Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / PetycjePetycje

Petycja nr OR.152.2.2018:

  Data złożenia:
  21.11.2018 r.

  Wnoszący petycję:
  Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Prudniku

  Przedmiot sprawy:
  Treść petycji

  Jednostka rozpatrująca petycję:
  Rada Powiatu w Prudniku

  Przewidywany termin rozpatrzenia:
  21.02.2019 r.

  Przebieg postępowania:
  17.12.2018 r. – opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Prudniku

  Opinia

  Sposób załatwienia:
  27.12.2018
  Udzielono odpowiedz:
  Odpowiedz na petycje.pdf

Petycja nr OR.152.1.2018:

  Data złożenia:
  27.08.2018 r..

  Wnoszący petycję:
  Szulc - Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

  Przedmiot sprawy:
  Treść petycji

  Jednostka rozpatrująca petycję:
  Wydział Administracji Budowlanej

  Przewidywany termin rozpatrzenia:
  27.11.2018 r.

  Przebieg postępowania:
  Treść petycji przekazano do Wydziału Administracji Budowlanej

  Sposób załatwienia:
  26.11.2018 r.
  Udzielono odpowiedz:
  Odpowiedz na petycje.pdf

Informacje o petycjach

  Rok 2018:
  Zbiorcza informacja o petycjach zrealizowanych w 2018 r.

  Rok 2017:
  Zbiorcza informacja o petycjach zrealizowanych w 2017 r.

  Rok 2016:
  Zbiorcza informacja o petycjach zrealizowanych w 2016 r.

  Rok 2015:
  Zbiorcza informacja o petycjach zrealizowanych w 2015 r.

Petycja nr Or-III.152.1.2015:

  Data złożenia:
  17.11.2015r.

  Przedmiot sprawy:
  Treść petycji

  Jednostka rozpatrująca petycję:
  Wydział Komunikacji i Transportu
  Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

  Przewidywany termin rozpatrzenia:
  2016.02.17

  Przebieg postępowania:
  Pismo Wydziału Komunikacji i Transportu

  Sposób załatwienia:
  Odpowiedź na petycję

Petycja nr Or-III.152.1.2016:

  Data złożenia:
  07.11.2016r.

  Przedmiot sprawy:
  Treść petycji

  Jednostka rozpatrująca petycję:
  Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

  Przewidywany termin rozpatrzenia:
  2017.02.07

  Przebieg postępowania:
  Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  Sposób załatwienia:
  Odpowiedź na petycję


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności