Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Biuro Rzeczy ZnalezionychBiuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76, 48 - 200 Prudnik
Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

I piętro, pok. 112
Tel. (077) 438 17 12
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
w dni robocze:
Poniedziałek 7:30 - 16:30
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Prudnickiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacyjnym, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm),

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych

 • odbieranie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze Powiatu Prudnickiego, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do Biura Rzeczy Znalezionych mogą być przyjęte rzeczy znalezione na terenie Powiatu Prudnickiego, której szacunkowa wartość przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Starostę, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Prudnickiego, za wyjątkiem:

 • rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – wówczas znalazca oddaje rzecz właściwemu zarządcy,
 • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe lub dokumenty wojskowe albo dowód osobisty lub paszport – wówczas znalazca lub zarządca niezwłocznie oddaje rzecz znalezioną najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Znalazcy, oddającemu znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, Starosta wydaje protokół przyjęcia na przechowanie rzeczy oraz poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy.

Znalazcy rzeczy przysługuje żądanie znaleźnego od osoby uprawnionej w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się, muszą pisemnie określić, jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona oraz opisać rzecz (charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne i inne cechy np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych skutków zużycia).

Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

Zobacz ogłoszenia Biura o rzeczach znalezionych


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności