami ciekawych miejsc Prudnika w różnych formach - papierowej, elektronicznej, oraz dzielenie się wykonaną pracą w sieci, w tym dostrzeganie wpływu działania treści elektronicznych na młodego człowieka.

  Podczas zajęć młodzież kształtowała aktywne postawy poprzez udział w zdjęciowej sesji plenerowej na terenie Prudnika. Wykonane fotografie posłużyły do opracowania albumu zdjęć, przedstawiających ciekawe miejsca w naszym mieście. Album przybrał formę papierową oraz elektroniczną. Zebrane materiały zostały opublikowane w Sieci. Była to okazja do uwrażliwienia młodych ludzi na promocję pozytywnych zastosowań Internetu, oraz pokazania, które aktywności internetowe mają wpływ na nasz wizerunek.

  Dalsze zajęcia służyły refleksji nad sposobami i motywacjami do korzystania z nowych technologii. Używanie Internetu niesie ze sobą potencjalne niebezpieczeństwa, zagrażające w szczególny sposób jego codziennym użytkownikom. Dlatego istotne było zapoznanie i stworzenie zasad bezpieczeństwa poruszania się w sieci oraz wykorzystanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach ryzykownych. Była to doskonała okazja do przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrona młodzieży przed zagrożeniami. Poruszanie się w realnym i wirtualnym świecie pozwoliło uczniom na pobudzanie wyobraźni oraz aktywności twórczej, poprzez rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną. W ten sposób młodzi ludzie nie tylko aktywnie wzmacniali swoje mocne strony i zainteresowania, ale także uczestniczyli w lekcji przygotowania do dorosłego życia.

  Zajęcia zostały zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  Zajęcia wyszkolenia wojskowego dla klas mundurowych

  Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku zainicjował szereg inicjatyw, w ramach których młodzież ma możliwość aktywnego spędzenia czasu pozalekcyjnego, m.in. na zajęciach wyszkolenia wojskowego. Zajęcia te wzbogacają wiedzę i umiejętności z musztry wojskowej, elementów taktyki, a także musztry paradnej. Młodzież w czasie wolnym doskonali umiejętności pozwalające na zaprezentowanie się na zawodach klas mundurowych oraz podczas uroczystych obchodów świąt państwowych. Towarzysząca na zajęciach dyscyplina wojskowa kształtuje charaktery młodych ludzi i hartuje ich postawę, pozwalając w przyszłości wybrać ścieżkę kariery w służbach mundurowych. Szkoła otrzymała wyposażenie taktyczne dla uczniów. Nabycie umiejętności współdziałania w kilkunastoosobowej grupie oraz kierowania taką grupą w czasach, gdzie komputery i telefony zdominowały większość wolnego czasu wśród młodzieży, daje możliwość rozwinięcia tych pożądanych cech i wykorzystania ich w życiu codziennym.

  Dnia 29 listopada uczestnicy zajęć mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas „Andrzejek Prudnickiej Grupy PaT”.

  Zajęcia odbywają się w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  Skutki ponowoczesności w wychowaniu młodego pokolenia

  Starostwo Powiatowe w Prudniku było organizatorem trzeciej powiatowej konferencji metodycznej pod hasłem „Ryzyka ponowoczesności jako wyzwanie edukacyjne i profilaktyczne”, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku.

  Jej celem była diagnoza wyzwań pedagogicznych i edukacyjnych wobec wielkich zmian kulturowych i technicznych. Prelegentem był dr hab. Mariusz Jędrzejko – prof. nadzw. Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, wybitny specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień, autor ponad 50 opracowań naukowych i popularno-naukowych w różnych językach.

  Uczestnicy spotkania uzyskali odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie zagrożenia niesie dla dzieci i młodzieży współczesność oraz świat kreowany przez media?
  • Jak radzić sobie z problemami w obliczu błędów popełnianych przez system edukacji i rodziców?

  Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, gdyż była poprowadzona w sposób niekonwencjonalny, żywiołowo, czasami kontrowersyjnie, jednakże osiągnęła swój cel edukacyjny i wyznaczyła kierunki do pracy na płaszczyźnie dydaktyczno- wychowawczej.

  Prowadzący w niezwykle interesujący sposób przekazał wiele cennych wskazówek: dotyczących kryzysów, których się nie spodziewamy, oraz na temat dostosowania modelu wychowawczego do zmian zachodzących we współczesnym świecie. Kierując się czynnikami ekonomicznymi, cywilizacja techniczna niestety wyprzedziła kulturę.

  • Chodzi o to, żebyśmy młodym ludziom nie mówili, że internet jest zły, że smartfony są złe. Tylko nauczyli ich używać zgodnie z kulturą biologiczną i psychologiczną człowieka. To jest m.in. problem czasu pracy na komputerze, to jest wpływ na kwestie snu. Żebyśmy też nauczyli ich używać tego zgodnie z kompetencjami społecznymi, że żywy człowiek jest zawsze sto razy ważniejszy od tego człowieka, który znajduje się na Facebooku - mówił prof. Mariusz Jędrzejko.

  Uczestnikami konferencji byli: Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Wicestarosta Janusz Siano, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś, Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosław Ligęza, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk. Leszek Srębacz, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Aresztu Śledczego w Prudniku, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Prudniku, jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych, terapeuci, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, kuratorzy sądowi oraz specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym oraz profilaktyką wśród dzieci i młodzieży.

  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  ZS MAGAZINE – gazeta uczniów Zespołu Szkół w Głogówku

  W ramach realizowanego od września 2018 r. w Zespole Szkół w Głogówku projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, uczniowie uczestniczyli w zajęciach dziennikarskich „Gazeta szkolna ZS MAGAZINE”.

  Zajęcia, prowadzone przez Panią Beatę Janecko, miały na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowań dziennikarskich, były kreatywne oraz innowacyjne, stanowiąc alternatywną metodę zagospodarowania czasu wolnego. Kształtowały również umiejętności pracy indywidualnej i pracy w grupie, wdrażały nawyk systematycznej pracy, rzetelnego przygotowania materiałów oraz uczyły odpowiedzialności za własne teksty.

  Uczniowie zapoznali się z różnymi gatunkami dziennikarskimi (artykuł, wywiad, notatka), kształtując zdolności pisania własnych tekstów. Tworząc teksty doskonalili umiejętność prawidłowego przekazu i poprawnego posługiwania się językiem polskim, jak też sprawdzali swoje prace pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym.

  Zajęcia dziennikarskie pozwoliły uczniom także na doskonalenie umiejętności informatycznych oraz fotograficznych: zapoznali się z programem Publisher, nauczyli tworzyć rubryki, gdzie wklejali teksty, tworzyli grafikę, posługiwali się aparatem fotograficznym i dokonywali obróbki zdjęć.

  Podczas zajęć młodzież przeprowadzała wywiady, zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z podróżnikami z Grupy Wyprawowej Horyzont. Dzięki temu mogła przełamywać bariery w kontaktach interpersonalnych, a także doskonalić umiejętności: posługiwania się mikrofonem, dyktafonem, edytowania przeprowadzonych wywiadów.

  W myśl hasła przewodniego gazety: „Jesteśmy twoimi oczami”, uczniowie zbierali materiały na temat wszystkich ważnych wydarzeń w szkole, jak i na terenie miasta, aktywnie uczestnicząc w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Mieli również okazję zwiedzić Telewizję TVN w Krakowie, gdzie zapoznali się z pracą dziennikarzy, zwiedzili pomieszczenia reżyserskie i studia telewizyjne, w których powstają seriale „Szpital” oraz „Szkoła”. Tam też uczniowie gromadzili niezbędne do napisania artykułu informacje.

  Po zebraniu wszystkich tekstów i stworzeniu makiety gazety, pracowano nad prawidłowym składem i wydrukiem gazety. Młodzież przygotowała też i rozwiesiła w szkole plakaty, zachęcające do przeczytania kolejnego numeru czasopisma - ZS MAGAZINE. Wydana gazeta jest dostępna w czytelni w Zespole Szkół w Głogówku oraz na stronie internetowej szkoły www.zsglogowek.pl.

  Praca w zespole redakcyjnym dała uczniom wiele satysfakcji, stając się przyczynkiem do zawarcia nowych znajomości. Zyskali oni także poczucie, iż poprzez swój wysiłek są w stanie stworzyć coś wartościowego.

  Projekt jest dofinansowany z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  2018-12-17

  KU PRZESTRODZE - wizyta uczniów II LO w Zakładzie Karnym

  W dniu 17 grudnia 2018 r., uczniowie pierwszej klasy resocjalizacji z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz mundurowej II LO w Prudniku przebywali na terenie Zakładu Karnego w Nysie, Oddział Zewnętrzny w Prudniku.

  Uczniów zapoznano z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, przybliżono specyfikę jednostki, omówiono system elektronicznego zabezpieczenia. Uczniowie mieli ponadto możliwość poznania warunków bytowych osadzonych poprzez pobyt: w celi mieszkalnej, na placach spacerowych oraz w kaplicy. Zademonstrowano stosowanie środków przymusu bezpośredniego, w postaci celi zabezpieczającej.

  Wizyta odbyła się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  Teatralnie w „Rolniku”

  Uczniowie klas mundurowych z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przez dwa miesiące uczestniczyli w zajęciach teatralnych mających na celu ukazanie tematu, jakim jest agresja w Sieci, a konkretnie hejt.

  Uczniowie uznali, że ta forma przemocy jest wśród młodych ludzi najczęstsza, dlatego warto tę trudną tematykę podejmować i obnażać jej mechanizmy. Aby finalnie powstały etiudy teatralne, uczniowie sami postanowili napisać scenariusze, stworzyć bohaterów i opisać sytuacje, które zaobserwowali w gronie rówieśników czy w dalszym otoczeniu. Dla dodania autentyczności, w swoich scenkach użyli języka, jakim mówią na co dzień. Motywem przewodnim i punktem kulminacyjnym etiud stała się piosenka pt. „Powiedz mi to prosto w twarz”, ponieważ uczniowie zauważyli, że o wiele łatwiej kogoś obrazić za pomocą komórki czy komputera, niż patrząc mu w oczy.

  Uczestniczący w projekcie nie tylko napisali scenariusze i brali udział w próbach, ale także musieli dodać efekty dźwiękowe i obrazy pojawiające się w tle, dla dopełnienia scenografii. Działając wspólnie realizowali projekt, by później pokazać go innym. Jednocześnie zacieśniali więzi miedzy klasami, ucząc się od siebie różnych spojrzeń na problem, starali się szukać rozwiązań, by zapobiegać hejtowi. Ostatecznie efektem końcowym, tj. etiudami teatralnymi, pochwali się w czasie PAT-portowych Andrzejek.

  Zajęcia odbywały się w ramach trzeciej edycji projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, realizowanej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku od października 2018 r.

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  Kolejny sprzęt dla prudnickich policjantów

  W ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III” zakupiono i przekazano dla Komendy Powiatowej Policji sprzęt i wyposażenie o wartości 13 721 zł.

  Starostwo Powiatowe zakupiło dla KPP maskotkę prudnickiej Policji – pluszowego królika, sierżanta PRUDKA, którego wizerunek zaprojektowali policjanci. Specjalnością nowego „funkcjonariusza” będą działania edukacyjne i profilaktyczne. Maskotka będzie uczestniczyć w festynach, a także spotkaniach z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach.

  W dniu 18 grudnia 2018 r. przekazano przedstawicielom KPP w Prudniku kolejną partię sprzętu i wyposażenia, na które składają się: laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, zestaw ratownictwa medycznego RESCUE RO, elementy odblaskowe oraz testy do wykrywania narkotyków. Komenda otrzymała ponadto maskotki Policusie, które będą wykorzystywane do działań profilaktycznych, szczególnie wśród najmłodszych.

  Sprzęt został przekazany przez Starostę Prudnickiego, Radosława Roszkowskiego, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku, podinsp. Krzysztofa Urbana. Ponadto w przekazaniu sprzętu wzięli udział: wicestarosta - Janusz Siano, skarbnik powiatu - Larysa Zamorska oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego - Anna Wojtczak.

  Projekt dofinansowany jest z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  V POWIATOWA „WIGILIA POLSKA”

  W dniu 18 grudnia 2018 r. wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku, przy ogromnym wsparciu Starostwa Powiatowego, już po raz piąty zorganizowali na prudnickim Rynku tradycyjną „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców.

  Gości przywitał starosta prudnicki Radosław Roszkowski, który przekazał podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia, na czele z wolontariuszami i ich opiekunami, mieszkańcom zaś złożył życzenia świąteczne.

  Uczestnikom Wigilii serwowane były bezpłatne ciepłe posiłki, przygotowane przez: uczniów klas gastronomicznych ZSR (kule rybne, krokiety z leśnymi grzybami i kapustą, oraz kluseczki z makiem, bakaliami i miodem - pod kierunkiem: Andrzeja Chruściela, Joanny Grzegockiej i Agnieszki Chudy), oraz uczniów SOSW w Prudniku (tradycyjny barszcz czerwony - pod kierunkiem Angeliki Sadowskiej i Agaty Proszowskiej-Narkielon). Przy stolikach można było spotkać osoby w każdym wieku, była to wspaniała integracja pokoleniowa i społeczna. Zdaniem mieszkańców poczęstunek był bardzo smaczny i podany w solidnych porcjach. Dało się odczuć nastrój wzajemnej życzliwości, serdeczności i potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi, czego świadectwem było dzielenie się chlebem i składanie przechodniom symbolicznych życzeń.

  „Powiatowy Klub Ośmiu”, w którym działają wolontariusze: ZSR w Prudniku pod opieką Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku pod opieką Aleksandry Grochowskiej, oraz Zespołu Szkół w Głogówku pod opieką Renaty Hamady, przy wsparciu „Klubów Ośmiu” z Łącznika, zadbał o dostojną oprawę świąteczną. W tym roku rozbrzmiewały przepiękne polskie kolędy w wykonaniu chóru z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, pod kierownictwem Iwony Preusner. Wigilijny nastrój tworzyły ponadto: tradycyjna szopka, ręcznie malowana na płótnie przez wolontariuszy z ZSO nr 1 w Prudniku - Karolinę Zelasko, Dominikę Zelasko, Patrycję Zelasko, Wiktorię Hedę i Jagodę Bezak - pod kierunkiem Aleksandry Grochowskiej, a także wykonane przez uczniów szkół ozdoby świąteczne.

  W trakcie „WIGILII POLSKIEJ” funkcjonariusze KPP przeprowadzili kampanię profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem „W trosce o bezpieczne życie Seniora”. Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Wśród przedstawionych zagadnień były: efektywne metody i środki zabezpieczenia mienia, zasady działania Przycisku Sieci Życia®, rola dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, oszustwa i zaginięcia, zasady działania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszych. Mieszkańcy otrzymali materiały edukacyjne w postaci poradników: „Jak unikać zagrożeń” i „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”, oraz ulotek: „Seniorzy na drodze” i „Bezpieczny Senior”, a także elementy odblaskowe.

  „WIGILIA POLSKA” wpisała się już w kalendarz imprez miasta, o czym świadczyła liczna frekwencja. Tegoroczną nowością było jednak usytuowanie całości w innym miejscu Rynku, zapewniającym większą przestrzeń. Wolontariusze składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  2018-12-19

  Policja i Służba Więzienna edukują uczniów i rodziców

  Na przełomie listopada i grudnia br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Aresztu Śledczego w Prudniku przeprowadzili 7 szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych, w których wzięło udział 267 uczniów szkół oraz 68 rodziców, z Prudnika i Głogówka.

  Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze - kom. Katarzyna Żegleń i asp. Tomasz Kukułka z Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP - przedstawili obowiązujące procedury postępowania w przypadku naruszenia norm prawnych i popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie. Omawiali przepisy Kodeksu Karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje prawne. Uczniowie dowiedzieli się, kogo uznaje się za osobę nieletnią, poznali pojęcie czynu karalnego oraz demoralizacji. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego podczas spotkań przekazał wiedzę penitencjarną i resocjalizacyjną. Przestrzegał przed konsekwencjami: różnorodnych zachowań ryzykownych wśród młodzieży, oraz nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych. Przedstawił także zasady działania testu narkotykowego.

  Omawiając tematykę uzależnień, wskazano negatywne skutki picia alkoholu i używania środków odurzających przez młodzież, ich zgubny wpływ środków na organizm młodego człowieka, oraz działanie i skutki, jakie mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Scharakteryzowano czynniki sprzyjające uzależnieniom.

  Szkolenia dotyczyły także zagadnień cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, w tym: niewłaściwego korzystania z Internetu, zagrożeń płynących z Sieci oraz sposobów ich rozpoznawania. Podniesiono kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, ze szczególnym zaakcentowaniem najczęściej popełnianych przestępstw internetowych: Hejtingu, Trollingu i Stalkingu.

  Z uczniami wszystkich szkół na terenie powiatu rozmawiano o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Funkcjonariusze zaprezentowali m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, podstawowe znaki drogowe, wyposażenie roweru oraz uprawnienia i obowiązki rowerzystów. Podkreślano zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych, oraz wręczano uczniom opaski odblaskowe. Przedstawiono główne przyczyny wypadków drogowych i omówiono konsekwencje karne w odniesieniu do osób, które prowadzą pojazd będąc pod wpływem środków psychoaktywnych, czy korzystają z telefonów komórkowych.

  Podczas wizyty uczniów klas mundurowych II LO w Prudniku w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku, funkcjonariusze przedstawili zasady prawidłowego zachowania świadków zdarzenia drogowego i właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego przez odpowiednie służby (z wykorzystaniem walizkowego zestawu Zapora oraz flar ostrzegawczych diodowych). Prezentowali młodzieży film instruktażowy „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”, jaki powstał w ubiegłym roku w ramach partnerskiego projektu Starostwa Powiatowego w Prudniku i Komend Powiatowych: Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

  Podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z rodzicami uczniów funkcjonariusze omówili płynące z Internetu zagrożenia, zwłaszcza zjawiska cyberprzemocy i cyberprzestępczości, oraz najczęściej popełniane przestępstwa internetowe. Zaprezentowali sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, zabezpieczenia komputera, polecając rodzicom zwiększenie nadzoru nad dziećmi korzystającymi z komputera i Internetu. Poruszono kwestię gier internetowych, jako uzależnienia oraz czynnika prowadzącego do demoralizacji nieletnich.

  Przedstawiono rodzicom zagadnienie profilaktyki narkotykowej, prezentując walizkę narkotykową z jej wyposażeniem. W celu podniesienia świadomości rodziców, ukazano konsekwencje prawne względem osób nieletnich popełniających czyny karalne związane m.in. z posiadaniem i sprzedażą środków odurzających. Przedstawino także zarys możliwości prawnych rodziców oraz nauczycieli pod kątem wykonywania testów narkotykowych. Wskazano instytucje pomocowe udzielające wsparcia dla rodzin z problemem narkomanii.

  Szkolenia odbywały się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP III”, dofinansowanego ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  2018-12-21

  Monitoring na powiatowym „Orliku”

  Powiatowy Kompleks Sportowy „Orlik” im. Tradycji Pogoni Lwów i Polonii Bytom przy ZSR w Prudniku wzbogacił się o nowy, nowoczesny monitoring wizyjny.

  System monitoringu zainstalowano w ramach realizacji trzeciego etapu partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”. Wartość zadania to 36 970,00 zł. Oparty na systemie IP monitoring zbudowano wykorzystując sprzęt marki Hikvision, m.in. 11 kamer o rozdzielczości 8 Mpx i 32-kanałowy rejestrator.

  W ubiegłych latach, realizując ww. projekt Starostwo Powiatowe w Prudniku zainstalowało nowoczesny monitoring wizyjny w budynkach: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Podgórnej 5, II Liceum Ogólnokształcącego w ZSR, Technikum Nr 2 w ZSR oraz na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Głogówku. Inicjatywa ta zwiększyła niewątpliwie poziom bezpieczeństwa uczniów we wszystkich szkołach, przyczyniając się do skuteczniejszego ujawniania sprawców czynów karalnych.

  Projekt „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III” został dofinansowany ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  Nordic Walking sposobem na aktywność

  W ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku odbyły się zajęcia sportowe pozalekcyjne z Nordic Walking.

  Udział w zajęciach Nordic Walking był okazją dla chętnych uczennic do spróbowania nowej aktywności fizycznej, cieszącej się coraz większą popularnością. Stworzenie przyjemnej atmosfery, zajęcia w zróżnicowanym terenie, osiąganie kolejnych poziomów rozwoju, oraz ciekawy dobór repertuaru ćwiczeń, wpłynęły pozytywnie na młodzież.

  Uczniowie ZSO nr 1 w Prudniku rozpoczęli swoją przygodę od poznania prawidłowej techniki chodzenia oraz wzięli udział w zabawach integracyjnych z kijkami. W trakcie wycieczek w różne rejony Prudnika i okolic, młodzież oprócz marszu doskonalącego prawidłową technikę Nordic Walking miała okazję uczestniczyć w różnych napotkanych na trasie atrakcjach. Na każdych zajęciach pokonywano kilkanaście kilometrów tras, rozpoczynając od pobliskiego Klasztoru Bonifratrów, poprzez okolice Dębowca, Łąki Prudnickiej czy Trzebiny. Będą one kontynuowane przez uczniów, z zamiarem zdobywania kolejnych tras.

  Zajęcia miały na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat Nordic walking, jego znaczenia dla poprawy i utrzymania zdrowia człowieka, a przede wszystkim zachęcenie do regularnego uprawiania sportu przez młodzież szkolną, oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

  Podczas zajęć utrwalano nawyki bezpiecznego zachowania się na drodze, m.in. poprzez: podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, odpowiedzialności za życie i zdrowie, kształtowanie postaw partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych uczestników ruchu drogowego, utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania na drodze, rozwijanie spostrzegawczości oraz orientacji czasowo-przestrzennej pozwalającej na ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego samochodu, a także rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo- skutkowego.

  Projekt był dofinansowany ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  Kursy informatyczne dla policjantów i pracowników cywilnych KPP w Prudniku

  Prudniccy policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Prudniku wzięli udział w szkoleniach informatycznych, których celem było podniesienie umiejętności z zakresu: odzyskiwania danych z materiału dowodowego, oraz zaawansowanej obsługi programów komputerowych.

  Rozwój Internetu, dostęp do informacji, kultury, edukacji, komunikowania i rozrywki jest dziś o wiele łatwiejszy, niż jeszcze kilka lat temu. Wraz z nim w ostatnich latach coraz bardziej rozwija się przestępczość internetowa, co skutkuje wzrostem zgłoszeń dotyczących np.: oszustw internetowych, włamań do kont poczty elektronicznej, czy do systemów bankowości elektronicznej. Funkcjonariusze na miejscu przestępstwa zabezpieczają wszelkiego rodzaju elektroniczne nośniki danych – począwszy od telefonów komórkowych, poprzez karty pamięci, pendrive, płyty CD i DVD, a kończąc na komputerach przenośnych i stacjonarnych. W wielu przypadkach posiadają one informacje znaczące dla prowadzonego śledztwa. Dlatego funkcjonariuszom Policji niezbędna jest wiedza z zakresu odzyskiwania, odczytywania i analizy danych, które są niezbędne np. jako materiały dowodowe w celu ustalenia sprawcy przestępstwa. Dzięki odbytemu szkoleniu informatycznemu prudniccy policjanci zyskali praktyczne umiejętności: diagnozowania i odzyskiwania danych, analizy śledczej materiału cyfrowego. Wszystko to w celu skuteczniejszej walki z cyberprzestępczością.

  Pracownicy cywilni KPP w Prudniku brali udział w zajęciach, których celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez poszerzenie umiejętności obsługi edytora tekstu MS Word, oraz programów służących do tworzenia prezentacji multimedialnych. Uczestnicy poznali zaawansowane funkcje edytora tekstu WORD (np. korespondencja seryjna), co pozwoli na sprawniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych. Dzięki zajęciom z tworzenia prezentacji multimedialnych zyskali praktyczne umiejętności, przydatne w ich pracy zawodowej, m.in. przygotowaniu spotkań profilaktycznych dla społeczeństwa.

  Szkolenia były prowadzone w listopadzie oraz grudniu 2018 r., przez nauczyciela przedmiotów informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, Krzysztofa Rybarczyka.

  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  Zajęcia kulturalno-artystyczne w ZSO nr 1

  W ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III” młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku uczestniczyła w kilku formach zajęć kulturalno-artystycznych.

  W zajęciach, odbywających się od października do grudnia br., brały udział trzy grupy uczniów.

  Pierwsza przyglądała się sytuacji egzystencjalnej człowieka w świecie współczesnym, głównie w kontekście zachwiania obiektywnych zasad moralnych. Podczas zajęć z młodzieżą omówiono takie pojęcia jak: obiektywne wartości moralne, konsumpcjonizm, zniewolenie, uzależnienie, wolność. Zajęcia prowadzone były metodą twórczej profilaktyki, a ich efektem finalnym było przygotowanie przez uczniów malej formy teatralnej – pantomimy (jaka została zaprezentowana podczas tegorocznych, czwartych „Andrzejek Prudnickiej Grupy PaT”). Pantomima, której motywem przewodnim były: znieczulenie ludzi na krzywdę innych, zniewolenie, konformizm, ukazywała możliwość wyjścia ze schematów, życia zgodnego ze swoimi przekonaniami i nie poddawania się społecznej presji. Uczestnictwo w zajęciach wyzwoliło kreatywność młodych ludzi, wzmocniło ich kompetencje społeczne (umiejętność współpracy w grupie), stało się lekcją pewności siebie, poczucia własnej wartości, oraz asertywności.

  Uczniowie klasy IIIc z I LO brali udział w zajęciach warsztatowych z języka polskiego „Manipulacja językowa i mowa nienawiści w przestrzeni publicznej”. Młodzi ludzie zapoznawali się z różnymi rodzajami manipulacji językowej, rozróżniali słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, analizowali teksty publicystyczne, podejmujące problematykę współczesnego języka. Dyskutowali ponadto na temat: zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie, ich celowości, obecnego w przestrzeni publicznej słownictwa i jego wpływu na język młodzieży. Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość indywidualnej pracy z nauczycielem, a ponadto okazję do wymiany zdań i opinii z rówieśnikami, dzięki czemu owocnie zagospodarowywali oni wolny czas, łącząc naukę i zdobywanie nowych doświadczeń z miłymi spotkaniami.

  Grupa uczniów z klasy II uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą dramy, przygotowując część artystyczną akademii „Sto twarzy Wolności” (przedstawienie zaprezentowano w dniu 21 grudnia 2018 r.). Podczas spotkań opracowano scenariusz i dekoracje oraz dokonano wyboru tekstów, przydziału ról, zgodnie z osobistymi preferencjami młodzieży. W czasie zajęć wyłoniły się rozmaite talenty: organizacyjne, plastyczne, wokalne, aktorskie. Pomysły, sugestie, propozycje ciekawych rozwiązań poszczególnych aktorskich kwestii stanowiły egzemplifikację kreatywności młodych ludzi.

  Projekt był dofinansowany ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  2018-12-28

  Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu „Chodź uważnie, żyj rozważnie”

  W dniu 9 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „Chodź uważnie, żyj rozważnie”.

  Organizatorem konkursu był Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku, w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

  Celem konkursu plastycznego było podniesienie poziomu edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez przestrzeganie zasad zachowania się na drogach publicznych.

  Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

  1. w kategorii: autorzy prac – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych – wpłynęło 19 prac plastycznych,
  2. w kategorii: autorzy prac – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III klas szkół gimnazjalnych – wpłynęło 6 prac plastycznych,
  3. w kategorii: autorzy prac - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – wpłynęło 11 prac plastycznych.

  Oceny nadesłanych prac dokonała w dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Konkursowa, w składzie:

  • Anna Wojtczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
  • Agata Wilczek – ekspert w zakresie plastyki,
  • asp. Tomasz Kukułka – przedstawiciel KPP w Prudniku.

  Laureatami Konkursu w kategorii: autorzy prac - uczniowie klas I-VI szkół podstawowych zostali:

  I miejsce – Mateusz Poloczek, uczeń SOSW w Prudniku,
  II miejsce – Gracjan Urbański, uczeń SOSW w Prudniku,
  III miejsce – Paweł Faber, uczeń SOSW w Prudniku.

  Laureatami Konkursu w kategorii: autorzy prac - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III klas szkół gimnazjalnych zostali:

  I miejsce – Wiktoria Lorek, uczennica SOSW w Prudniku,
  II miejsce – Krzysztof Namysło, uczeń SOSW w Głogówku,
  III miejsce – Dawid Masłowski, uczeń SOSW w Prudniku.

  Laureatami Konkursu w kategorii: autorzy prac – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zostali:

  I miejsce – Magda Gach, uczennica SOSW w Prudniku
  II miejsce – Klaudia Hajdecka, uczennica SOSW w Prudniku
  III miejsce – Aleksandra Józefowicz, uczennica SOSW w Prudniku.

  Imienne dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe dla uczniów, oraz dyplomy pamiątkowe dla opiekunów wręczyli: Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku asp. Beata Rudzińska oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak.

  Podczas uroczystego wręczenia nagród obecni byli: Wicestarosta Janusz Siano, Skarbnik Powiatu Larysa Zamorska, kom. Katarzyna Żegleń i asp. Andrzej Spyrka - KPP w Prudniku, Eugeniusz Kurpiel – Dyrektor SOSW w Prudniku, a także nauczyciele i pracownicy SOSW w Prudniku i Głogówku.

  Zwycięzcom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy, a Członkom Komisji Konkursowej dziękujemy za pracę.

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  I miejsce PG3 Prudnik Wiktoria Lorek


  2019-01-15

  I miejsce PSP5 Prudnik Mateusz Poloczek


  2019-01-15

  I miejsce SPDP Prudnik Magda Gach


  2019-01-15

  II miejsce PSP4 Głogówek Krzysztof Namysło


  2019-01-15

  II miejsce PSP5 Prudnik Gracjan Urbański


  2019-01-15

  II miejsce SPDP Prudnik Klaudia Hajdecka


  2019-01-15

  III miejsce PSP5 Prudnik Dawid Masłowski


  2019-01-15

  III miejsce PSP5 Prudnik Paweł Faber


  2019-01-15

  III miejsce SPDP Prudnik Aleksandra Józefowicz


  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  2019-01-15

  RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

  Starostwo Powiatowe w Prudniku w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Aresztem Śledczym i Prudnickim Centrum Medycznym S.A. realizowało trzeci etap projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.
  Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono wiele ciekawych i wartościowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się dla uczniów zajęcia pozaszkolne: dziennikarskie, strzelectwa obronno-sportowego, artystyczne, naukowe, sportowe, komputerowe, teatralne, z musztry, z topografii z elementami taktyki.
  Podczas III Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego dla uczniów szkół specjalnych, zorganizowanego przez SOSW w Prudniku, propagowano wiedzę o właściwym i bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Ponadto dla uczniów szkół specjalnych ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Chodź uważnie, żyj rozważnie”, którego celem było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach publicznych.
  Podczas III Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego oraz „WIGILII POLSKIEJ”, w ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć”, funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP, przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych. Ponadto wręczyli uczniom zawieszki, a uczestnikom Wigilii torby, odblaskowe.
  Kolejną formą realizacji działań profilaktycznych projektu był cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy KPP, Aresztu Śledczego oraz przedstawicieli Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, dla rodziców i uczniów szkół na terenie powiatu, o różnorodnej tematyce.
  Uczniowie klasy mundurowej II LO w ZSR brali udział w szkoleniu w zakresie negocjacji policyjnych i kryzysowych, przeprowadzonym przez Pana Marka Brożka, oficera i negocjatora policyjnego w stanie spoczynku, posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe.
  Starostwo Powiatowe zorganizowało trzecią powiatową konferencję metodyczną pod hasłem „Ryzyka ponowoczesności jako wyzwanie edukacyjne i profilaktyczne”. Prelegentem był dr hab. Mariusz Jędrzejko – prof. nadzw. Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, wybitny specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień, który w niezwykle interesujący sposób przekazał wiele cennych wskazówek: dotyczących kryzysów, których się nie spodziewamy, oraz na temat dostosowania modelu wychowawczego do zmian zachodzących we współczesnym świecie.
  W celu podniesienia wiedzy na temat skutecznych działań ratowniczych na miejscu zdarzenia drogowego oraz algorytmu udzielania pierwszej pomocy, funkcjonariusze Komend Powiatowych: Policji i Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili pionierskie działania edukacyjne, skierowane do kierowców, pn. „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”. Kierujący pojazdami, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zamiast mandatu kierowani byli do strażaków, którzy w praktyczny sposób udzielali instruktażu na fantomie oraz przekazywali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Ponadto kierowcy otrzymywali materiały edukacyjne, zawierające algorytm postępowania podczas wypadku drogowego, wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas akcji kierowców przebadano pod kątem trzeźwości, oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji.
  W ramach partnerskiego projektu wspierana była działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR. Klub promuje ideę wolontariatu, jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych, oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Grupa wolontariuszy Klubu, pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Ukryte zagrożenia uzależnień”, zorganizowanej przez Fundację "Świat na TAK" w Warszawie z okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariatu.
  Kolejnym działaniem promującym ideę wolontariatu były „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, zorganizowane po raz czwarty przez PaTPORT ZSR. Tym razem zaproponowano wolontariuszom warsztaty: teatralne, wokalno-instrumentale, plastyczne, gastronomiczne, dziennikarskie, fotograficzne, taneczne i musztry. Działania warsztatowe podsumowano na uroczystej gali, której finałowym akcentem była prezentacja pantomimy, przygotowanej przez grupę uczniów ZSO nr 1 pod kierunkiem pani Anny Gatnar.
  Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR tradycyjnie po raz piąty zorganizowali na prudnickim Rynku „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców, podczas której serwowano bezpłatne posiłki, przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych ZSR oraz SOSW w Prudniku. Młodzież zadbała o dostojną świąteczną atmosferę, przy wsparciu „Klubu Ośmiu” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, którego wolontariusze zagwarantowali przepiękną oprawę muzyczną, pod kierunkiem Iwony Preusner.
  W trakcie „WIGILII POLSKIEJ” funkcjonariusze KPP przeprowadzili kampanię profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem „W trosce o bezpieczne życie Seniora”. Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Wśród przedstawionych zagadnień były: efektywne metody i środki zabezpieczenia mienia, zasady działania Przycisku Sieci Życia®, rola dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, oszustwa i zaginięcia, zasady działania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszych. Mieszkańcy otrzymali materiały edukacyjne i elementy odblaskowe.
  Realizacja partnerskiego projektu miała także na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności przez funkcjonariuszy KPP i Aresztu Śledczego w formie szkoleń o tematyce: „Sztuka skutecznej komunikacji i mediacji”, „Przemoc w Rodzinie – psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie”, oraz kursów informatycznych i z zakresu bezpieczeństwa danych w Sieci.
  W ramach projektu Starostwo Powiatowe zakupiło dla KPP maskotkę prudnickiej Policji – sierżanta PRUDKA, oraz maskotki Policusie, które wykorzystywane będą do działań profilaktycznych, szczególnie wśród najmłodszych. Ponadto przekazano sprzęt i wyposażenie o wartości 13 721 zł, na który składają się: laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, zestaw ratownictwa medycznego RESCUE RO, elementy odblaskowe oraz testy do wykrywania narkotyków.
  Kolejnymi istotnymi działaniami były: instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowego przy ZSR w Prudniku oraz montaż 2 szt. defibrylatorów wraz z szafkami w DPS w Prudniku i ORiOP w Racławicach Śląskich. Przedstawiciele tych instytucji odbyli szkolenia w zakresie obsługi defibrylatora AED. Powiat Prudnicki jest w województwie opolskim jednym z liderów pod względem liczby posiadanych urządzeń, gdyż jest ich już 9.
  Powyższe wspólne działania bez wątpienia przyczyniły się do osiągnięcia celu projektu i wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
  Starostwo Powiatowe w Prudniku pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację działań, a szczególnie partnerom projektu.
  Projekt uzyskał dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w kwocie 100 000 zł. Powiat wniósł wkład własny w kwocie 25 000 zł.

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  2019-02-08

  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: NPP
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności