Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Starosty Prudnickiego, Zarządu Powiatu Prudnickiego, Rady Powiatu Prudnickiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w PrudnikuInformacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Starosty Prudnickiego, Zarządu Powiatu Prudnickiego, Rady Powiatu Prudnickiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku

Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzeń i spotkań z udziałem Starosty Prudnickiego, Zarządu Powiatu Prudnickiego, Rady Powiatu Prudnickiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia, fotorelacje i filmy, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach.

Osoby biorące udział w tych spotkaniach czy wydarzeniach wyrażają zgodę na wykonywanie i upublicznianie ich wizerunków na zdjęciach, fotorelacjach lub filmach wykonanych podczas spotkań i wydarzeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Prudnicki z siedzibą: ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez następujące dane kontaktowe: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH TOMASZ DRAGAN, e-mail: iod@powiatprudnicki.pl; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Państwa wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Starostę Prudnickiego, Zarząd Powiatu Prudnickiego, Radę Powiatu Prudnickiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz na profilach Starostwa Powiatowego w Prudniku w mediach społecznościowych.

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach.

Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

W przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany prosimy o zgłoszenie tego faktu do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Prudniku.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności