Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa

Logo Projektu

RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego

Starostwo Powiatowe w Prudniku w lipcu br. złożyło do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego projekt RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego, który znalazł się na liście trzech projektów zarekomendowanych z naszego województwa do postępowania konkursowego na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku oceny na szczeblu centralnym projekt uzyskał piąte miejsce wśród projektów złożonych w obszarze Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (Cel szczegółowy Nr 2). Projekt został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku oraz Komendą Powiatową PSP w Prudniku.

Wartość projektu to 90.000 zł, w tym wartość dofinansowania z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” 75.000 zł, wkład własny Powiatu 15.000 zł.

W ramach pozyskanych środków zrealizowanych zostanie wiele ciekawych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, m. in.:

 • bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szkolenia z samoobrony dla dziewcząt i uczniów klas mundurowych, zajęcia w zakresie strzelectwa obronno-sportowego, zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe),
 • konkurs dla uczniów na spot filmowy „Moda na życie bez uzależnień”,
 • szkolenia profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich, uzależnień od środków psychoaktywnych, cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad postępowania na terenie placówki oświatowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. ataku terrorystycznego), problemu przemocy w rodzinie z punktu widzenia młodzieży,
 • konferencja metodyczna „ Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”,
 • konferencja dla seniorów „NIE-Bezpieczna jesień życia”,
 • kursy dla funkcjonariuszy KPP w Prudniku w zakresie doskonalenia technik i taktyk interwencji oraz doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej,
 • montaż 5 szt. defibrylatorów wraz z szafkami w miejscach publicznych (Starostwo Powiatowe w Prudniku, KPP w Prudniku, ZSO Nr 1 w Prudniku, CKZiU w Prudniku, ZS w Głogówku) połączony ze szkoleniami umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy z obsługą defibrylatora AED ,
 • instalacja monitoringu wizyjnego w CKZiU w Prudniku i ZSR w Prudniku.

Projekt tworzyły osoby ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku: Anna Wojtczak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Katarzyna Kret - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego oraz Marta Wicher - Starszy Specjalista ds. BHP, ze strony KPP w Prudniku: asp. szt. Janusz Bojkowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z funkcjonariuszami Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii podkom. Katarzyną Żegleń i mł. asp. Tomaszem Kukułką pod nadzorem podinsp. Krzysztofa Urbana - I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, a ze strony KP PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.

Konkurs na spot filmowy "Moda na życie bez uzależnień" - dokumenty do pobrania

 • Pobierz: Regulamin konkursu na spot
 • Pobierz: Załącznik nr 1
 • Pobierz: Załącznik nr 2
 • Rozstrzygnięcie Konkursu na spot filmowy pn. „MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ”

  W dniu 13 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na spot filmowy pn. „MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ” w ramach Projektu RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” oraz Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
  Do udziału w Konkursie zgłoszone zostały 4 prace (spoty). Wszystkie zgłoszone spoty zostały zakwalifikowane do Konkursu, w tym:
  - spot Zespołu Szkół w Głogówku,
  - spot Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,
  - spot Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,
  - spot Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.
  Jury Konkursu w składzie:

  • Krzysztof Urban – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
  • Janusz Bojkowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Prudniku
  • Anna Wojtczak – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Prudniku,
  • Katarzyna Kret – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Prudniku,
  • Leszek Piątkowski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Prudniku, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku,

  jednogłośnie stwierdziło, że Laureatami Konkursu na spot filmowy pn. „Moda na życie bez uzależnień” zostali uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku, którzy przygotowali spot pt. „Nie trać czasu”. Laureatom Konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

  WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU NA SPOT FILMOWY „MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ”

  W dniu 23 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu na spot filmowy pn. „Moda na życie bez uzależnień” - uczniom Zespołu Szkół w Głogówku, którzy wraz z opiekunem przygotowali spot  pt. „Nie trać czasu”.

  Konkurs na spot filmowy pn. „Moda na życie bez uzależnień” został zorganizowany w ramach projektu RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” oraz Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

  Celem konkursu było upowszechnianie działań alternatywnych do zachowań ryzykownych i promowanie pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Do udziału w Konkursie zgłoszono 4 spoty z następujących szkół:              

  - Zespołu Szkół w Głogówku,

  - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,

  - Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,

  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

  W dniu 13 grudnia 2016 r. Jury Konkursu dokonało oceny zgłoszonych spotów.

  Laureatami Konkursu został zespół uczniów Zespołu Szkół w Głogówku, w skład którego weszli: Tytus Przybylski, Maja Dancewicz, Natalia Gorke, Ewa Krautwurst, Denis Staisz, którzy wraz z opiekunem zespołu panią Agnieszką Sejnowską przygotowali spot pt. „Nie trać czasu”.

  Imienne dyplomy i nagrody zostały wręczone uczniom i opiekunowi przez Starostę Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, Wicestarostę Krzysztofa Barwieńca, Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku podinsp. Przemysława Ilnickiego oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Ryszarda Kwiatkowskiego.

  Nagrodę główną w postaci aparatu fotograficznego PANASONIC, który posłuży wszystkim uczniom szkoły, odebrał Dyrektor Zespołu Szkół w Głogówku Artur Stochmiałek.

  Podczas uroczystego wręczenia nagród obecne były również osoby realizujące projekt: funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz Anna Wojtczak – naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia i Katarzyna Kret – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku.

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  2017-01-25

  Zwycięzki spot:

  Pozostałe spoty:

  Szkolenie strzeleckie oraz sportowo-obronne w Zlatych Horach

  W dniu 25 października 2016 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego podstawowego, sportowo-obronnego na strzelnicy w Zlatych Horach.

  Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy z bronią oraz zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy. W ramach zajęć praktycznych strzelali z broni wykorzystywanej na co dzień w służbach mundurowych - bojowej długiej, czyli karabinków AK i broni krótkiej, takiej jak pistolet Glock i Walther P99. Oddając z niej kilka strzałów uczyli się jej obsługi i przyjmowania postaw strzeleckich. Był to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie. Szkolenie prowadzone było przez instruktorów z VIP – Training, w tym nauczyciela techniki samoobrony i strzelania Pana Artura Buczka. Szkoleniu towarzyszyło ognisko integracyjne, podczas którego młodzież miała możliwość podzielenia się swoimi emocjami, uwagami i spostrzeżeniami przy kontakcie z bronią palną. Po zajęciach wszyscy zadowoleni bezpiecznie wrócili do szkoły.

  Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  2016-11-08

  MŁODE TALENTY SĄ WŚRÓD NAS

  Pod taką nazwą realizowane są zajęcia naukowe w ramach projektu „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Prudniku. Projekt jest dofinansowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  Głównym celem realizowanych zajęć jest angażowanie młodzieży w dokonywanie wyborów w różnych sytuacjach życiowych, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy. Pierwsze godziny naszych zajęć poświęciliśmy na wgłębienie się w tajniki szeroko pojętej statystyki. W tym celu uczniowie poznali m.in. metody i organizację badań statystycznych, organizację statystyki publicznej oraz sposoby realizacji badań statystycznych. Na etapie planowania pracy uczniowie określili problem badawczy, jakim było bezpieczeństwo w szkole. Nie zabrakło również wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji. Uczniowie opracowali i przeprowadzili krótką ankietę wśród swoich koleżanek i kolegów nt. poczucia bezpieczeństwa w szkole. Wyniki zaprezentowali w różnych formach np. poprzez opracowanie informacji statystycznych za pomocą komputera, z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz w formie plakatów. Korzystali przy tym z różnych źródeł wiedzy w tym. m.in. z publikacji i baz danych statystycznych. Posiadają własną inwencję twórczą, ale też zachęceni do poszukiwania różnych sposobów rozwiązania tego samego zadania odkryli, w jaki sposób upowszechnia się wiedzę i rozwija umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Działaniom towarzyszy aktywność w zakresie kompetencji interpersonalnych. Realizując zadania projektowe uczniowie za każdym razem sprawdzają i uzasadniają słuszność wybranej metody prowadzącej do prawidłowego rozwiązania problemu. Ich umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w życiu społecznym i prywatnym są teraz bardziej opanowane i efektywniej wykorzystywane. Kreatywność, odpowiedzialność i systematyczność będzie towarzyszyła młodym ludziom zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji działań projektowych. Dzięki takiej formie zajęć uczniowie mogą samodzielnie odkryć pewne zależności w otaczającym nas świecie, często sprawiające wrażenie trudne do zrozumienia i abstrakcyjne. Teraz te zagadnienia te stają się łatwiejsze, bardziej przystępne i atrakcyjne. Taki rodzaj działania mobilizuje uczniów do poszukiwania problemów związanych z formułowaniem hipotez badawczych, a następnie znajdowania sposobów weryfikacji ich poprawności. Przed nimi jeszcze wiele nowości m.in. analiza struktury, współzależności, dynamika zjawisk masowych oraz poszerzanie wiadomości z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Wszystko po to, by mogli działać „Razem dla bezpieczeństwa”.

  2016-11-10

  2016-11-10

  Konferencja metodyczna Razem bezpieczniej - przeciwdziałanie patologiom społecznym

  2016-11-15

  2016-11-15

  2016-11-23

  2016-11-23

  RAZEM przeciwko narkotykom i dopalaczom

  Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku byli organizatorami konferencji metodycznej pod hasłem „Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”, która odbyła się w dniu 23 listopada 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

  Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Przewodniczącego Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Ryszarda Kwiatkowskiego w celu wzrostu świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

  Prelegentem był prof. ChAT dr hab. Mariusz Jędrzejko, wybitny specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, który w niezwykle interesujący sposób przekazał wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego typu zagrożeniom. Konferencja miała charakter wykładowo-warsztatowy. Omówione zostały tematy dotyczące nowych substancji psychoaktywnych i ich destruktywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Prowadzący zaprezentował sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych i dopalaczowych oraz zasady postępowania z osobą pod wpływem środków odurzających. Przedstawił praktyczne podstawy pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się pod wpływem narkotyków.

  Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, gdyż była poprowadzona w sposób niekonwencjonalny, żywiołowo, czasami kontrowersyjnie, jednakże osiągnęła swój cel edukacyjny i wyznaczyła kierunki do dalszej współpracy w wyżej wymienionej tematyce.

  Uczestnikami konferencji byli: Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Wicestarosta Krzysztof Barwieniec, Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Przemysław Ilnicki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban, Zastępca Komendanta PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś, funkcjonariusze Komend Powiatowych Policji i PSP w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Prudniku, Sądu Rejonowego w Prudniku, jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych, terapeuci, wychowawcy, trenerzy sportowi, psychologowie, pedagodzy, personel medyczny, kuratorzy sądowi oraz specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym oraz profilaktyką wśród dzieci i młodzieży.

  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-11-25

  2016-11-25

  2016-11-25

  2016-11-25

  2016-11-25

  2016-11-25

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  „Od sadzonki do lasu” czyli wiedza w pigułce na temat lasów naszego regionu.

  W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku realizowane są zajęcia pozalekcyjne „Od sadzonki do lasu”, których tematem są zagadnienia z zakresu ekologii, geografii, ochrony środowiska i elementów języka angielskiego związanych z tematyką projektu.

  Uczniowie pracują w grupie 8 osobowej pod nadzorem nauczyciela języka angielskiego Pani Aleksandry Jasińskiej. Zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony roślin i zwierząt stają się coraz bardziej popularnymi tematami konkursów przeprowadzanych w języku angielskim. Przykładem takiego konkursu jest YPEF – Młodzież w lasach Europy. Uczniowie muszą wykazać się bardzo dobrą wiedzą na temat lasów Europy i poznać specyficzne słownictwo w języku angielskim ponieważ test konkursowy rozwiązuje się w języku angielskim. Główne cele projektu „Od sadzonki do lasu” to zapoznanie uczniów z zasadami konkursu YPEF, poznanie naturalnego ekosystemu okolicy poprzez współpracę z Nadleśnictwem Prudnik, a w szczególności z leśnikiem Panem Rafałem Kaszą, kreowanie ekologicznej postawy uczniów, poznanie słownictwa w języku polskim i angielskim związanego z tematyką projektu. Podczas zajęć i spotkania w siedzibie Nadleśnictwa Prudnik uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy na temat lasów naszego regionu: Nadleśnictwo Prudnik ma bardzo duży zasięg terytorialny – 1800 km², dominują bory mieszane, które rosną przeważnie na glebach brunatnych, a najczęściej występującym drzewem jest dąb, który jest bardzo odporny na zmiany klimatyczne. Na naszym regionie na przestrzeni ostatnich lat temperatura wzrosła o 0,6˚C i taki sam średni wzrost temperatury odnotowano na całym świecie. Stały wzrost średnich temperatur, upalne lato i mała ilość opadów deszczu przyczyniły się do szybkiego rozwoju kornika drukarza, a owad ten bezpośrednio przyczynił się do masowego wymierania borów świerkowych w naszym rejonie. Dlatego też leśnicy musieli wyciąć ogromną ilość drzew, aby powstrzymać ekspansję kornika ma inne drzewa. Na wielu górskich stokach w miejsce świerczyny pojawią się uprawy leśne złożone głównie z buka i jodły. Podczas zajęć projektowych uczniowie zapoznali się również z zasadami bezpieczeństwa w lesie, poznali rodzime gatunki dzikiej zwierzyny, a na kolejnych zajęciach uczniowie dowiedzą się o zasadach gospodarki łowieckiej i pozytywnym wizerunku łowiectwa, które ostatnio często jest przedstawiane przez różne media w bardzo negatywnym świetle.

  Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  2016-12-01

  Warsztaty samoobrony oraz technik i taktyk interwencji dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku

  Warsztaty samoobrony oraz technik i taktyk interwencji dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, w ramach realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

  Prudniccy policjanci w listopadzie i grudniu uczestniczyli w cyklu szkoleń z zakresu samoobrony oraz technik i taktyk interwencji. Warsztaty, w których łącznie udział wzięło 20 funkcjonariuszy prowadzone były przez licencjonowanego instruktora technik samoobrony i strzelania - Artura Buczka z firmy KravVIP-system.

  Podczas zajęć policjanci doskonalili umiejętności m. in. z obezwładniania napastnika, obronę przed atakiem z niebezpiecznym narzędziem, a także techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności oraz eliminowanie nieprawidłowości przy podejmowaniu interwencji przez funkcjonariuszy.

  Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  „NIE-Bezpieczna jesień życia”

  Komenda Powiatowa Policji w Prudniku i Starostwo Powiatowe w Prudniku byli organizatora-mi konferencji dla Seniorów pod hasłem „NIE-Bezpieczna jesień życia”, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

  Konferencja, w której uczestniczyło ok. 200 Seniorów z terenu Powiatu Prudnickiego, rozpo-częła się spektaklem teatralnym pt. „KRZESŁO” wystawionym przez uczniów Zespołu Szkół w Głogówku.

  Następnie podinspektor Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódz-kiej Policji w Opolu przedstawił zagrożenia oraz stan bezpieczeństwa Seniorów na drogach Opolsz-czyzny oraz przekazał Seniorom wiele cennych wskazówek dotyczących ich bezpieczeństwa na drodze. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w składzie: asp. sztab. Janusz Bojkowski oraz mł. asp. Damian Smolski przedstawili zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa Senio-rów jako uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Prudnickiego. Zwrócili uwagę na wła-ściwe zachowanie osób starszych na drodze m.in. na zasadność noszenia jasnej odzieży i używania odblasków w okresie jesienno-zimowym oraz po zmroku, a także wskazali niebezpieczne miejsca związane z ruchem pieszych na terenie powiatu prudnickiego. Przedstawili dane statystyczne doty-czące zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych, z których wynika, że w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. doszło do 316 zdarzeń drogowych, w tym 100 z udziałem osób powyżej 57 roku życia. Dokonali również szczegółowej analizy wybranych zdarzeń drogowych z udziałem Se-niorów w bieżącym roku, w wyniku których były także ofiary śmiertelne.

  W panelu dotyczącym zagrożeń związanych z zaginięciami osób starszych i oszustwami głos zabrał mł. asp. Tomasz Kukułka z prudnickiej komendy, który omówił przykłady najczęstszych oszustw dokonywanych na Seniorach różnego rodzaju metodami. Zaprezentował wzory legitymacji funkcjonariusza Policji, pracownika socjalnego OPS, pracownika Polskiej Spółki Gazownictwa.

  Omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypłat w bankomatach. W trakcie prezentacji została przedstawiona niezwykle realistyczna scenka „Atak na Seniora”, którą przygo-tował Pan Artur Buczek właściciel firmy KravVIP-system wraz z uczniami klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku - Szymonem Adamowem i Grzegorzem Mięczakowskim. Następnie przedstawił najczęstsze przyczyny zaginięć osób starszych i założenia kampanii społecznej „Pamiętaj o mnie, bo ja zapominam”. Istotną informacją było przedstawienie zasad działania Przyci-sku Sieci Życia®, funkcjonującego bezpłatnie w ramach akcji prowadzonej przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpo-średniego zagrożenia życia, poprzez wciśnięcie przycisku z telefonu komórkowego lub stacjonarne-go, natychmiastowe wezwanie pomocy odpowiednich służb, np. Pogotowia.

  W dalszej części konferencji omówiono zakres i formy pomocy dla Seniorów, świadczone przez instytucje pomocowe na terenie powiatu prudnickiego. Pan Tadeusz Piątkowski dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku przedstawił założenia strategii senioralnej prowadzonej przez Gmi-nę Prudnik. Natomiast Pani Krystyna Wilisowska kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Ro-dzinie w Prudniku przedstawiła zadania realizowane ze środków PEFRON oraz zasady uzyskania świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

  Temat związany z zagrożeniami pożarowymi oraz CZADEM – tzw. „cichym zabójcą” omówili: kpt. Robert Ćwir z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Mirosław Czupkiewicz Prezes Zarządu Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego a zarazem radny Rady Powiatu w Prudniku oraz Janusz Zieliński z Zakładu Kominiarskiego EKO-KOM.

  Ostatnim panelem tematycznym były prawa konsumentów, które przybliżyła Pani mecenas Ka-tarzyna Benroth-Kurpiel radca prawny Starostwa. Zwróciła szczególną uwagę na zasady zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

  Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, gdyż była poprowadzona w ciekawy sposób. Dla uczestników konferencji przygotowano wiele atrakcji: występy artystyczne i upominki od Św. Mikołaja.

  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZ-PIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

  2016-12-13

 • Pobierz: Bezpieczeństwo seniorów, jako uczestników ruchu drogowego, na terenie powiatu prudnickiego
 • Pobierz: Prezentacja dla seniorów - oszustwa i zaginięcia
 • Pobierz: Prezentacja - zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Pobierz: Prezentacja - dla seniorów - prawa konsumentów
 • Działania edukacyjno-informacyjne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

  Od października br. trwa realizacja projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Uczniowie CKZiU w Prudniku uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, ukierunkowanych na atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego w celu przeciwdziałania agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży.

  Uczestnikami zajęć sportowych są uczniowie technikum, szkoły zawodowej oraz liceum dla dorosłych. Głównym celem tych spotkań jest propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, a także spędzanie wolnego czasu na „sportowo”. W ramach warsztatów sportowych realizowane są różne dyscypliny sportowe tj.: zajęcia z piłki koszykowej, siatkowej oraz nożnej. Uczniowie uczestniczyli również w kursie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

  Podczas zajęć komputerowych pt. „Bezpieczny Internet” uczniowie poznają różne techniki i schematy tworzenia stron internetowych oraz tworzenia grafiki komputerowej w formie plakatu. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa w Internecie oraz propagowania profilaktyki rówieśniczej i upowszechniania haseł przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, przemocy, wykluczenia społecznego wśród młodzieży.

  Kolejna grupa uczniów uczestniczy w zajęciach artystycznych „Przez sztukę do profilaktyki”. W ramach zajęć przygotowują happening „Bądź OK!” oraz etiudę teatralną „Szuflada”. Działania te dotyczą zjawisk przeciwdziałania zagrożeniom niedostosowania społecznego jako formy kreatywnego wyrażania różnych postaw i zachowań młodzieży w poszukiwaniu pozytywnego stylu życia, stworzenie warunków do odreagowania emocjonalnego i aktywnego spędzania czasu - wolnego od przemocy i używek. Dodatkowe formy realizowane to przygotowanie plakatów, haseł i sloganów oraz zaplanowanie i wykonanie sleeveface. Organizacja czasu wolnego w formie zajęć plastycznych stwarza uczniom warunki do kształtowania akceptowanych umiejętności społecznych: współpracy, współdziałania, przestrzegania zasad oraz akceptacji innych osób. Efektem finalnym działań będzie przygotowanie kalendarza ściennego na rok 2017.

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  Happening

  Nie krzycz, przytul”, „Dziękuję-nie palę”, „Stop dopalaczom” to tylko niektóre z haseł, jakie zostały wywieszone w holu szkoły i na drzwiach wejściowych podczas happeningu, w dniu 06.12.2016 r.

  Zorganizowany w CKZiU w Prudniku happening profilaktyczny "Bądź OK", był wyrazem protestu przeciw patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej i rówieśniczej - odbywał sie w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Oprócz plakatów i haseł dotyczących walki z nałogami uczniowie poczynili wcześniej wiele przygotowań aby całość była atrakcyjna i zachęciła uczniów do uczestniczenia i włączenia się w akcję. Zorganizowali też wystawę sleeveface, a hasło „Ci, którzy się dobrze zachowują słodkich ciastek posmakują" towarzyszyło rozdawaniu ciasteczek, wcześniej własnoręcznie wypieczonych. Nie zabrakło muzyki, nad którą czuwali Mikołaje. Największą atrakcją happeningu był „Słownik dobrych słów" - każdy mógł wpisać słowo, które chce słyszeć, które pomaga w dobrych relacjach, które motywuje i pozwala zobaczyć, że życie jest piękne i są ludzie, którym nie jesteśmy obojętni. Nie zabrakło słów: kocham Cię, dziękuję, Jesteś miły, potrzebuję Cię i wiele innych. Uczniowie przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy wykorzystaniu fantoma.

  Udzielenie pierwszej pomocy osobie potrzebującej jest obowiązkiem każdego z nas, dlatego warto umiejętności te przypominać sobie jak najczęściej.

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  2016-12-16

  Podsumowanie szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych

  Podsumowanie szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

  Funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii w ramach realizowanego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” na przełomie listopada i grudnia br. przeprowadzili 12 szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych, w których wzięło udział około 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Prudnika i Głogówka. Tematami spotkań profilaktyczno-edukacyjnych było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, profilaktyka uzależnień oraz problem przemocy w relacjach rodzinnych.

  Funkcjonariusze podczas zajęć rozmawiali z młodzieżą przede wszystkim o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Jako główne przyczyny wypadków drogowych wskazali brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Przypomnieli także o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazali zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Uczniowie otrzymali smycze i kamizelki odblaskowe.

  Omawiając temat uzależnień funkcjonariusze przybliżyli młodzieży szkolnej negatywne skutki picia alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych. Mówiąc o środkach odurzających wskazali ich zgubny wpływ na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się także, jakie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec nieletnich łamiących prawo.

  Projekt dofinansowany został ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  Strzelectwo sportowo-obronne

  Od października 12 uczniów Zespołu Szkół w Głogówku uczestniczyło w zajęciach strzelectwa sportowo-obronnego, podczas których zapoznali się z ogólnie pojętymi sportami strzeleckimi i zasadami obowiązującymi w strzelectwie sportowym.

  W trakcie trwania zajęć strzeleckich młodzież kształtowała postawy obywatelskie oraz została przygotowana do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju. Wspólne uczestnictwo w zajęciach rozwija umiejętności komunikowania się, pracy w grupie i kształtowania poczucia odpowiedzialności za innych. Specyfika zajęć strzeleckich rozwija nawyki zdyscyplinowanej, sumiennej i metodycznej pracy oraz racjonalnej analizy i oceny sytuacji, jak również poczucia troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

  Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, budową karabinka sportowego i zasadami strzelania oraz organizacją i przebiegiem zawodów strzeleckich. Ważnym elementem szkolenia było również uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia i niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego posługiwania się bronią. W trakcie projektu uczestnicy nabyli ogólne umiejętności strzeleckie oraz nauczyli się zasad regulacji przyrządów celowniczych broni, jak również dokonywania podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji sportowej broni strzeleckiej.

  Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  2016-12-19

  Kurs samoobrony dla uczniów klas mundurowych

  Kurs samoobrony dla uczniów klas mundurowych oraz dla uczennic w ramach realizowanego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

  Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół w Głogówku oraz uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w listopadzie i grudniu br. uczestniczyli w cyklu zajęć z samoobrony. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanego instruktora technik samoobrony i strzelectwa - Artura Buczka z firmy KravVIP-system.

  Zajęcia stworzyły uczestnikom możliwość nauczenia się obrony przed atakiem bezpośrednim oraz z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a także duszeniem. Trenowali jak poradzić sobie w sytuacji zagrożenia agresją, napadem, szczególnie w przypadku napaści na kobiety, jak nie dać się zaskoczyć i odpowiednio zareagować w sytuacji stresu.

  Uczniowie i uczennice wykazywali się dużą aktywnością na treningach, a zdobyta wiedza zapewni im większą pewność siebie.

  Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2016-12-21

  2016-12-21

  2016-12-21

  2016-12-21

  2016-12-21

  2016-12-21

  Kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem na płycie poślizgowej

  Kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem na płycie poślizgowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w ramach realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

  Prudniccy policjanci doskonalili swoją wiedzę oraz umiejętności z techniki jazdy samochodem na sali wykładowej, a następnie na autodromie w Komprachcicach, pod okiem licencjonowanych  instruktorów. W szkoleniu udział wzięło 20 funkcjonariuszy podzielonych na dwie grupy ćwiczeniowe.

  Podczas zajęć teoretycznych omówiono tematykę bezpiecznej jazdy, sprawności psychofizycznej oraz odpowiedzialności prawnej kierującego, wpływu stanu technicznego pojazdu na jego sterowność i bezpieczeństwo jazdy, a także zwrócono uwagę na właściwe ułożenie oraz technikę pracy rąk na kierownicy. W czasie zajęć praktycznych doskonalone były elementy hamowania awaryjnego z ominięciem przeszkody, nauka wychodzenia z poślizgu nadsterownego i podsterownego, jazda z uślizgiem tylnej osi (na tzw. trolejach) oraz próba sprawnościowa łącząca wszystkie elementy.

  Celem kursu było rozwijanie umiejętności panowania nad samochodem i kształtowanie prawidłowych reakcji za kierownicą w sytuacjach ekstremalnych, m.in. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Kurs przyczynił się do podwyższenia kwalifikacji i umiejętności policjantów niezbędnych w codziennej służbie, podniesienia ich bezpieczeństwa, a tym samym mieszkańców Powiatu Prudnickiego.

  Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016  i 2017”.

   

  2016-12-21

  2016-12-21

             

  2016-12-21

  2016-12-21;  

             

  2016-12-21

  2016-12-21

   

  2016-12-21

  2016-12-21

  Spektakl profilaktyczny „SZUFLADA”

  12 grudnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wystawiono profilaktyczną etiudę teatralną Szuflada, poświęconą tematowi empatii. Było to ostatnie działanie w zakresie zajęć artystycznych „Przez sztukę do profilaktyki”, realizowanych w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  „Zaszufladkowanie” potrafi zniewolić czasami na wiele lat, a w skrajnych przypadkach odcisnąć swoje piętno na całym życiu człowieka. Dlatego należy pamiętać, że za każdym przechodniem, kolegą czy koleżanką stoją ich życiowe doświadczenia. Inscenizację przygotowano w holu szkoły dla uczniów klas zawodowych i technikum.

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  2016-12-22

  Szkolenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED

  W dniu 20 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Prudniku przeprowadzono szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED, dla 35 przedstawicieli instytucji, w których będą zamontowane defibrylatory AED wraz z szafkami (Starostwo Powiatowe w Prudniku, Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, Zespół Szkół w Głogówku).

  Uczestnicy szkolenia poznali podstawy prawne oraz zasady: wezwania pomocy i prowadzenia rozmowy z dyspozytorem, zachowania bezpieczeństwa własnego przy udzielaniu pierwszej pomocy, oceny funkcji życiowych ABC, postępowania przy: omdleniu, zakrztuszeniu, zadławieniu, padaczce, cukrzycy oraz z osobą nieprzytomną. Ponadto, program szkolenia obejmował podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS-RKO), postępowanie przy bólu serca, oparzeniu, złamaniu i zwichnięciu, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji na temat wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Istotnym elementem szkolenia było zapoznanie się z budową, działaniem, zastosowaniem i obsługą defibrylatora AED. Zajęcia prowadzone przez ratownika medycznego odbyły się w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu manekina. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Zadanie zrealizowano w ramach partnerskiego projektu Powiatu Prudnickiego i Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pn. "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  2017-01-18

  Bezpieczeństwo w sieci

  2017-01-18

  2017-03-17

  W czasach portali społecznościowych, gdzie większość z nas ma konto na Facebooku, Twitterze, Instagramie, itp., w wielu miejscach w sieci zamieszczamy swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, a w wielu przypadkach również inne prywatne informacje, często nie zastanawiając się, że raz udostępnione dane pozostają tam na zawsze. Wobec tego, czy w takiej przestrzeni, gdzie na każdym kroku kupujemy coś, piszemy, komunikujemy się, wszędzie proszeni jesteśmy o nasze dane – możemy być bezpieczni? Przy stosowaniu pewnych prostych zasad - tak, możemy.

  1. Pamiętaj o uruchomieniu firewalla. Najlepiej na poziomie średniej ochrony z możliwością ustalania reguł. Jeżeli nie jesteś pewien czy sobie poradzisz z ręczną obsługą reguł, możesz ustawić średni lub nawet wysoki poziom ochrony.
  2. Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.
  3. Aktualizuj - oprogramowanie oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie, często nie mają jej programy darmowe).
  4. Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
  5. Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
  6. Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
  7. Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe - jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony - należy je wykryć i zlikwidować.
  8. Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera, nawet jeśli wydają się niezarażone (ostrożności nigdy za wiele).
  9. Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (pieniądze, darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) - często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
  10. Jeżeli musisz wejść na stronę niepewną z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystaj z pośrednictwa bramek PROXY.
  11. Ważna zasada dotycząca bezpieczeństwa osobistego: nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
  12. Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych.
  13. Pamiętaj, że żaden bank nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

  2017-01-18

  2017-03-17

  To ważne, by mieć na uwadze poniższe punkty, gdy czatujecie, używacie komunikatora internetowego, czy też udzielacie się na forach dyskusyjnych:

  1. Bądźcie dyskretni. Informacje, które publikujecie, stają się publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie wstawiajcie informacji lub obrazków, których nie chcecie udostępniać całemu światu. Uważajcie – mogą zostać przekazane dalej!
  2. Bądźcie anonimowi. Nie dzielcie się prywatnymi lub bardzo osobistymi informacjami. Nigdy nie zamieszczajcie lub wysyłajcie czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania was lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu).
  3. Zachowajcie dystans. Nie organizujcie spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci. Jeśli już musicie, spotykajcie się wyłącznie w bezpiecznych i publicznych miejscach, powiadomcie kogoś o swoich planach i przyprowadźcie ze sobą znajomego. Jeśli nie jesteście pełnoletni, poproście rodziców lub opiekunów o pozwolenie i weźcie ich ze sobą.
  4. Bądźcie szczerzy. Możliwe, że kusi was udawanie kogoś, kim nie jesteście. Pamiętajcie, że inni ludzie również mogą myśleć w ten sam sposób. Potrafią podawać się za kogoś, kim w rzeczywistości nie są.
  5. Bądźcie uprzejmi. Nie wdawajcie się w zbędne dyskusje z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś was obraża, po prostu odejdźcie od komputera. Powiadomcie dorosłego lub administratora o danej osobie i jej zachowaniu. To ma być przede wszystkim zabawa, czyż nie?
  6. Uważajcie na wirusy. Nie otwierajcie, nie odpowiadajcie i nie przesyłajcie dalej e-maili, czy też wiadomości z komunikatora, jeśli nie znacie osoby wysyłającej i nie sprawdziliście zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa.
  7. Zachowajcie bezpieczeństwo. Używajcie oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów antywirusowych). Upewnijcie się, że system operacyjny jest zaktualizowany i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail nieumyślnie zainfekował wasz komputer.
  8. Zachowajcie prywatność. Nigdy nie udostępniajcie haseł lub podpowiedzi do nich.
  9. Bądźcie kreatywni. Upewnijcie się, że wasza tożsamość internetowa nie ujawnia żadnych osobistych informacji. Bądźcie kreatywni i wyjątkowi!
  10. Uważajcie. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdą, prawdopodobnie nią nie jest! Sprawdzajcie fakty, jeśli czegoś nie jesteście pewni.

  2017-01-18

  2017-03-17

  Trzeba jednak pamiętać, że ślady w sieci – zostawiane świadomie, na przykład w postaci wpisów, ale też nieświadomie, po prostu podczas odwiedzania stron internetowych – to cenne dane, z których korzystają choćby poszukujący informacji na temat naszego życia prywatnego reklamodawcy. Udostępnianie takich danych to kwestia indywidualnych decyzji – może być traktowane jako transakcja wymieniania informacji np. za dostęp do darmowej usługi. Powinna być to jednak decyzja świadoma. Aby tak było, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  – wszystko, co trafia do Internetu, w praktyce jest niemożliwe do usunięcia – nawet po wykasowaniu z jednego serwisu, będzie dostępne poprzez automatycznie wykonywane archiwalne kopie, nie wspominając o kopiach wykonanych przez innych internautów. Warto więc zastanowić się, czy chcemy, aby zamieszczane w sieci materiały oglądała rodzina lub przyszły szef;
  – należy zawsze czytać regulaminy serwisów, z których korzystamy – zwracając szczególną uwagę, na co wyrażamy zgodę i co właściciel serwisu będzie mógł robić z gromadzonymi przez siebie danymi;
  – w serwisach społecznościowych kluczową kwestią są ustawienia prywatności – warto ograniczać widoczność informacji na swój temat i nie pokazywać ich wszystkim internautom, a jedynie np. wybrany znajomym. Warto też kontrolować ustawienia prywatności w programach, z których korzystamy – np. w przeglądarce internetowej;
  – korzystając z usług geolokacyjnych należy mieć świadomość, że dane o miejscu naszego pobytu mogą być widoczne nie tylko dla grupy przyjaciół, ale też dla innych osób;
  – anonimowość w Internecie jest fikcją – nawet jeśli nie podajemy danych na swój temat, możemy zostać bardzo łatwo zidentyfikowani. Internet to nie tylko wolność, ale również związana z nią odpowiedzialność.

  2017-01-18

  2017-03-17

  Defibrylatory w Powiecie Prudnickim

  Defibrylatory są coraz powszechniejsze i coraz częściej wykorzystywane. Bezdyskusyjnie jest to powód do zadowolenia oraz dowodzi to o rosnącej świadomości społeczeństwa, które napędza chęć udzielania pomocy innym.

  Logo

  Logo

  Defibrylator AED jest to urządzenie medyczne o niewielkich rozmiarach i małej wadze. Jego zadaniem jest oddziaływanie na mięsień sercowy prądem o stosownej energii, przez co pomaga ratować życie w sytuacji zatrzymania krążenia. Przyczyną może być choroba układu krążenia, arytmia serca, silny stres, uderzenie, porażenie prądem, zadławienie czy reakcja alergiczna. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do regularnej i normalnej pracy.

  Od momentu włączenia, defibrylator prowadzi nas przez proces ratowania życia i odbywa się to nawet wtedy, gdy defibrylacja nie jest wskazana. Komendy głosowe i dźwiękowe krok po kroku mówią, co należy wykonać. Bardzo ważnym elementem defibrylatora są elektrody, za pośrednictwem których przekazywany jest impuls aktywności elektrycznej serca. Nie powinno się stosować urządzenia, jeśli poszkodowany jest mokry, wtedy przed przyklejeniem elektrod należy przetrzeć klatkę piersiową. Urządzenie nie wykona prawidłowej analizy EKG, jeśli elektrody nie będą dobrze przyklejone. Gdy klatka piersiowa jest owłosiona trzeba usunąć owłosienie w miejscach przeznaczonych na elektrody (golarkę znajdziemy w załączonym tzw. zestawie ratowniczym). W czasie analizy EKG oraz podczas defibrylacji nie można dotykać poszkodowanego, ale AED wyraźnie nas o tym informuje, a więc nie należy się bać, iż o czymś zapomnimy. Po zanalizowaniu pracy serca kolejnym zadaniem defibrylatora jest podjęcie decyzji czy ma oddziaływać na mięsień sercowy czy nie.

  W sytuacji, gdy poszkodowanym jest dziecko w wieku poniżej 8 lat lub o masie ciała nieprzekraczającej 25kg, należy zastosować załączone podkładki (elektrody) dziecięce. Defibrylator AED natychmiast i samodzielnie je rozpozna.

  Aby urządzenie było zawsze zdatne do użytku, zostało umiejscowione w specjalnej szafce wyposażonej w automatyczny moduł grzewczy, która została zamontowana na zewnętrznej elewacji budynku.

  Osoba używająca defibrylatora po zakończonej akcji ratowniczej proszona jest o zgłoszenie tego faktu pod numer całodobowy 784 973 585.

  Defibrylatory AED zostały zamontowane na gmachu głównym Starostwa Powiatowego w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, Zespołu Szkół w Głogówku oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku.

  Zadanie zrealizowano w ramach partnerskiego projektu Powiatu Prudnickiego i Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pn."RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  2017-03-31

  2017-03-31

  PASEK (PRAWA STRONA)

  URZĄDZENIE MOŻNA STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U POSZKODOWANYCH NIEPRZYTOMNYCH NIEREAGUJĄCYCH I NIEODDYCHAJĄCYCH

  1. Włącz urządzenie naciskając włącznik

  Instrukcja

  Instrukcja

   

  2. Ostrożnie wyjmij podkładki z opakowania i umieść je na klatce piersiowej poszkodowanego.

  Instrukcja

  Instrukcja

   

   

   

   

   

   

   

  3. Podłącz elektrody do gniazdka na górze po lewej stronie defibrylatora.

  Instrukcja

  Instrukcja

   

   

   

   

   

   

   

  4. Po poprawnym podłączeniu defibrylatora AED do poszkodowanego, urządzenie wykona analizę i wtedy nie należy ich ruszać ani dotykać.

  Instrukcja

  Instrukcja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Jeżeli zaleca się defibrylację, należy nacisnąć przycisk wstrząsu.,

   

  Instrukcja

  Instrukcja

   

  Szafka zewnętrzna, w której znajduje się defibrylator

   

  Instrukcja

  Instrukcja

  Defibrylator

  Podręcznik - defibrylator

   

  TYLKO RAZEM JEST BEZPIECZNIEJ

  Prudnickie Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji w Prudniku i Państwowej Straży Pożarnej od października do grudnia realizowało projekt „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

  Logo

  Przeprowadzono wiele ciekawych i wartościowych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się zajęcia pozalekcyjne i  szkolenia dla uczniów (samoobrony dla dziewcząt i uczniów klas mundurowych, strzelectwa obronno-sportowego, sportowe, artystyczne, naukowe). Ich celem było upowszechnianie działań zapobiegających zachowaniom ryzykownym i promowanie pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego przez młodzież. Ponadto ogłoszony został konkurs na spot filmowy „Moda na życie bez uzależnień”. Laureatami konkursu zostali uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku, którzy przygotowali spot pt. „Nie trać czasu”. Nagrodą był wysokiej klasy aparat fotograficzny.

  Funkcjonariusze KPP w Prudniku podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka na przełomie października i listopada przeprowadzili cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku i w Głogówku o różnorodnej tematyce, podczas których uczniowie otrzymali opaski i kamizelki odblaskowe.

  W ramach projektu odbyły się dwie cieszące się dużą frekwencją konferencje. W listopadzie odbyła się konferencja metodyczna pod hasłem „Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”. Uczestniczyło w niej ponad 130 osób zajmujących się przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym oraz profilaktyką wśród dzieci  i młodzieży. Prelegentem był prof. ChAT dr hab. Mariusz Jędrzejko, wybitny specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, który w niezwykle interesujący sposób przekazał wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego typu zagrożeniom. Konferencja miała charakter wykładowo-warsztatowy. Omówione zostały tematy dotyczące nowych substancji psychoaktywnych i ich destruktywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Prowadzący w obrazowy sposób zaprezentował sposoby rozpoznawania zachowań po zażyciu narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Przedstawił praktyczne podstawy pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających.

  W grudniu odbyła się konferencja dla Seniorów pod hasłem „NIE-Bezpieczna jesień życia”. Uczestniczyło w niej ok. 200 osób z terenu Powiatu Prudnickiego. Uczestnicy mieli okazję uzyskać od funkcjonariuszy KWP w Opolu i KPP w Prudniku wiele cennych wskazówek dotyczących ich bezpieczeństwa na drodze. Omówione zostały też przykłady najczęstszych oszustw dokonywanych na Seniorach różnego rodzaju metodami, przyczyny ich zaginięć oraz założenia kampanii społecznej „Pamiętaj o mnie, bo ja zapominam”. Funkcjonariusz KP PSP w Prudniku przedstawił temat dotyczący zagrożeń pożarowych oraz CZADU – tzw. „cichego zabójcy”. Kolejnymi panelami były: zakres i formy pomocy dla Seniorów, świadczone przez instytucje pomocowe na terenie Powiatu Prudnickiego oraz prawa konsumentów. Uczestnicy konferencji otrzymali opaski i kamizelki odblaskowe.

  W ramach partnerskiego projektu 20 funkcjonariuszy KPP w Prudniku odbyło kursy w zakresie doskonalenia technik i taktyk interwencji oraz doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej.

  Kolejnymi istotnymi działaniami były: instalacja monitoringu wizyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku i Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku oraz montaż 5 szt. defibrylatorów wraz z szafkami w miejscach publicznych (Starostwo Powiatowe w Prudniku, KPP w Prudniku, ZSO nr 1 w Prudniku, CKZiU w Prudniku, ZS w Głogówku). Trzydziestu pięciu przedstawicieli tych instytucji odbyło szkolenia umiejętności    w zakresie udzielania pierwszej pomocy z obsługą defibrylatora AED.

  Niewątpliwie cel projektu został osiągnięty i mamy nadzieję na kontynuację wielopłaszczyznowych działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatu prudnickiego.

  Projekt uzyskał dofinansowanie z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”  w kwocie 75.000 zł. Powiat wniósł wkład własny w kwocie 15.000 zł.

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

  2017-04-11

   

  URZĄDZENIE MOŻNA STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U POSZKODOWANYCH NIEPRZYTOMNYCH NIEREAGUJĄCYCH I NIEODDYCHAJĄCYCH

  Prezentacja Razem Bezpieczniej

  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: NPP
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności