Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Razem dla bezpieczeństwa - ETAP IVLogo

MSWiA dofinansuje IV etap powiatowego projektu RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

Powiat Prudnicki otrzymał 100 tys. zł dofinansowania z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, na realizację IV etapu projektu pod nazwą „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych, które w dniu 21 maja br. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski odebrał z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego list potwierdzający przyznanie dofinansowania z MSWiA.

Całkowita wartość projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, to 135 tys. zł, w tym:

 • dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 100 tys. zł
 • wkład własny z budżetu Powiatu Prudnickiego – 35 tys. zł.

Partnerami w realizacji projektu są: Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Zakład Karny w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku, Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. Koordynatorem projektu jest Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego - Anna Wojtczak.

- Program „Razem bezpieczniej” mobilizuje do współpracy społeczności lokalne. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, jakich wszyscy potrzebujemy - mówił wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania.

To już trzecia edycja programu. Wcześniej był on realizowany w latach 2007–2015 (I edycja), oraz w latach 2016 i 2017 (II edycja). Łącznie w latach 2018-2020 nakłady na „Razem bezpieczniej” wyniosą ponad 19 mln zł.

2019-06-04

2019-06-04

Tylko RAZEM jest bezpieczniej!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Prudnickiej, Starostwo Powiatowe w Prudniku rozpoczyna realizację kolejnego, IV etapu projektu pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Projekt zajął pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim (zyskując w wyniku oceny 99 punktów) i znalazł się na liście projektów zarekomendowanych z naszego województwa do postępowania konkursowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wyniku oceny na szczeblu centralnym projekt znalazł się na liście pięciu projektów dofinansowanych w obszarze Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (Cel szczegółowy Nr 3). W ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”, już po raz czwarty powiat otrzymał maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 100.000 zł. Wkład własny zostanie wniesiony w kwocie 35.000 zł.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego poprzez wielopłaszczyznowe, kompleksowe działania polegające na:

 • przeciwdziałaniu zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałaniu hejtowi, mowie nienawiści, wśród młodzieży, a także na zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy,
 • zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
 • tworzeniu bezpiecznych przejść dla pieszych,
 • edukacji dla bezpieczeństwa, zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji osób starszych – seniorów.

Wśród najważniejszych zadań obecnie realizowanych będą:

 • montaż oświetlenia ulicznego przejścia dla ruchu drogowego;
 • zakup dwóch defibrylatorów wraz z szafkami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku oraz sprzętu i wyposażenia dla KPP w Prudniku (mobilnego centrum monitoringu, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, oprogramowania do obróbki zdjęć i filmów, testów na wykrywanie narkotyków i innych substancji, elementów odblaskowych, maskotek dla dzieci doświadczających przemocy);
 • szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie dla klasy mundurowej w zakresie: strzelectwa sportowego, topografii z elementami terenoznawstwa;
 • przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w tym V Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT;
 • konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Nie patrz w ekran telefonu, gdy chcesz cały dojść do domu”;
 • szkolenia edukacyjne w szkołach nauki jazdy oraz szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów i rodziców przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku;
 • kampanie społeczne „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”, „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”, „W trosce o bezpieczne życie Seniora”, „Odpowiedzialny sprzedawca- bezpieczna młodzież bez używek”;
 • IV Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych;
 • szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.

Ww. działania Starostwa będą wspierane przez: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Zakład Karny w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku oraz Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

Debata Oksfordzka w ZSR w Prudniku

W dniu 22 maja 2019 r. wolontariusze z ”Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku zorganizowali Debatę Oksfordzką pod hasłem „CYBERPRZESTRZEŃ - DOBRODZIEJSTWO CZY ZAGROŻENIA?”.

Celem debaty było zwiększenie świadomości młodzieży, dotyczącej korzyści oraz zagrożeń związanych z używaniem mediów elektronicznych i rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania z nowych mediów. Uczestniczyli w niej wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” z ZSR, ZSO nr 1 w Prudniku i ZS w Głogówku, podzieleni na grupy reprezentujące dwa odmienne punkty widzenia: "Propozycję" ("Dobrodziejstwo") i "Opozycję" ("Zagrożenia").

Dyskusję poprzedziło wykonanie hymnu „Świat na TAK” przez Małgorzatę Majewską, a następnie przedstawienie scenki teatru profilaktycznego przez uczniów klasy pierwszej mundurowej II LO.

Nad przebiegiem debaty czuwała Marszałek (Marcelina Marczak z ”Powiatowego Klubu Ośmiu”), a wypowiedziom mówców poszczególnych stron przysłuchiwało się jury, w składzie:

 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku – Anna Wojtczak;
 • Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku – podkom. Kamil Perewizny;
 • Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku - st. bryg. Tomasz Protaś;
 • Rzecznik prasowy Zakładu karnego w Nysie - Oddział Zewnętrzny w Prudniku - kpt. Artur Pikuła.

Jurorzy oceniali mówców pod względem: kultury wypowiedzi, precyzji formułowanych argumentów, oraz umiejętności perswazji.

Po przedstawieniu przez obie strony debaty stanowisk, rundzie pytań i odpowiedzi, nastąpiło głosowanie publiczności, które zdecydowało o wyniku debaty - poprzez udzielenia poparcia jednej ze stron: "Propozycji" ("Dobrodziejstwo") lub "Opozycji" ("Zagrożenia"). Czas uczestnikom oraz publiczności urozmaicił występ młodzieżowego zespołu rockowego NeW, w składzie: Laura Petzuch (LO nr 1 w Opolu) i Agnieszka Poremba (Gimnazjum w Głogówku) - voc., Adam Obstoj (ZS Mech. w Opolu) - git., Piotr Obstoj (ZS Mech. w Opolu) - perk., Michał Karel (ZS w Głogówku) - git. bas.

Wyniki głosowania oraz werdykt jury przedstawił przewodniczący komisji – podkom. Kamil Perewizny z KPP w Prudniku. Publiczność opowiedziała się zdecydowanie za argumentami strony "Propozycji", uznającej cyberprzestrzeń za dobrodziejstwo - stosunkiem głosów 111 do 67. Członkowie jury przyznali 80 pkt stronie "Opozycji" i 74 pkt. "Propozycji". Ostatecznie zatem wynik debaty wyniósł 185 ("Dobrodziejstwo") do 147 ("Zagrożenie").

Debata Oksfordzka w ZSR odbyła się w ramach realizacji partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-06

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas 40. Rajdu Maluchów

W trakcie jubileuszowej edycji imprezy, w dniu 1 czerwca br., funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, przy wsparciu uczniów klas mundurowych prudnickiego Zespołu Szkół Rolniczych, realizowali działania w ramach kampanii „Świeć odblaskiem-daj się zauważyć”.

Podczas Rajdu, odbywającego się z okazji Dnia Dziecka, wśród uczestników rozpropagowane zostały elementy odblaskowe, ponadto policjanci KPP w Prudniku zaprezentowali swoją pracę, przypomnieli też podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając najmłodszych do noszenia elementów odblaskowych.

Wśród wielu atrakcji nie zabrakło policyjnego radiowozu, motocykla oraz maskotki prudnickiej Policji – sierżanta Prudka, który wśród najmłodszych wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzy. Dzieci miały okazję zrobienia sobie pamiątkowych odbitek linii papilarnych oraz mogły wziąć udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie.

Rajd Maluchów, organizowany z okazji Dnia Dziecka, jest imprezą rodzinną z długoletnią tradycją, cieszącą się z roku na rok większym zainteresowaniem. Festyn, pełen niespodzianek i dobrej zabawy, jest dogodnym momentem do prowadzenia edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP IV”, dofinansowanego z rządowego ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020".

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

2019-06-11

IV Wojewódzki Turniej Rowerowy

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbył się IV Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Udział w rywalizacji wzięło 22 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych województwa opolskiego (z Krapkowic, Głogówka, Kędzierzyna-Koźla, Kadłuba, Głubczyc i Prudnika). W turnieju uczestniczyli również zaproszeni goście: Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku st. bryg. Tomasz Protaś, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Ryszard Matuszak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Kamil Perewizny, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. Beata Rudzińska, Kierownik Rewiru Dzielnicowych kom. Katarzyna Żegleń, Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego asp. Damian Smolski oraz funkcjonariusze KPP, strażacy KP PSP, ratownicy medyczni PCM. S.A. w Prudniku, a także media.

Podczas turnieju funkcjonariusze KPP w Prudniku: kom. Katarzyna Żegleń i asp. Tomasz Kukułka przedstawili prezentację nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, oraz przeprowadzili kampanię „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”. Natomiast strażacy KPP w Prudniku (asp. Czesław Jagielnicki i mł. ogn. Krzysztof Dereń) oraz ratownicy medyczni PCM S.A. w Prudniku (Andrzej Ratajski i Michał Kurdziel) uczyli młodzież udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto uczniowie mieli możliwość zobaczyć wyposażenie karetki ratunkowej i fascynujący pokaz jazdy na monocyklach w wykonaniu Sekcji Monocyklistów z Chrzelic, w składzie: Adam Wojakowski (trener), Łukasz Wojakowski, Paweł Wojakowski, Michał Wojakowski, Paulina Wojakowska, Anna, Leśniowska, Weronika Leśniowska, Wanessa Kamionka, Daria Najner.

W ramach turnieju zorganizowano siedem konkurencji sprawnościowych. Były to: rowerowy tor przeszkód, zakładanie ubioru rowerzysty i oświetlenia roweru, jazda wokół pachołków, sztafeta, ósemka, pompowanie koła rowerowego, przejazd odcinka drogi w jak najdłuższym czasie („wyścig żółwia”).

Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, przy udziale szczególnych gości: sierżanta Prudka i Orła Powiatowego, którzy dostarczyli wiele radości.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum ZET zwycięzcami zostali:

 • Piotr Łukaszów z SOSW w Głogówku – I miejsce,
 • Rafał Szlotawa z SOSW w Głogówku – II miejsce,
 • Wiktoria Lorek z SOSW w Prudniku – III miejsce.

W kategorii SPdP zwycięzcami zostali:

 • Tomasz Mazur z SOSW w Prudniku – I miejsce,
 • Andrzej Kopczyński z SOSW w Głubczycach – II miejsce,
 • Tobiasz Weiss z SOSW w Głogówku – III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci plecaków rowerowych, a pozostali uczestnicy - zapięcia i bidony rowerowe. Nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku, wręczyli zaproszeni goście turnieju. Na wszystkich uczestników i gości czekał też poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych prudnickiej placówki.

Turniej odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz instytucji: KPP, KP PSP i PCM S.A. w Prudniku.

Wydarzenie zorganizowano w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

2019-06-14

Prudniccy wolontariusze wśród „NAJWSPANIALSZYCH” w Białogardzie

W dniach 7-9 czerwca 2019 r. w Białogardzie odbył się jubileuszowy XXV Ogólnopolski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W gronie zaproszonych gości znalazła się trójka wyróżnionych wolontariuszy prudnickiej edycji konkursu.

Pomysłodawcą Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie. Celem Konkursu jest promowanie prospołecznych postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. W Finale uczestniczą wolontariusze – „Najwspanialsi” z Polski, finaliści i laureaci konkursu „Ośmiu Wspaniałych” wraz z opiekunami. W gronie zaproszonych gości znalazła się trójka wyróżnionych wolontariuszy prudnickiej edycji konkursu: Marcelina Marczak i Monika Sieńczak - uczennice ZSR w Prudniku, Angelika Pietryka – uczennica ZSO nr 1 w Prudniku. Grupa wyjechała pod opieką pani Anny Wojtczak, Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”.

Uczestnicy zostali zakwaterowani w Ustroniu Morskim nad Morzem Bałtyckim, miejscowości z letnim kąpieliskiem i z przystanią morską, położonej na Wybrzeżu Słowińskim nad Zatoką Pomorską , pomiędzy Kołobrzegiem i Koszalinem.

W drugim dniu pobytu wolontariuszy wraz z opiekunami przewieziono autokarami do kompleksu ogrodniczego "Hortulus" w Dobrzycy, w którego skład wchodzą udostępnione do zwiedzania "Ogrody Tematyczne", będące kompozycją 28 ogrodów w odmiennych stylach i różnej treści. Wśród największych są ogrody: japoński, francuski i rosarium w stylu angielskim. Uczestnicy wycieczki odwiedzili także wieżę widokową oraz wzięli udział w grze w labiryncie. Wieczorem, po przejeździe do Białogardu, wolontariusze zwiedzali ważne punkty miasta: mural Czesława Niemena, Izbę Tradycji wraz z kolekcją orderów i odznaczeń byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, zabytkowy kościół p.w. NNMP, Bramę Połczyńską, Park Orła Białego, pozostałości murów obronnych.

Następnie w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyła się Uroczysta XXV Jubileuszowa Gala Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podczas której nagrodzono laureatów oraz wyróżnionych.

Laureaci, oprócz gratulacji i życzeń, otrzymali - z rąk Burmistrz Białogardu Emilii Bury i Prezes Fundacji „Świat na Tak” w Warszawie, Joanny Fabisiak - wykonane ze srebra i bursztynu dyplomy i statuetki.

Zwieńczeniem Finału „Ośmiu Wspaniałych” była Msza św. w kościele neogotyckim w Ustroniu Morskim, w intencji ,,WSPANIAŁYCH POLSKI”, podczas której nastąpiło podziękowanie wolontariuszom za bezinteresowną, niezłomną pracę oraz otwarte serca dla potrzebujących.

Pobyt zakończyła wizyta na plaży. Dla części wolontariuszy kontakt z morzem był pionierskim i niezapomnianym przeżyciem.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP IV”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

2019-06-18

Umowa na realizację programu „Razem Bezpieczniej”

Powiat Prudnicki oraz cztery inne opolskie samorządy podpisały umowy na realizację tegorocznej edycji rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Uroczystość miała miejsce 15 lipca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Powiat Prudnicki oraz Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Strzelce Opolskie i Pokój są opolskimi beneficjentami rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Na początku kwietnia bieżącego roku Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, zaakceptował dofinansowanie 104 najwyżej ocenionych projektów, zgłaszanych przez Wojewodów. Łączna kwota dotacji na realizację opolskich projektów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa to 365 900 zł. - Opolszczyzna znalazła się na ósmym miejscu w kraju, wyprzedzając większe województwa, takie jak np. dolnośląskie, małopolskie, śląskie czy pomorskie – podkreślał wojewoda opolski Adrian Czubak podczas uroczystości podpisania porozumień na realizację „Razem Bezpieczniej” w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na realizację czwartego już etapu projektu pn. „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu prudnickiego” Powiat Prudnicki otrzymał maksymalną kwotę 100 tys. zł dofinansowania. Projekt zajął pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim, uzyskując w wyniku oceny 99 pkt.

Działania w ramach projektu Powiat Prudnicki realizuje w partnerstwie z: KP Policji, KP Państwowej Straży Pożarnej, Zakładem Karnym w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku oraz Prudnickim Centrum Medycznym S.A.

2019-10-15

Kampania „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” podczas VIII Biegu Prudnickiego”

W ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w dniu 14 lipca br. rozpropagowywali elementy odblaskowe wśród uczestników VIII Biegu Prudnickiego.

Policjanci przypomnieli ponadto podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych celem podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP IV”, dofinansowanego z rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020".

Bieg Prudnicki to jeden z największych biegów przełajowych w regionie. Impreza organizowana jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dlatego też jest dobrym momentem prowadzenia edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zawody z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Powiat Prudnicki wspiera finansowo organizację biegu.

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

2019-10-15

Mobilne miasteczko ruchu drogowego cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży

W związku z rosnącym natężeniem ruchu drogowego i wynikłymi z tego zagrożeniami, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako jego uczestników należy do zadań priorytetowych wśród działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komendę Powiatową Policji w Prudniku w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”.

Bezpieczeństwo to w dużym stopniu zależy od praktycznej znajomości przepisów ruchu drogowego. W celu prowadzenia efektywnych działań edukacyjnych, łączących wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, w ramach projektu zostało zakupione mobilne miasteczko ruchu drogowego. Służyć ono będzie także do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na kartę rowerową dla uczniów prudnickich szkół oraz organizacji imprez plenerowych.

W dniu 27 września br., podczas festynu z okazji 100-lecia Policji, odbywającego się na terenie KPP w Prudniku, najmłodsi użytkownicy dróg mieli okazję zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i sprawdzić praktyczne umiejętności jazdy rowerem. W ramach panelu tematycznego „Znam przepisy ruchu drogowego” prudnickich policjantów odwiedziła ponad 40-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku oraz ponad 30-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku. Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli dzieciom najważniejsze przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów. Wskazali jakie elementy wchodzą w skład obowiązkowego wyposażenia roweru. Przypomnieli także o tym, dlaczego warto jeździć w kasku oraz kamizelce odblaskowej. Następnie uczniowie ćwiczyli umiejętności jazdy rowerem na mobilnym miasteczku ruchu drogowego.

Głównym celem takich spotkań jest zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z roweru jako ekologicznego i ekonomicznego środka transportu oraz pogłębienie wiedzy na temat bezpiecznej jazdy jednośladem. Projekt dofinansowany jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

2019-10-28

Profesjonalne wyszkolenie uczniów klas mundurowych w zakresie strzelectwa

W dniu 15 października 2019 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w szkoleniu w zakresie strzelectwa sportowo-obronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej.

Profesjonalne szkolenie rozpoczęło się od zapoznania z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy. W ramach ćwiczeń praktycznych strzelali z broni bojowej długiej, czyli karabinków AK, PAC 15, AK Sporter M, AK Hellpup M i broni krótkiej – pistolet Glock, Walther i CZ. Oddawali z każdej broni po kilka strzałów, ucząc się jej obsługi i przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej.

Atutem zajęć był fakt, że broń palna z której strzelali uczniowie znajduje się na wyposażeniu Policji, Wojska Polskiego, oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych oraz innych służb mundurowych. Odbyte ćwiczenia to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w tychże służbach. Szkolenie prowadzone było przez profesjonalną kadrę instruktorów strzelectwa sportowego: Artura Buczka oraz Krystiana Trentkiewicza.

Wyznaczono również miejsce z bronią pneumatyczną zwaną potocznie „wiatrówką”, gdzie uczniowie klasy I i II mieli do dyspozycji 4 sztuki karabinków i strzelali na dystansie około 10-20 m do tarcz pod okiem instruktora Krystiana Trentkiewicza kształcąc umiejętności strzeleckie.

„Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, systematyczności oraz wyznaczania i osiągania krótko i długoterminowych celów osobistych. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym.” - Krystian Trentkiewicz, instruktor strzelectwa sportowego.

Przygoda strzelecka zakończyła się przy ognisku integracyjnym, pieczonych kiełbaskach oraz rozmowie. Uczniowie mieli okazję wymienić się poglądami oraz spostrzeżeniami z aktywnie spędzonego dnia. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV” dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

2019-11-04

Przyszli „mundurowi” ćwiczyli topografię i elementy taktyki wojskowej

W dniu 19 października 2019 r. 14 uniów klas pierwszych i drugich II LO w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku o profilu mundurowym uczestniczyło w pieszej wycieczce do Dębowca.

Niezwykle interesujące zajęcia z terenoznawstwa i topografii terenu, prowadzone od kilku lat pod opieką nauczycieli majora SG Krzysztofa Kopczyńskiego i Tadeusza Stacha, miały na celu atrakcyjne zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności potrzebnych w klasach mundurowych, w zakresie: posługiwania się mapą, busolą oraz określania azymutu i sprawnego poruszania się w terenie zalesionym.

Trasa wiodła przez las przy „Starym Klasztorku”, byłej prochowni i dalej duktem leśnym koło kopalni kruszywa w Dębowcu, aby po 7 km marszu osiągnąć cel w lesie i odpocząć wspólnie przy ognisku. W trakcie marszu młodzi adepci sztuki wojennej musieli wyznaczyć kilkadziesiąt razy azumut marszu, porównać go z położeniem na mapie i dotrzeć do celu. Zajęcia rozwijają zmysł orientacji w lesie, uczą określenia położenia obserwując otaczającą przyrodę, współdziałania w grupie oraz podstaw survivalu.

Po zakończonych zajęciach w terenie rozpalono ognisko i pieczono kiełbaski, które po tak wyczerpującym marszu wspaniale smakowały i nikt nie grymasił z powodu braku wygód. Zadowolona z ciekawych zajęć młodzież zadeklarowała kolejny wymarsz, tym razem w bardziej ekstremalnych warunkach zimowych. Oby ich zapał nie zmalał do zimy. Gratulujemy uczniom wytrwałości i wspaniałej atmosfery.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap IV", dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

Powiat Prudnicki z rekordową liczbą defibrylatorów AED

W dniu 4 listopada 2019 r. kolejne dwie placówki w Powiecie Prudnickim wzbogaciły się o defibrylatory AED ratujące ludzkie życie. Powiat Prudnicki, posiadając już 11 defibrylatorów, należy do liderów w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę tych urządzeń przypadającą na liczbę ludności powiatu.

W ubiegłych latach, realizując kolejne etapy projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” Starostwo Powiatowe w Prudniku zakupiło dziewięć defibrylatorów AED. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z priorytetów dla władz Powiatu Prudnickiego, a ta inicjatywa cieszyła się dużym uznaniem społeczności lokalnej.

W 2016 r. pierwszych pięć defibrylatorów, wraz z szafkami zewnętrznymi, umieszczono na zewnętrznych elewacjach: Starostwa Powiatowego w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, Zespołu Szkół w Głogówku, oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. W ramach kontynuacji projektu, w roku 2017, zakupiono kolejne dwa defibrylatory, które ulokowano wraz z szafkami wewnętrznymi w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i Głogówku. W grudniu 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej Prudniku i Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich zamontowano kolejne dwa tego typu urządzenia. W listopadzie 2019 r. defibrylator zewnętrzny zamontowano na elewacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, natomiast defibrylator wewnętrzny w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w ZSR w Prudniku.

Tradycyjnie przeprowadzono również szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora AED, dla 15 przedstawicieli instytucji, w których zainstalowano nowe urządzenia. Zajęcia prowadzone przez Pana Pawła Oleksiaka, ratownika medycznego z wieloletnim doświadczeniem instruktorskim, miały formę ćwiczeń praktycznych, z wykorzystaniem manekina do nauki RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

Szkolenie Funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego

Jak prawidłowo dokumentować czynności służbowe podczas zdarzeń drogowych? Jak radzić sobie w sytuacjach traumatycznych i kontrolować emocje? To tylko wybrane zagadnienia dwudniowego szkolenia funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Prudniku, któremu przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof Urban.

Celem szkolenia, przeprowadzonego w dniu 6 listopada 2019 r. w Pokrzywnej przez asp. szt. Jarosława Wacha i asp. szt. Jacka Salatę, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, było pogłębienie i utrwalenie umiejętności prawidłowej obsługi zdarzeń drogowych, obejmującej zarówno zabezpieczenie miejsca zdarzenia i udzielenie pierwszej pomocy ofiarom, a także właściwe udokumentowanie wszystkich czynności funkcjonariusza ruchu drogowego i procesowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Funkcjonariusze doskonalili również umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się urządzeniami do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz w zakresie obsługi laserowego urządzenia do wykonywania pomiarów prędkości TruCAM. Dodatkowym elementem szkolenia było omówienie przez Pana Franciszka Kobylańskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku, algorytmów postępowania w związku z afrykańskim pomorem świń.

W dniu 7 listopada br., podinsp. Liliana Golob, psycholog KWP w Opolu oraz kom. Danuta Salkiewicz z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, przeprowadziły szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych oraz technik komunikacji i mediacji. Celem szkolenia było podniesienie przez funkcjonariuszy umiejętności radzenia sobie podczas obsługi zdarzeń drogowych, szczególnie w przypadku konieczności zawiadomienia rodziny o śmierci bliskiej dla nich osoby, a także podniesienie umiejętności budowania kontaktu z drugą osobą, ze szczególnym uwzględnieniem barier komunikacyjnych, z zastosowaniem technik asertywności oraz technik negocjacji i mediacji. Zdobyta wiedza niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komfortu psychicznego w codziennej pracy zawodowej funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

2019-11-05

Skuteczne działania ratownicze na miejscu zdarzenia – to główny cel akcji „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”.

W dniu 20 listopada 2019 r., na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Lubrzą a Laskowicami funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku wraz ze strażakami KP PSP w Prudniku po raz drugi już przeprowadzili działania edukacyjne, skierowane do kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. To właśnie kierowcy, jako uczestnicy ruchu drogowego, są często pierwsi na miejscu zdarzenia, a bierność do czasu przybycia służb ratunkowych powoduje utratę czasu, który jest bezcenny dla poszkodowanych.

Kierujący pojazdami, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zamiast mandatu, kierowani byli do strażaków, którzy w praktyczny sposób udzielili instruktażu na fantomie oraz przekazali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Ponadto otrzymali oni materiały edukacyjne, zawierające algorytm postępowania podczas wypadku drogowego wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Podczas akcji kierowcy zostali przebadani pod kątem trzeźwości oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji. W tym celu w ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt do badań trzeźwości i testy narkotykowe, które zostały przekazane dla KPP w Prudniku.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

Święto Profilaktyki Twórczej – Andrzejki 2019

Już po raz piąty wolontariusze szkół ponadpodstawowych Powiatu Prudnickiego zorganizowali „Andrzejki”, które odbyły się 27 listopada 2019 r. w Sali Reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury. Wolontariusze przez cztery lata realizowali zakres działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, koordynowanego przez Eksperta „PaT-u” Marzannę Zawadzką-Ciepkę. W oparciu o zdobyte doświadczenia po raz piąty zorganizowali „Andrzejki”, tym razem w innej odsłonie jako „ŚWIĘTO TWÓRCZEJ PROFILAKTYKI”.

Wspólna inicjatywa wolontariuszy to promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień. Jej wartością są ludzie, którzy chcą działać na rzecz dla drugiego człowieka. Młodzież najlepiej potrafi dotrzeć do swoich rówieśników przejawiających różnorodne zachowania ryzykowne. Właściwa komunikacja jest fundamentem budowania dobrych relacji międzyludzkich. Natomiast siłą oddziaływania jest lansowanie mody na życie bez uzależnień i rozwijanie potencjału osobowego młodego pokolenia, przeciwdziałanie agresji i przemocy, rasizmowi i ksenofobii. Twórcza profilaktyka polega na budowaniu społeczności poprzez łączenie środowisk na zasadzie wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

Wolontariusze z prudnickich szkół ponadpodstawowych - ZSR i ZSO nr 1, oraz ZS w Głogówku mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktorzy: Elżbieta Zapała, nauczyciel języka polskiego w ZSR oraz Beata Skarbek, bibliotekarz w ZSR), wokalno-instrumentalnej (instruktor Iwona Preusner, nauczyciel muzyki w ZSP w Łączniku) plastycznej (instruktor Agata Wilczek, plastyk POK), tanecznej (Marcelina Marczak, absolwentka klasy mundurowej II LO), pantomimy (instruktor Anna Gattnar, nauczyciel religii w ZSO nr 1) i sztuk walki (instruktor Marek Zabiegała, trener klasy I i II Klubu LKS „Polonia-Torakan" posiadający 6 dan Funakoshi Shotokan Karate Association, instruktor Sportu Karate Shotokan/WUKO oraz Sędzia Międzynarodowym klasy "A" - Polskiego Związku Karate Fudokan).

O godzinie 13:30 rozpoczęła się uroczysta Gala, zainaugurowana hymnem Fundacji „Świat na TAK”, w wykonaniu Małgorzaty Majewskiej, uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, przystąpiła do przedstawienia efektów swojej pracy. Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać i nagradzać brawami różnorodne talenty występujących wolontariuszy, w tym m.in. umiejętności wokalno-instrumentalne, taneczne, czy teatralne, które przedstawione zostały w formie etiud. Największym zaskoczeniem była wystawiona sztuka teatralna pt. „Nie myślmy schematami”, gdzie udział brali również uczniowie ZSR pochodzący z Ukrainy, którzy w sposób humorystyczny przedstawili problem ksenofobii i myślenia stereotypami. Na wszystkich uczestników czekał ponadto smaczny i zdrowy poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich ZSR w Prudniku, pod kierunkiem Joanny Grzegockiej, Anety Rybki i Aleksandry Chruściel. Pod wrażeniem efektów wykonanej podczas zajęć pracy był opolski wicekurator oświaty Artur Zapała, starosta prudnicki Radosław Roszkowski oraz dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej płk. Leszek Czereba, który zaproponował nawiązanie stałej współpracy z klasami na kierunku „Resocjalizacja z Bezpieczeństwem Wewnętrznym” oraz klasami mundurowymi.

Najbardziej istotne dla wszystkich wolontariuszy jest promowanie spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać na rzecz drugiego człowieka. W tym miejscu dziękujemy partnerom projektu: Komendom Powiatowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Zakładowi Karnemu w Nysie za wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

2019-12-03

Uczniowie klas mundurowych ZSR w Prudniku z wizytą w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wizyta edukacyjna w jednej z najlepszych szkół wojskowych w Polsce odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r. pod opieką mjr Krzysztofa Kopczyńskiego i Tadeusza Stacha. Uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w ZSR w Prudniku mieli możliwość obejrzeć prezentację praktycznych umiejętności podchorążych w ramach pokazu sztuki walki oraz zaawansowanych elementów taktyki i obsługi broni na polu walki.

Atrakcją zwiedzania była możliwość skorzystania z symulatora Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak. Kilka stanowisk w skali 1:1 dało pełny obraz służby żołnierza na tak nowoczesnym sprzęcie. Ponadto przyszli mundurowi zwiedzili sale wykładowe akademii oraz obejrzeli pokaz kilku ćwiczeń fizycznych będących konkurencjami egzaminacyjnymi do tejże szkoły. Miłym akcentem wycieczki były odwiedziny absolwenta II LO w Prudniku, a dzisiaj studenta AWL–u Piotra Hahna, który podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi uczelni z potencjalnymi studentami.

Projekt "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA", dzięki któremu zrealizowaliśmy wyjazd jest dobrym kierunkiem współpracy powiatu i lokalnych szkół – przypomina Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, koordynator programu i uczestnik wycieczki.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

O bezpieczeństwie z przyszłymi kierowcami

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku od sierpnia br. do listopada br. przeprowadzili cykl spotkań edukacyjnych z kursantami szkół nauki jazdy z terenu powiatu prudnickiego. W trakcie czterech szkoleń funkcjonariusze uświadamiali przyszłych kierowców, jak odpowiedzialną rolę będą pełnić za kierownicą auta i zachęcali, aby w przyszłości zostali odpowiedzialnymi kierowcami.

Podczas spotkań funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego: sierż. szt. Monika Łyko i sierż. szt. Michał Olszyna przekazali najważniejsze informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówili najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, zwracając szczególną uwagę na problem kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem działania substancji psychoaktywnych, przytaczając zaistniałe tragiczne zdarzenia. Policjanci zwrócili również uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów oraz na znaczenie elementów odblaskowych.

W trakcie szkoleń funkcjonariusze omówili zasady działania alkosensora oraz testu na narkotyki i „dopalacze”, które w tym celu zostały zakupione. Dzięki wykorzystaniu alkogogli, przyszli kierowcy mogli przekonać się, jak zmienia się koordynacja ruchowa pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze zaprezentowali filmy dokumentujące naruszenia prawa w ruchu drogowym i statystyki wypadków drogowych, w celu uświadomienia młodym ludziom zagrożeń na drogach, wynikających z braku wyobraźni i brawury lub przeceniania swoich możliwości. Wykorzystano materiały nagrane przez kierowców i przesłane na specjalnie uruchomioną skrzynkę poczty elektronicznej: problemdrogowy@op.policja.gov.pl.

Na podstawie filmu instruktażowego omówili także, jak należy się zachować będąc świadkiem wypadku, prawidłowo zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wezwać służby ratunkowe oraz udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Podkreślili, jak ważne znaczenie dla ratowania życia ma stosowanie tzw. korytarza życia.

Na spotkaniu podsumowującym cykl spotkań obecny był sierż. szt. Michał Śliwa, policjant – ratownik z Samodzielnego Pododdziału Prewencji KWP w Opolu. Funkcjonariusz poszerzył wiedzę i umiejętności przyszłych kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego sposobu wyciągania nieprzytomnego poszkodowanego z samochodu po wypadku drogowym. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

WOLONARIAT - skuteczna metoda wychowawcza przeciwdziałania przemocy

„Powiatowy Klub Ośmiu” przy ZSR w Prudniku działa pod patronatem Fundacji „Świat na TAK” z siedzibą w Warszawie. Klub promuje ideę wolontariatu jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i w środowisku lokalnym. Ponadto propaguje zdrowy styl życia, sposoby pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz przeciwdziała zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.

Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” , będący uczniami szkół ponadpodstawowych prowadzą działalność w stałych wolontariatach. Są też inspiratorami i organizatorami licznych akcji charytatywnych dla potrzebujących. Cyklicznie prowadzą akcję charytatywną „Prezent od Mikołaja”, która polega na zbiórce funduszy na paczki dla dzieci ze świetlic szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych, objętych stałym wolontariatem. W tym roku uzbierali kwotę 556 zł i ufundowane paczki, w świątecznej oprawie - Mikołaja i jego pomocników, wręczali swoim podopiecznym.

Ponadto wolontariusze wspierają dzieci Polonii z miasta partnerskiego na Ukrainie organizując coroczną akcję charytatywną „Świąteczna paczka dla Nadwórnej”. W ramach akcji zorganizowali zbiórkę artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, pampersów, słodyczy, artykułów chemicznych oraz szkolnych.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

Obchody Światowego Dnia Wolontariatu – jak pomagać zwierzętom

W dniach 6-7.12.2019 r. grupa wolontariuszy „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku w składzie: Wiktor Czereba, Aleksandra Kuliszczak (II LO w ZSR w Prudniku), Emilia Kawa (ZSO nr 1 w Prudniku) i Armin Piela (ZS w Głogówku) pod opieką koordynatora Marzanny Zawadzkiej-Ciępki gościła w Warszawie. Celem pobytu był udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Wolontariat a pomoc braciom mniejszym, czyli jak pomagać zwierzętom”, zorganizowanej przez Fundację „Świat na TAK” w Warszawie z okazji Światowego Dnia Wolontariatu.

Pobyt w Warszawie wolontariusze rozpoczęli od zwiedzania Starego Miasta i Zamku Królewskiego, gdzie zachwyciła ich przepiękna architektura zabytków i zbiorów. Po duchowej uczcie udano się na miejsce dwudniowego spotkania, podczas którego wolontariusze mieli możliwość wziąć udział w wielu ciekawych wydarzeniach np. debacie oksfordzkiej, warsztatach integracyjnych oraz wykładach. Konferencja rozpoczęła się od debaty oksfordzkiej pt. "Czy ludzie są ważniejsi niż zwierzęta", poprowadzonej przez przedstawicieli „Fundacji Edukacji Społecznej”. Miała ona na celu udowodnić i przekonać publiczność, czy zwierzęta powinny być wykorzystywane przez człowieka, czy też nie. Uczestników podzielono na dwie grupy „propozycji” i „opozycji”. Każda z nich miała obronić swoje stanowisko. Ostatecznie po głosowaniu debatę wygrała grupa na "tak", czyli „propozycji”. Uznano, że zwierzęta to przyjaciele człowieka: osób samotnych, dzieci, przewodnicy niewidomych, terapeuci dzieci niepełnosprawnych itp.

Następnie odbyła się praca w grupach pod wspólnym hasłem "Jak pomagać w środowisku sąsiedzkim". Podzielono wolontariuszy na trzy grupy: „Kot też człowiek”, „Staruszek sąsiad i jego pies/kot”, „A co gdy zwierz w potrzebie”, które miały za zadanie zaprojektować i narysować plakat. Wygrała grupa druga, którą inspirowali prudniczanie. Zwycięzców uhonorowano gadżetami promującymi wolontariat dla zwierząt. Kolejnym punktem programu było spotkanie z Prezesem fundacji, Panią Joanną Fabisiak, która podziękowała opiekunom za dotychczasową ofiarną działalność, a wolontariuszom wręczyła koszulki, w których będą reprezentować „Kluby Ośmiu”. Spotkanie zakończyło się mikołajkowym wieczorkiem integracyjnym z fenomenalnym animatorem, który wszystkich zachęcił do wspólnej zabawy. Drugiego dnia młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Ekopatrolu Straży Miejskiej w Warszawie na temat „Ochrona zwierząt na terenie m. st. Warszawy oraz innych miast”. Funkcjonariusze przekazali wiele cennych informacji na temat właściwej opieki nad zwierzętami i występujących zagrożeń. W trakcie kolejnego spotkania przedstawiciel Schroniska "NA PALUCHU" przedstawił, jak funkcjonuje placówka, a ponadto omówił zasady opieki nad zwierzętami domowymi, przyczyny bezdomności zwierząt i procedury adopcyjne. Ostatnim punktem konferencji był wykład przedstawicieli fundacji przyjaźni ludzi i zwierząt "CZE-NE-KA" nt. „Dogoterapia i animaloterapia w Polsce”. Wspólnie spędzony czas pozwolił zintegrować się wolontariuszom z klubów z całego kraju. Nowe doświadczenia i wiedza zdobyta przez naszych wolontariuszy pozwolą im podjąć działania, których do tej pory nie doświadczali.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

2019-12-12

Rozwój pasji dziennikarskich w Zespole Szkół w Głogówku

Uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku od października 2019 r. uczestniczą w zajęciach dziennikarskich „Wiadomości szkolne ZS w Głogówku” i „Radiowęzeł szkolny”, prowadzonych przez Panią Agnieszkę Sejnowską. Szkolni dziennikarze wykorzystują dostępne technologie teleinformatyczne do tworzenia właściwego produktu medialnego – szkolnych wiadomości ZS w Głogówku. Zbierają materiały reporterskie, przeprowadzają wywiady, rejestrują akademie i wydarzenia szkolne, a następnie montują je przy użyciu specjalistycznych programów.

23 października br. uczniowie nagrali wywiad z absolwentami szkoły, którzy od wielu lat prowadzą hotel i restaurację SALVE w Głogówku. 8 listopada br. młodzież zarejestrowała obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w szkole oraz uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego o godzinie 11:11, łącząc się z ogólnopolską akcją „Szkoła do Hymnu”. Nakręcone i zmontowane podczas zajęć projektowych wydarzenia z życia szkoły, są umieszczone na stronie www.zsglogowek.pl TV ZSGlogowek oraz na portalu społecznościowym Facebook Zespołu Szkół w Głogówku.

Nowością jest szkolny radiowęzeł - najbardziej typowy przykład systemu rozgłoszeniowego, który umożliwia emisję komunikatów głosowych oraz nadawanie muzyki. Dzięki projektowi pozyskany sprzęt radiowęzłowy dał większe możliwości rozwoju uczniów zaangażowanych w jego działalność. Młodzież poznała oprogramowanie umożliwiające przygotowanie materiałów dźwiękowych. Stworzyła playlistę najbardziej popularnych utworów słuchanych wśród młodzieży, która umila czas podczas przerw w szkole. Powstały pierwsze audycje, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponadto szkoła wykorzystuje system rozgłoszeniowy jako szybki i bezpośredni przekaz informacji. Uczniowie mają wiele ciekawych pomysłów, dotyczących wykorzystania radiowęzła i wykazują dużo entuzjazmu oraz kreatywnego myślenia, tworząc szkolną kronikę w wersji elektronicznej oraz audycje szkolne. Rejestrują życie szkoły, wydarzenia z akademii, nagrywają ścieżki dźwiękowe oraz szkolne wyjazdy. Rozwijają swoje zainteresowania i pasje spędzając wolny czas w sposób twórczy, ucząc się i dobrze bawiąc jednocześnie.

„Mam nadzieję, że tak jak telewizja szkolna, która działa już od 2016 roku, tak i radiowęzeł szkolny będzie zalążkiem czegoś większego” – Agnieszka Sejnowska, nauczyciel informatyki w ZS w Głogówku.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA" - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - Etap IV, dofinansowanego w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-16

2019-12-16

Twórcza profilaktyka poprzez sztukę

Od października 2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku realizowana jest czwarta edycja projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Agresja, brak tolerancji, uprzedzenia, przemoc, mowa nienawiści i uzależnienia to niepokojące zjawiska społeczne, niepożądane w środowisku szkolnym. Powinno być ono miejscem bezpiecznym, w którym kształtowane są pozytywne postawy młodych ludzi, poprzez podejmowanie działań zapobiegających tym zjawiskom. Szkoła staje się inicjatorem wielu działań profilaktycznych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa poprzez promowanie umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.

Jedną z propozycji spędzenia czasu wolnego było zorganizowanie zajęć teatralnych w sposób twórczy. Uczniowie uczestniczyli w ramach projektu w zajęciach teatralnych, mających na celu zmierzenia się ze zjawiskiem agresji, braku tolerancji, ksenofobii i uzależnień. Miały one charakter integracyjny, gdyż po raz pierwszy uczestniczyli w nich uczniowie ZSR pochodzący z Ukrainy, mieszkający w Międzyszkolnej Bursie. Spotkania prowadzone były w dwóch grupach: przez nauczyciela języka polskiego Elżbietę Zapałę i bibliotekarza Beatę Skarbek.

Aby finalnie powstały etiudy teatralne, uczniowie sami postanowili napisać scenariusze, stworzyć bohaterów i opisać sytuacje, które zaobserwowali w gronie rówieśników, czy w dalszym otoczeniu. Dla dodania autentyczności w swoich scenkach użyli języka ojczystego ukraińskiego i młodzieżowego slangu. Jedna z grup napisała humorystyczny scenariusz dotyczący problemu ksenofobii pt. „Nie myślny schematami”, natomiast druga podjęła temat uzależnień od nikotyny i zatytułowała sztukę „Kraina palaczy”.

Uczestnicy projektu przybrali kilka ról byli scenarzystami, aktorami, dźwiękowcami, a dla dopełnienia scenografii stali się również scenografami. Realizowali projekt działając wspólnie po to, aby później pokazać go innym, a jednocześnie zacieśniali więzi między klasami. Uczyli się od siebie różnych interpretacji trudnych problemów poszukując kreatywnych rozwiązań. Ostatecznie efektem końcowym stały się spektakle teatralne zaprezentowane w czasie „Święta Profilaktyki Twórczej – Andrzejki 2019”.

2019-12-17

2019-12-17

2019-12-17

2019-12-17

2019-12-17

Kampania profilaktyczno – edukacyjna „Odpowiedzialny sprzedawca - bezpieczna młodzież bez używek”

Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych KPP w Prudniku na przełomie listopada i grudnia br. przeprowadzili kampanię profilaktyczno – edukacyjną pod nazwą „Odpowiedzialny sprzedawca - bezpieczna młodzież bez używek”. Głównym celem kampanii było ograniczenie dostępu młodych ludzi do wyrobów alkoholowych i tytoniowych w punktach sprzedaży.

W ramach kampanii dzielnicowi spotkali się ze sprzedawcami wyrobów alkoholowych i tytoniowych przekazując im najważniejsze informacje dotyczące m.in. zakazu ich sprzedaży niepełnoletnim oraz prawa sprzedawców do żądania dokumentów potwierdzających pełnoletność, gdyż niejednokrotnie dorosły wygląd klienta nie świadczy o jego pełnoletności. Informowali również o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim. Zwrócili uwagę na problem spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych przez dzieci i młodzież oraz wzmocnienie dezaprobaty dla tego procederu. W trakcie prowadzonej kampanii funkcjonariusze przekazywali sprzedawcom materiały profilaktyczne.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Pamiętajmy: W Polsce obowiązujące przepisy prawa zakazują sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Pamiętajmy, że łamanie tego zakazu jest przestępstwem. Sprzedawcy a także właścicielowi sklepu łamiącemu przepisy, grozi kara grzywny, orzeczenie przepadku napojów alkoholowych – nawet wtedy, gdy są własnością kogoś innego, np. hurtowni, a także odebranie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie alkoholu. Jednocześnie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje prawo sprzedawcy lub podającemu napoje alkoholowe do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy w przypadku wątpliwości co do jego pełnoletniości.

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-20

ZS MAGAZINE – gazeta uczniów Zespołu Szkół w Głogówku

W ramach realizowanego od października 2019 r. w Zespole Szkół w Głogówku projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, uczniowie uczestniczyli w zajęciach dziennikarskich „Gazeta szkolna ZS MAGAZINE”.

Zajęcia, prowadzone przez Panią Beatę Janecko, miały na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowań dziennikarskich, były kreatywne oraz innowacyjne, stanowiąc alternatywną metodę zagospodarowania czasu wolnego. Kształtowały również umiejętności pracy indywidualnej i pracy w grupie, wdrażały nawyk systematycznej pracy, rzetelnego przygotowania materiałów oraz uczyły odpowiedzialności za własne teksty.

Uczniowie zapoznali się z różnymi gatunkami dziennikarskimi (artykuł, wywiad, notatka), kształtując zdolności pisania własnych tekstów. Tworząc teksty doskonalili umiejętność prawidłowego przekazu i poprawnego posługiwania się językiem polskim, jak też sprawdzali swoje prace pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym.

Zajęcia dziennikarskie pozwoliły uczniom także na doskonalenie umiejętności informatycznych oraz fotograficznych: zapoznali się z programem Publisher, nauczyli tworzyć rubryki, gdzie wklejali teksty, tworzyli grafikę, posługiwali się aparatem fotograficznym i dokonywali obróbki zdjęć. Podczas zajęć młodzież przeprowadzała wywiady, zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak również z gośćmi specjalnymi: piosenkarką Natalią Zastępą, właścicielami restauracji SALVE w Głogówku Ewą i Piotrem Poremba oraz zastępcą burmistrza Głogówka Panem Sebastianem Gerstenbergiem. Dzięki temu mogła przełamywać bariery w kontaktach interpersonalnych, a także doskonalić umiejętności: posługiwania się mikrofonem, dyktafonem, edytowania przeprowadzonych wywiadów.

Po stworzeniu wszystkich artykułów oraz makiety gazety, uczniowie kształtowali umiejętność prawidłowego wydruku i składania gazety, jak i przygotowali plakaty informacyjne o wydaniu kolejnego numeru gazety ZS MAGAZINE, które rozwieszone zostały na terenie szkoły oraz miasta Głogówka. Wydana gazeta jest dostępna w czytelni w Zespole Szkół w Głogówku oraz na stronie internetowej szkoły www.zsglogowek.pl. Została też rozesłana do okolicznych szkół podstawowych w celu promocji szkoły.

Zajęcia dziennikarskie pozwoliły uczniom na jeszcze aktywniejsze uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska, gdyż w myśl hasła przewodniego gazety: „Jesteśmy twoimi oczami”, uczniowie zbierali materiały na temat wszystkich ważnych wydarzeń w szkole, jak i na terenie miasta. Praca w zespole redakcyjnym dała uczniom wiele satysfakcji, stając się przyczynkiem do zawarcia nowych znajomości. Zyskali oni także poczucie, iż poprzez swój wysiłek są w stanie stworzyć coś wartościowego. Projekt jest dofinansowany z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-20

2019-12-20

Uczniowie SOSW w Prudniku na zajęciach paramilitarnych

W okresie od października do grudnia br. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku uczestniczyli w serii zajęć paramilitarnych, w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”.

Opiekun major SG Krzysztof Kopczyński i zastępca dyrektora ośrodka Jarosław Sokołowski zorganizowali dla podopiecznych wiele atrakcji m.in. pozwalających zapoznać się ze sprzętem jakim na codzień dysponują uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Każdy z wychowanków mógł ubrać kamizelkę taktyczną, hełm wojskowy w kamuflażu, przebrać się w ubranie kamuflujące jakie używają żołnierze w terenie, wziąść w rękę karabinek ćwiczebny, atrapę granatów, okulary taktyczne i poczuć się choć na chwilkę prawdziwym żołnierzem. Ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży było rozebranie makiety karabinka kbk AK i następnie jego złożenie. Każdy z podopiecznych mógł dotknąć i obejrzeć pistolet, założyć maskę przeciwgazową, przymierzyć okulary taktyczne.

Wielu młodych uczniów zadawało mnóstwo pytań jak wygląda dzień żołnierza w jego codziennej trudnej służbie. Wielu uczestników przećwiczyło elementy poruszania się w terenie i przyjmowania postaw strzeleckich. W ramach kolejnych spotkań z uczniami i wychowawcami ośrodka wszyscy zapoznali się z warunkami bezpiecznego posługiwania się sprzętem strzeleckim oraz uczyli się zasad zgrywania przyrządów celowniczych. Po tych jakże ważnych czynnościch wszyscy z ogromnym entuzjazmem przystąpili do strzelań z broni pneumatycznej. Czynności celowania i przyjmowanie odpowiedniej postawy strzeleckiej dały wspaniały wynik w postaci wysokich wyników punktowych na tarczy. Po kilku seriach strzelania uczniowie przystąpili do trudniejszych czynności jakim było strzelanie z pozycji leżącej do tarczy biatlonowej, wyniki również pozwoliły na wiele pochwał w tej dyscyplinie. Zajęcia zakończyły się strzelaniem z broni ASG, co znacznie przybliżyło młodzież do warunków realnych na polu walki. Strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym zrobiło ogromne wrażenie na wychowankach ośrodka. Już dziś ustaliliśmy termin kolejnego spotkania w celu poznania nowych atrakcji militarnych.

Tak wdzięcznych i zainteresowanych słuchaczy nigdy nie miałem jak w tym ośrodku – mówi mjr SG Krzysztof Kopczyński – na codzień nauczyciel w II LO, mam nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę pomiędzy szkołami, a wychowankowie skorzystają z innych atrakcji możliwych do zrealizowania.

Projekt dofinansowany jest ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

FITNESS – alternatywa spędzania wolnego czasu!

W ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku odbyły się zajęcia sportowe pozalekcyjne z „AEROBIKU”.

Młodzież to wyjątkowa grupa społeczna. Wymaga uwagi i troski, a jednocześnie oczekuje poważnego i partnerskiego traktowania. Niezbędne jest uważne obserwowanie potrzeb i sygnałów. Rozwój fizyczny w tym czasie potrafi bardzo determinować nastolatków, dlatego istotne jest zapewnienie im ruchu, dobrej zabawy i poczucia bezpieczeństwa.

Aerobik to ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w szybkim tempie, przy odpowiednio dobranym akompaniamencie muzyki tanecznej. Mają one na celu zaspokajanie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Są sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu i mają na celu popularyzację tej formy aktywności ruchowej wśród uczniów.

Główne założenia zajęć polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem. Muzyka zawsze była i jest ważnym elementem oddziałującym na psychikę i ciało człowieka. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów oraz poprawia koncentrację.

W takcie realizacji projektu uczniowie opanowali podstawowe kroki i elementy ruchu charakterystyczne dla aerobiku, poznali różne formy ruchu i odmiany aerobiku, a także wybrane elementy z gimnastyki artystycznej. Zajęcia stają się formą aktywności pozwalającej na uzyskanie i utrzymanie dobrej sprawności fizycznej. Uczestnicy przestrzegają zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny na zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Ludzie systematycznie uczestniczący w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, stale doskonalą się i podnoszą swe umiejętności.

Zajęcia miały na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat „AEROBIKU”, jego znaczenia dla poprawy i utrzymania zdrowia człowieka, a przede wszystkim zachęcenie do regularnego uprawiania sportu przez młodzież szkolną oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Projekt dofinansowany jest ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

2019-12-23

WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU „NIE PATRZ W EKRAN TELEFONU, GDY CHCESZ CAŁY DOJŚC DO DOMU”

W dniu 19 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu literackiego pn. „Nie patrz w ekran telefonu gdy chcesz cały dojść do domu”. Organizatorem Konkursu był Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Celem konkursu literackiego było podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z używaniem telefonów komórkowych podczas poruszania się po drodze.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: 1) w kategorii: autorzy prac – uczniowie szkół podstawowych – wpłynęło 6 prac literackich, 2) w kategorii: autorzy prac – uczniowie szkół ponadpodstawowych – wpłynęły 3 prace literackie.

W dniu 13 grudnia 2019 r. Komisja Konkursowa w składzie: Anna Wojtczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Elżbieta Zapała – ekspert w zakresie polonistyki, sierż. szt. Monika Łyko – przedstawiciel KPP w Prudniku dokonała oceny prac literackich

Laureatami Konkursu w kategorii: autorzy prac - uczniowie szkół podstawowych zostali: I miejsce – Paweł Faber, uczeń SOSW w Prudniku, II miejsce – Patryk Langner, uczeń SOSW w Prudniku, III miejsce – Franz Nowakowski, uczeń SOSW w Prudniku.

Wyróżnienia: Dominik Langner - uczeń SOSW w Prudniku, Paweł Gołębiowski - uczeń SOSW w Prudniku, Maksymilian Feiga - uczeń SOSW w Prudniku.

Laureatami Konkursu w kategorii: autorzy prac – uczniowie szkół ponadpodstawowych zostali: I miejsce – Dawid Jung - uczeń SOSW w Prudniku, II miejsce – Klaudia Dynysiuk - uczennica SOSW w Prudniku, III miejsce – Natalia Kubowicz - uczennica SOSW w Prudniku.

Imienne dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe dla uczniów i opiekunów wręczyli: Wicestarosta Janusz Siano, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof Urban oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak. Podczas uroczystego wręczenia nagród obecni byli: Skarbnik Powiatu Larysa Zamorska, Dyrektor SOSW w Prudniku Eugeniusz Kurpiel, Wicedyrektor ZSR w Prudniku Elżbieta Zapała, funkcjonariusz Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP w Prudniku sierż. szt. Monika Łyko, inspektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Paulina Michalak oraz nauczyciel SOSW w Prudniku Alina Puzio.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i ich opiekunom, a Członkom Komisji Konkursowej dziękujemy za pracę.

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Fonoholizm, czyli nadużywanie smartfonów przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Poznanie przez uczniów problemu fonoholizmu, zapoznanie z jego rodzajami, sposobami zapobiegania, udział w spotkaniu profilaktycznym z przedstawicielem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku, zaprojektowanie i rozdanie ulotek dotyczących zmniejszenia niekorzystnych działań to główne zadania zrealizowane przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku podczas realizacji zajęć: „Fonoholizm w XXI wieku”. Idea zajęć przyświecała jednemu z celów szczegółowych programu, jakim jest edukacja dla bezpieczeństwa.

To nowe zjawisko, które rozwija się wraz z popularnością smartfonów, jednak w praktyce opiera się na tym samym mechanizmie psychologicznym, co każdy nałóg. Obecnie nikt sobie nie wyobraża codziennego funkcjonowania bez telefonu komórkowego. Urządzenie to jest bardzo użyteczne, ale trzeba wiedzieć, jak z niego umiejętnie korzystać. Stwarza bowiem zagrożenie dla ludzi, a nadużywanie go może prowadzić do uzależnienia, czyli fonoholizmu, który staje się coraz poważniejszym problemem wśród dzieci, młodzieży, ale także dorosłych.

Zajęcia miały na celu angażowanie młodzieży w dokonywanie wyborów w różnych sytuacjach życiowych, zapoznanie z zasadami dobrego zachowania podczas korzystania z telefonów komórkowych, pokazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z smartfonów. Specyfika spotkań odbiegała od tradycyjnych, ponieważ odbywała się z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, tak by zapewnić wszechstronny rozwój uczniów.

Efektem przeprowadzonych zajęć jest uświadomienie uczniom, że czas wolny można wypełnić poprzez udział w atrakcyjnych zajęciach, wspólnych rozmowach, pielęgnowaniu rodzinnego spędzania czasu, dawanie młodzieży odpowiedniego przykładu własnym zachowaniem.

Program zajęć zrealizowano w ramach czwartej edycji projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Strzelectwo sportowo-obronne w ZS w Głogówku

W listopadzie 2019 r. po raz kolejny zorganizowano dla dziesięcioosobowej grupy uczniów Zespołu Szkół w Głogówku zajęcia strzelectwa sportowo-obronnego, których uczestnicy zapoznają się ze sportami strzeleckimi i obowiązującymi w nich zasadami. Podczas zajęć młodzież kształtuje postawy obywatelskie, przygotowując się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju, a także do pracy w służbach mundurowych, takich jak: Policja, Straż Graniczna, czy Wojsko Polskie.

Wspólne uczestnictwo w zajęciach rozwija umiejętności komunikowania się, pracy w grupie i kształtowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych (uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się bronią jest jednym z kluczowych elementów szkolenia). Specyfika zajęć strzeleckich kształtuje także nawyki zdyscyplinowanej, sumiennej i metodycznej pracy oraz racjonalnej analizy i oceny sytuacji. Uczniowie poznają budowę karabinka sportowego, zasady regulacji przyrządów celowniczych, jak również dokonywania podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji sportowej broni strzeleckiej. Nabywają ogólne umiejętności strzeleckie, ucząc się bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, oraz zasad organizacji i przebiegu zawodów strzeleckich.

Uczestnicy projektu są szkoleni również na trenażerze strzeleckim SCATT, zakupionym podczas poprzedniej edycji projektu, który jest stanowiskiem badawczym do monitorowania czynności wpływających na celność strzału. Obrazuje on na tarczy trajektorię punktu celowania, wyświetlaną po każdym strzale, co daje zawodnikowi ogląd, jaki wpływ miał jego ruch na wynik strzału. Wyniki te podawane są na osi czasu w okresie przed strzałem, przy jednoczesnym monitorowaniu ruchu broni również po strzale, wskazując zawodnikowi popełniane błędy lub elementy wykonane poprawnie, które należy dalej utrwalać. Koordynując postawę i dostosowując ustawienia celownika na podstawie wyników uzyskanych na systemie SCATT, uczniowie utrwalili ogólne umiejętności strzeleckie oraz nauczyli się samodzielnej regulacji przyrządów celowniczych broni.

Drużyny strzeleckie odbywały regularne treningi na systemie SCATT, co zaowocowało III miejscem drużynowo chłopców, VI miejscem drużynowo dziewcząt oraz II miejscem indywidualnie ucznia Michała Karela na finałach centralnych zawodów strzeleckich „Srebrne Muszkiety”, które odbyły się w dniach 30.09.2019-02.10.2019 na obiektach kompleksu sportowego Zawisza w Bydgoszczy. Obecnie szkoła prowadzi szkolenie strzeleckie uczniów klas pierwszych, którzy w przyszłej edycji zawodów będą reprezentowali Zespół Szkół w Głogówku w miejsce uczniów, którzy ukończyli szkołę.

„Zajęcia strzeleckie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a młodzież wyraziła chęć uczestniczenia w ewentualnych dalszych projektach strzeleckich” – Krystian Strzoda, instruktor strzelectwa sportowego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Zajęcia kulturalno-artystyczne w ZSO nr 1

W ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV” młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku uczestniczyła w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Głównym celem zajęć kulturalno-artystycznych, odbywających się od października do grudnia br., była umiejętność patrzenia oraz zauważania elementów otaczającego świata i ukazywanie ich poprzez mimodramę i widowisko. Młodzież przyglądała się sytuacji egzystencjalnej człowieka w świecie współczesnym, głównie w kontekście interpretacji miłości jako zjednoczenia dwóch światów – kobiety i mężczyzny w sferze duchowej i psychicznej.

Druga forma dotyczyła wizji naszej planety w 2064 roku. Po wnikliwej analizie informacji na temat stanu Ziemi w tym okresie, powstał scenariusz dotyczący warunków życia oraz problemów z jakimi przyjdzie zetknąć się ludzkości. Podczas zajęć omówiono takie pojęcia jak: obiektywne wartości moralne, konsumpcjonizm, osamotnienie, nonkonformizm oraz alienacja.

Zajęcia prowadzone były metodą twórczej profilaktyki, a ich efektem finalnym było przygotowanie przez uczniów małej formy teatralnej – pantomimy (która została zaprezentowana podczas tegorocznych, piątych Andrzejek podczas „Święta Profilaktyki Twórczej”). Motywem przewodnim była miłość kobiety i mężczyzny. Uczestnictwo w zajęciach wyzwoliło kreatywność w młodych ludziach, wzmocniło ich kompetencje społeczne (umiejętność współpracy w grupie), stało się lekcją pewności siebie, poczucia własnej wartości oraz asertywności.

Druga grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach plastycznych. Sztuka jest tak niezwykłą dziedziną, że pozwala każdemu wydobyć to, co w nim wartościowe. Dlatego głównym celem zajęć była umiejętność przeniesienia obserwacji dotyczącej otaczającego świata na obraz, który powinien skłonić odbiorcę do zatrzymania się i do refleksji.

Młodzież podczas zajęć zwróciła szczególną uwagę na zanieczyszczenie środowiska i rolę człowieka, jaką odgrywa w tym procesie. Prace, które powstały w wyniku zajęć są wyrazem zaburzenia harmonii pomiędzy naturą, a człowiekiem. Zostały one zaprezentowane społeczności szkolnej poprzez ich wystawienie. Ponadto grupa plastyczna przygotowała dekorację auli szkolnej na apel ekologiczny.

Projekt był dofinansowany ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Pierwsze w Powiecie Prudnickim Mobilne Centrum Monitoringu

Powiat Prudnicki wzbogacił się o nowoczesne mobilne centrum monitoringu. Zakupiono je w ramach realizacji czwartego etapu partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

System mobilny iCAM-MobileHD II x25 IR 150 LTE wyposażony jest w baterię zasilającą, rejestrator, dysk 2 TB oraz switch. Wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku na specyficznych odcinkach dróg do monitorowania wykroczeń drogowych oraz w newralgicznych rejonach miasta. System jest niezależny od infrastruktury i źródła zasilania, a jego montaż w dowolnym miejscu zajmuje do 3 minut. Bezprzewodowy dostęp do kamery i bieżącego podglądu możliwy jest z dowolnego miejsca z dostępem do sieci Internet, a dodatkowy rejestrator zainstalowany w dowolnym punkcie na świecie zapewnia dostęp do archiwum zarejestrowanego materiału. Wartość zadania to 24.058,80 zł.

Mając na uwadze poprawę poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie w okolicach szkół i placówek oświatowych, Starostwo Powiatowe w Prudniku w ubiegłych latach, zainstalowało nowoczesny monitoring wizyjny w budynkach: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Podgórnej 5, II Liceum Ogólnokształcącego w ZSR, Technikum Nr 2 w ZSR, na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Głogówku oraz na Powiatowym Kompleksie Sportowym „Orlik” im. Tradycji Pogoni Lwów i Polonii Bytom przy ZSR w Prudniku. Inicjatywa ta zwiększyła niewątpliwie poziom bezpieczeństwa uczniów we wszystkich szkołach, przyczyniając się do skuteczniejszego ujawniania sprawców czynów karalnych.

Projekt „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV” został dofinansowany ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów i rodziców

Na przełomie listopada i grudnia br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji i Zakładu Karnego w Nysie Oddziału Zewnętrznego w Prudniku przeprowadzili 9 szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych, w których wzięło udział 290 uczniów szkół oraz 98 rodziców, z Prudnika i Głogówka.

Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze – sierż. szt. Monika Łyko i asp. Tomasz Kukułka z Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP - przedstawili obowiązujące procedury postępowania w przypadku naruszenia norm prawnych i popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie, szczególnie w przypadku popełniania przestępstw godzących w wolność, cześć, wizerunek oraz dobre imię. Omawiali przepisy Kodeksu Karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje prawne. Uczniowie dowiedzieli się, kogo uznaje się za osobę nieletnią, poznali pojęcie czynu karalnego oraz demoralizacji. Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Nysie Oddziału Zewnętrznego w Prudniku kpt. Artur Pikuła podczas spotkań przekazał wiedzę penitencjarną i resocjalizacyjną. Przestrzegał przed konsekwencjami: różnorodnych zachowań ryzykownych wśród młodzieży, oraz nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych. Przedstawił także zasady działania testu narkotykowego.

Omawiając tematykę uzależnień, wskazano negatywne skutki picia alkoholu i używania środków odurzających przez młodzież, ich zgubny wpływ środków na organizm młodego człowieka, oraz działanie i skutki, jakie mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Scharakteryzowano czynniki sprzyjające uzależnieniom.

Szkolenia dotyczyły także zagadnień cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, w tym: niewłaściwego korzystania z Internetu, zagrożeń płynących z Sieci oraz sposobów ich rozpoznawania. Podniesiono kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, ze szczególnym zaakcentowaniem najczęściej popełnianych przestępstw internetowych: Hejtingu, Trollingu i Stalkingu.

Z uczniami wszystkich szkół na terenie powiatu rozmawiano o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Funkcjonariusze zaprezentowali m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, podstawowe znaki drogowe, wyposażenie roweru oraz uprawnienia i obowiązki rowerzystów. Podkreślano zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych, oraz wręczano uczniom opaski odblaskowe. Przedstawiono główne przyczyny wypadków drogowych i omówiono konsekwencje karne w odniesieniu do osób, które prowadzą pojazd będąc pod wpływem środków psychoaktywnych, czy korzystają z telefonów komórkowych.

Podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z rodzicami uczniów funkcjonariusze omówili płynące z Internetu zagrożenia, zwłaszcza zjawiska cyberprzemocy i cyberprzestępczości, oraz najczęściej popełniane przestępstwa internetowe. Zaprezentowali sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, zabezpieczenia komputera, polecając rodzicom zwiększenie nadzoru nad dziećmi korzystającymi z komputera i Internetu. Poruszono kwestię gier internetowych, jako uzależnienia oraz czynnika prowadzącego do demoralizacji nieletnich.

Przedstawiono rodzicom zagadnienie profilaktyki narkotykowej, prezentując walizkę narkotykową z jej wyposażeniem. W celu podniesienia świadomości rodziców, ukazano konsekwencje prawne względem osób nieletnich popełniających czyny karalne związane m.in. z posiadaniem i sprzedażą środków odurzających. Przedstawiano także zarys możliwości prawnych rodziców oraz nauczycieli pod kątem wykonywania testów narkotykowych. Wskazano instytucje pomocowe udzielające wsparcia dla rodzin z problemem narkomanii.

Szkolenia odbywały się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP IV”, dofinansowanego ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Kampania społeczna „W trosce o bezpieczne życie Seniora”.

Funkcjonariusze KPP w Prudniku na przełomie listopada i grudnia br. przeprowadzili kampanię społeczną pod nazwą „W trosce o bezpieczne życie Seniora”. Głównym celem kampanii była poprawa wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach zagrożeń oraz właściwych postaw obywatelskich i społecznych.

W ramach kampanii funkcjonariusze spotkali się z Seniorami zrzeszonymi w Klubie Seniora i Uniwersytetach III Wieku. Jednym z głównych czynników, wpływających na życie mieszkańców jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w obliczu coraz większych zagrożeń, ważnym zadaniem staje się ich edukacja i przygotowanie do właściwego reagowania na wszelkie sytuacje, które mogą być niebezpieczne, a nade wszystko zagrażać ich życiu, czy mieniu. Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. W trosce o ich bezpieczeństwo funkcjonariusze prowadzili prelekcje na temat: efektywnych metod zabezpieczenia mienia, roli dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, zasad działania aplikacji mobilnej „Moja Komenda” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oszustw i zaginięć, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych.

Ponadto mając na uwadze ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, a także zwiększenie ich świadomości na temat wiedzy dotyczącej przypadków i metod działania oszustów oraz innych zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się w codziennym życiu, zaprezentowali filmy profilaktyczne „Nie daj się zrobić na wnuczka” , „Masz prawo”, „Nie daj się oszukać”. W trakcie prowadzonej kampanii funkcjonariusze przekazywali również Seniorom materiały profilaktyczne oraz elementy odblaskowe.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Przypomnijmy jak nie stać się ofiarą oszustów: • Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. • Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. • W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. • W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną i poinformujmy POLICJĘ !

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Działania edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Uczniowie CKZiU w Prudniku uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych, ukierunkowanych na atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego w celu przeciwdziałania agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia wspomagają proces edukacji dla bezpieczeństwa.

Od października br. trwa realizacja czwartej edycji projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Podczas zajęć komputerowych „Bezpieczeństwo transakcji w Internecie” uczniowie zapoznali się z tematyką bezpiecznej realizacji transakcji internetowych, korzystania z aplikacji bankowych oraz zakładania kont internetowych. W czasach szybkiego rozwoju usług informatycznych praktycznie każdego dnia narażeni jesteśmy na oszustwa i wyłudzenia danych osobowych oraz dóbr materialnych. W ramach zajęć odbyły się pogadanki edukacyjne. Młodzież z wielkim zaangażowaniem tworzyła prezentację multimedialną.

W ramach projektu prowadzone są także zajęcia sportowe „Sporty zespołowe – współpracuję z zespołem”. Ich celem jest korzystanie z aktywnych form sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia, zasad bezpiecznego wypoczynku wolnego od agresji i przemocy. Zajęcia poprzez rywalizację sportową uczą zasad współpracy w zespole, zachowań ukierunkowanych na indywidualny rozwój, uświadamiają potrzebę dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. W ramach tych zajęć realizowane są różne dyscypliny sportowe tj.: zajęcia z piłki koszykowej, nożnej halowej oraz siatkówki.

Kolejna grupa uczniów uczestniczy w zajęciach artystycznych „Kreatywni, dowartościowani i twórczy - nie sięgają po używki”. Działania, rozwijają twórczość i kreatywność uczniów, stymulują poczucie własnej odrębności i wartości u młodzieży, rozwijają u uczniów umiejętności społeczne i interpersonalne oraz zwiększają poczucie odpowiedzialności za własne wybory i decyzje. Zajęcia są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego, alternatywą dla telewizji i komputera, smartfona. Zapewniają dobrą zabawę, umożliwiają odreagowanie szkolnych stresów i pozwalają wczuć się w nieznane dotąd role. Nie tylko bawią, ale w jednakowym stopniu rozwijają wyobraźnię oraz uczą – przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie.

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

2019-12-24

Nowoczesne oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Księdza Aleksandra Skowrońskiego

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie osób starszych, udających się o zmroku z pobliskiego osiedla Jesionowe Wzgórze do Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, Starostwo Powiatowe w Prudniku 16 grudnia br. zakończyło realizację pionierskiego projektu montażu nowoczesnego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul. Księdza Aleksandra Skowrońskiego. Jest to pierwszy tak innowacyjny i skuteczny projekt oświetlenia w Powiecie Prudnickim. Inicjatorem zadania była Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, a jego wartość wyniosła 23.759,00 zł.

W ramach prac, zostały zamontowane dwie latarnie oświetleniowe z aluminiowych słupów o wysokości 6 metrów każda, z możliwością pracy w temperaturach od -40 do +55 stopni Celsjusza. Wykonane oświetlenie przejścia dla pieszych zapewnia dobrą widoczność pieszego na przejściu, jak i w strefach oczekiwania. Rozsyłany jest asymetryczny strumień świetlny, przez co uzyskiwany jest pozytywowy obraz sylwetki pieszego. Latarnie zostały wyposażone w światła LED o mocy, aż 52W - czyli 5650 lumenów w klasie szczelności „International Protection Rating 66” - IP66 - oznacza to, że oświetlenie jest całkowicie szczelne, chronione przed silnymi strumieniami wody.

Instalacja urządzeń oświetlenia drogowego obejmowała m.in.: montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż wysięgników rurowych, opraw oświetlenia zewnętrznego oraz tablic przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych na słupy.

Jest to kolejny krok prudnickiego Starostwa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych. W przyszłym roku planowane są kolejne inwestycje, zwiększające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych m.in. przy ul. Dąbrowskiego.

Inwestycję zrealizowano w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV” został dofinansowany ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

2020-01-17

2020-01-17

2020-01-17

2020-01-17

2020-01-17

2020-01-17

2020-01-17

2020-01-17

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W POWIECIE PRUDNICKIM

Starostwo Powiatowe w Prudniku w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Zakładem Karnym w Nysie i Prudnickim Centrum Medycznym S.A. zakończyło realizację czwartego etapu projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono wiele ciekawych i wartościowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się dla uczniów zajęcia pozaszkolne: dziennikarskie, strzelectwa obronno-sportowego, kulturalno-artystyczne, plastyczne, naukowe, sportowe, komputerowe, teatralne, z musztry, z topografii z elementami taktyki.

Uczniowie klasy mundurowej II LO w ZSR wizytowali jedną z najlepszych szkół wojskowych w Polsce - Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie mieli możliwość obejrzeć prezentację praktycznych umiejętności podchorążych w ramach pokazu sztuki walki oraz zaawansowanych elementów taktyki i obsługi broni na polu walki, a także poznać działanie symulatora Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak.

Podczas IV Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego dla uczniów szkół specjalnych, zorganizowanego przez SOSW w Prudniku, propagowano wiedzę o właściwym i bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Ponadto dla uczniów szkół specjalnych ogłoszono konkurs literacki pod hasłem „Nie patrz w ekran telefonu, gdy chcesz cały dojść do domu”, którego celem było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach publicznych.

Podczas IV Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego, Rajdu Malucha i VIII Biegu Prudnickiego, w ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć”, funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP, przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych. Ponadto wręczyli dzieciom zawieszki, pulsacyjne breloki i rękawy rowerowe odblaskowe, a osobom dorosłym torby i kamizelki odblaskowe.

Kolejną formą realizacji działań profilaktycznych projektu był cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy KPP, Aresztu Śledczego, dla rodziców i uczniów szkół na terenie powiatu, o różnorodnej tematyce.

W celu podniesienia wiedzy na temat skutecznych działań ratowniczych na miejscu zdarzenia drogowego oraz algorytmu udzielania pierwszej pomocy, funkcjonariusze Komend Powiatowych: Policji i Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili pionierskie działania edukacyjne, skierowane do kierowców, pn. „Lekcja pierwszej pomocy zamiast mandatu”. Kierujący pojazdami, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zamiast mandatu kierowani byli do strażaków, którzy w praktyczny sposób udzielali instruktażu na fantomie oraz przekazywali najważniejsze informacje z zakresu pierwszych czynności na miejscu wypadku drogowego. Ponadto kierowcy otrzymywali materiały edukacyjne, zawierające algorytm postępowania podczas wypadku drogowego, wraz z instrukcją przeprowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas akcji kierowców przebadano pod kątem trzeźwości, oraz pozostawania pod wpływem narkotyków i innych niedozwolonych substancji.

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym funkcjonariusze KPP w Prudniku rozmawiali również z przyszłymi kierowcami. W trakcie cyklu spotkań edukacyjnych z kursantami szkół nauki jazdy z terenu powiatu prudnickiego funkcjonariusze uświadamiali przyszłych kierowców, jak odpowiedzialną rolę będą pełnić za kierownicą auta, omówili najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, zwracając szczególną uwagę na problem kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem działania substancji psychoaktywnych, przytaczając zaistniałe tragiczne zdarzenia.

W ramach partnerskiego projektu wspierana była działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR. Klub promuje ideę wolontariatu, jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych, oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Wolontariusze Klubu, pod opieką koordynatora Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, zorganizowali Debatę Oksfordzką pod hasłem „CYBERPRZESTRZEŃ - DOBRODZIEJSTWO CZY ZAGROŻENIA?”. Kolejnym działaniem promującym ideę wolontariatu było „Święto Profilaktyki Twórczej Andrzejki 2019”, zorganizowane po raz piąty przez wolontariuszy „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR. Tym razem zaproponowano wolontariuszom warsztaty: teatralne, wokalno-instrumentalne, plastyczne, taneczne, pantomimy i sztuki walki. Działania warsztatowe podsumowano na uroczystej gali. Zorganizowali też akcje charytatywne, „Prezent od Mikołaja” i „Świąteczna paczka dla Nadwórnej” na Ukrainie. Grupa wolontariuszy wraz z opiekunem wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Wolontariat a pomoc braciom mniejszym, czyli jak pomagać zwierzętom”, zorganizowanej przez Fundację "Świat na TAK" w Warszawie z okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariatu.

Funkcjonariusze KPP przeprowadzili kampanię profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem „W trosce o bezpieczne życie Seniora”. Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Wśród przedstawionych zagadnień były: efektywne metody i środki zabezpieczenia mienia, zasady działania Przycisku Sieci Życia®, rola dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, oszustwa i zaginięcia, zasady działania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszych. Mieszkańcy otrzymali materiały edukacyjne i elementy odblaskowe. Kampania społeczna „Odpowiedzialny sprzedawca-bezpieczna młodzież bez używek” została przeprowadzona przez dzielnicowych KPP w Prudniku w celu ograniczenia dostępu młodych ludzi do wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Sprzedawcy zostali poinformowani o konsekwencjach prawnych nie przestrzegania przepisów.

Realizacja partnerskiego projektu miała także na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności przez funkcjonariuszy KPP w formie szkoleń o tematyce: „Sztuka skutecznej komunikacji i mediacji”, „Psychologiczne aspekty radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych”, oraz „Dokumentowanie czynności służbowych funkcjonariusza Ogniwa Ruchu Drogowego.

W ramach projektu Starostwo Powiatowe zakupiło dla KPP maskotki sierżanta PRUDKA, które wykorzystywane będą do działań profilaktycznych, szczególnie wśród najmłodszych. Ponadto przekazano sprzęt i wyposażenie o wartości 48.484,10 zł, na który składają się: mobilne centrum monitoringu, mobilne miasteczko ruchu drogowego wraz z rowerem, program do obróbki zdjęć i filmów, elementy odblaskowe, alkomaty oraz testy do wykrywania narkotyków.

Kolejnymi istotnymi działaniami były: montaż oświetlenia ulicznego przejścia dla ruchu pieszego w ciągu ulicy Księdza Skowrońskiego oraz montaż 2 szt. defibrylatorów wraz z szafkami na elewacji budynku PUP w Prudniku i na korytarzu budynku II LO w ZSR w Prudniku. Przedstawiciele tych instytucji odbyli szkolenia w zakresie obsługi defibrylatora AED. Ponadto do zainstalowanych we wcześniejszych edycjach projektu defibrylatorów zakupiono nowe elektrody pediatryczne i dla dorosłych. Powiat Prudnicki, posiadając już 11 defibrylatorów, należy do liderów w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę tych urządzeń przypadającą na liczbę ludności powiatu.

Powyższe wspólne działania bez wątpienia przyczyniły się do osiągnięcia celu projektu i wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Starostwo Powiatowe w Prudniku pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację działań, a szczególnie partnerom projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w kwocie 100 000 zł. Powiat wniósł wkład własny w kwocie 35 000 zł.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności