Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt Życie pełne blasku

Logo Projektu

„Życie pełne  BLASKU”

Starostwo Powiatowe w Prudniku w lipcu br. złożyło do Kuratorium Oświaty w Opolu projekt „Życie pełne  BLASKU”, który  znalazł się na liście siedmiu projektów rekomendowanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ramach Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” i zakwalifikowanych do finansowania w 2016 r. Projekt uzyskał 95 punktów i zajął II miejsce w województwie. Projekt został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku.

Wartość projektu to 37.900 zł, w tym wartość dofinansowania 32.900 zł, wkład własny Powiatu 5.000 zł.

Celem projektu jest upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów oraz wychowanków, promowanie wolontariatu.

W ramach pozyskanych środków zrealizowanych zostanie wiele ciekawych działań,  m. in.:

- promocja idei wolontariatu jako skutecznej metody wychowawczej przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych oraz sposobu spędzania czasu wolnego,

- warsztaty dla wolontariuszy z komunikacji interpersonalnej i  pierwszej pomocy,

- Wigilia Polska dla mieszkańców miasta, podczas której wolontariusze podzielą się z mieszkańcami chlebem i zaproponują ciepły posiłek,

- zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci zespołów niekonwencjonalnych form: teatralnej, tanecznej, wokalnej, instrumentalnej, dziennikarskiej, samoobrony w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”,

- PatPORT-owe Andrzejki „Prudnickiej Grupy Pat”, w ramach których zostaną przeprowadzone 5-cio godzinne zajęcia warsztatowe: gastronomiczne, teatralne, taneczne, plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne i samoobrony. Po warsztatach odbędzie się gala i zabawa integracyjna,

- Szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów przeprowadzone zostaną przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku.

Projekt tworzyły osoby: ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku: Anna Wojtczak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz Marzanna Zawadzka-Ciępka – Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” i pedagog w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, a ze strony KPP w Prudniku: asp. szt. Janusz Bojkowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z funkcjonariuszami Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii podkom. Katarzyną Żegleń i mł. asp. Tomaszem Kukułką pod nadzorem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Krzysztofa Urbana.

„Młodzieżowy wolontariat - praca ustawiczna i systematyczna”

W październiku w Zespole Szkól Rolniczych w Prudniku rozpoczęła się realizacja projektu „Życie pełne BLASKU”, w której biorą udział wolontariusze z „Powiatowego Klubu Ośmiu”. Uczestniczą oni w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej w oparciu o program „Jak żyć z ludźmi”, a prowadzone są przez opiekuna klubu Marzannę Zawadzką-Ciępkę.

Celem zajęć jest wyposażenie wolontariuszy w umiejętności sprawnego porozumiewania się wykorzystując style negocjacji i mediacji, które pomogą im nawiązać i utrzymywać kontakt z drugim człowiekiem, a przez to lepiej go zrozumieć. Warsztaty dostarczają dobrej zabawy, a jednocześnie wpływają na poczucie własnej wartości, uczą efektywnej komunikacji, współpracy, wrażliwości na krzywdę innych i obiektywnego spojrzenia na samego siebie.

Na zajęciach stosowane są różnorodne metody i formy w postaci: prezentacji multimedialnych, zabaw integracyjnych, odgrywania scenek, dyskusji, pracy indywidualnej, w parach i małych grupach.

Ćwiczenia pozwalają wolontariuszom jaśniej wyrażać swoje myśli i uczucia w atmosferze wzajemnej akceptacji, zaufania i zrozumienia.

Podsumowując efekty tych spotkań można uznać, że jest to kapitał, który będzie procentować w dalszym życiu wolontariuszy, gdyż doskonaląc komunikację jednocześnie uczą: tolerancji, cierpliwości, dyskrecji, wrażliwości, kreatywności i szacunku wobec drugiego człowieka.

2016-11-09

2016-11-09

2016-11-09

2016-11-09

Szkolenia profilaktyczno-edukacyjne prudnickich policjantów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny karalne

7 listopada br. funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii, spotkali się z uczniami prudnickich szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą między innymi o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne, demoralizacji oraz o negatywnych skutkach zażywania środków psychoaktywnych.

Mundurowi mówiąc o środkach odurzających wskazali ich zgubny wpływ na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się także, jakie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec nieletnich łamiących prawo.

Celem szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych jest zapobieganie zjawiskom przestępczości i uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży.

Lekcja odpowiedzialności prawnej odbyła się w ramach realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „Życie pełne BLASKU”, dofinansowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – kolejne spotkanie prudnickich policjantów z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku.

Funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii odwiedzili uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku w ramach realizowanego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „Życie pełne BLASKU”. Tematem szkolenia profilaktyczno-edukacyjnego było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariusze w trakcie zajęć wskazali główne przyczyny i skutki wypadków drogowych w oparciu o przeprowadzone analizy.

Jako dominujące aspekty wypadków drogowych mundurowi wskazali brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. W trakcie prowadzonego spotkania przedstawiono konsekwencje prawne negatywnych zachowań na drodze.

Mundurowi przypomnieli także o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazali między innymi zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Na zakończenie uczestnicy spotkania rozwiązywali test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Osoby, które najlepiej rozwiążą test otrzymają w nagrodę smycze i kamizelki odblaskowe.

Projekt dofinansowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-11-10

2016-11-10

2016-11-10

2016-11-10

2016-11-10

2016-11-10

Szkolenia profilaktyczno-edukacyjne funkcjonariuszy KPP w Prudniku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz problemu przemocy w relacjach rodzinnych.

Funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii przeprowadzili prelekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku i Głogówku w ramach realizowanego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „Życie pełne BLASKU”.

W trakcie prowadzonych spotkań funkcjonariusze poruszali tematy związane z cyberprzemocą i cyberprzestrzenią, profilaktyką uzależnień oraz ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Policjanci przypomnieli także o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazali między innymi zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych.

Projekt dofinansowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

2016-11-18

Podsumowanie szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w ramach projektu „Życie pełne BLASKU”.

Funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii w ramach realizowanego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku projektu „Życie pełne BLASKU” na przełomie października i listopada br. odwiedzili uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku i w Głogówku. Tematami spotkań profilaktyczno-edukacyjnych było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, odpowiedzialność prawna za popełnione czyny karalne, cyberprzemoc i cyberprzestrzeń, profilaktyka uzależnień oraz problem przemocy w relacjach rodzinnych.

Funkcjonariusze podczas zajęć rozmawiali z młodzieżą między innymi o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne, demoralizacji oraz o negatywnych skutkach zażywania środków psychoaktywnych. Omawiając temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazali główne przyczyny i skutki wypadków drogowych w oparciu o przeprowadzone analizy. Jako dominujące aspekty wypadków drogowych policjanci wskazali brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. W trakcie prowadzonych spotkań przedstawiono konsekwencje prawne negatywnych zachowań na drodze. Przypomnieli także o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazali zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych. W ramach przedsięwzięcia uczniowie otrzymali smycze i kamizelki odblaskowe.

Prudniccy policjanci, w ramach realizowanego projektu „Życie pełne BLASKU” przeprowadzili 13 szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych, w których wzięło udział około 550 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Prudnika i Głogówka. Projekt dofinansowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-11-23

2016-11-23

2016-11-23

2016-11-23

2016-11-23

2016-11-23

ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT

Dnia 25 listopada br. w sali gimnastycznej II LO im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku odbyły się po raz drugi ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT zorganizowane przez PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Zajęcia PaTPORTU prowadzone są metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej i koordynowane przez Eksperta PaT-u Marzannę Zawadzką-Ciępkę w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze z PaTPORT-ów szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Głogówku. Zaproszono ich do wzięcia udziału w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktor Szymon Kułakowski z Fundacji Ekologicznej Arka), plastycznej (instruktor Agata Wilczek plastyk Prudnickiego Ośrodka Kultury), gastronomicznej (instruktor Agnieszka Światłowska nauczyciel przedmiotów gastronomicznych), fotograficznej (instruktor Bogusław Zator redaktor Gazety Prudnik 24), dziennikarskiej (instruktor Jan Poniatyszyn redaktor Radia Opole), tanecznej (Aleksandra Hindera właścicielka Szkoły Tańca „ADAMANT”), samoobrony (instruktor Artur Buczek nauczyciel przedmiotu samoobrona).

Andrzejki rozpoczęły się od rana na wzór „Przystanków PaT”, gdzie na początku wolontariusze wybierali warsztaty, w których chcieli uczestniczyć realizując swoje pomysły i umiejętności. O godzinie 1500 rozpoczęła się Uroczysta Gala, którą zaszczycili zaproszeni goście: Wicestarosta Krzysztof Barwieniec, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku Anna Wojtczak, Komendant Komisariatu Policji w Głogówku kom. Mariusz Bednarski, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku asp. sztab. Janusz Bojkowski oraz funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii: podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka.

Początek Gali zainaugurowano wykonaniem hymnu PaT-u „Nie wracamy jeszcze na Ziemię” Jarosława Chojnackiego w wykonaniu Małgorzaty Majewskiej uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów przystąpiła do przedstawienia efektów swojej pracy. Na początku wystąpiła grupa gastronomiczna, która podczas degustacji częstowała wszystkich własnoręcznie wykonanymi wyrobami w postaci wykwintnych, niespotykanych, wybornych naleśników w wersji na słodko i słono.

Następnie grupa taneczna zaprezentowała egzotyczną salsę, która wprawiła widzów w energetyzujący nastrój. Z kolei spektakl alternatywny wywarł niesamowite wrażenie przedstawiając możliwości wykorzystania odpadów w świecie artystycznym. Kolejny warsztat, który wszystkich oczarował, to wystawa wykonanych prac plastycznych techniką enkaustyki - malowanie ciepłym woskiem oraz monotypii - odbitki ze szklanej matrycy. Na zakończenie zaprezentowały się dwa warsztaty: fotograficzny i dziennikarski, które stworzyły oprawę medialną przedsięwzięcia. W trakcie poszczególnych prezentacji uczennice Oliwia Łukaszewicz i Małgorzata Majewska umilały czas utworami muzycznymi.

Po podsumowaniu rezultatów pracy warsztatowej, zaproszono uczestników do wspólnej zabawy rozpoczętej tradycyjnie „Belgijką”, której towarzyszyło wiele atrakcji.

Prezentowane warsztaty, to bardzo dobre rozwiązanie dla szkół ponadgimnazjalnych w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. W każdej szkole może powstać PaTPORT, którego działalność wpisze się w Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły oraz upowszechnianie idei wolontariatu. Najbardziej istotne dla wszystkich PaTPORT-ów jest promowanie przez młodzież spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać na rzecz drugiego człowieka.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu Starostwa Powiatowego w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pn. „Życie pełne BLASKU”, dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

2016-12-02

Obchody Światowego Dnia Wolontariatu w Warszawie

W dniach 01.12 – 03.12.16r. grupa wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” w składzie: Elena Josef, Natalia Piechota, Karolina Kuczman ( ucz. ZSR) Martika Miczulska, Monika Mazur (ucz. ZSO nr1) pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki gościła w Warszawie. Celem pobytu była Ogólnopolska Konferencja na temat „Trudności w pracy wolontariusza” zorganizowana przez Fundację Świat na TAK w Warszawie.

Pierwszego dnia pobytu w Warszawie zwiedzałyśmy Muzeum Żydowskie „Polin”, które przybliżyło nam kulturę i zwyczaje semickiego narodu. Kolejnym punktem programu był spacer po Starym Mieście, gdzie zachwyciła nas architektura zabytków. Następnie przejechałyśmy do miejsca zakwaterowania, gdzie po kolacji wolontariusze „Klubów Ośmiu” z całej Polski, zaprezentowały swoje dotychczasowe dokonania poprzez prezentacje multimedialne. Wśród nich także my ukazałyśmy swoje liczne osiągnięcia w swojej wieloletniej działalności. Później okazało się, że największe wrażenie wywarła projekcja etiudy filmowej z XXII Edycji Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” organizowanej w naszym mieście. Wieczorem odbyły się zajęcia integracyjne w formie zabawy tanecznej w różnorodnych układach choreograficznych poprowadzonym przez profesjonalnego wodzireja Rafała Folwarskiego.

Kolejny dzień rozpoczął się wykładem inauguracyjnym, który zainicjowała Prezes Fundacji "Świat na TAK" Pani Joanna Fabisiak, po którym nastąpiła ceremonia wręczania certyfikatów „SZKOŁA PRZYJAZNA WOLONTARIATOWI” i podziękowań dla opiekunów „Klubów Ośmiu”. Byliśmy dumni, że ZSR w Prudniku dostąpił tego zaszczytu wraz z naszym opiekunem. Następnie po tej uroczystości odbył się wykład pod kierunkiem Bożeny Wścisły- Kandybowicz-Prezesa Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Niepełnosprawnych, która opowiedziała historię swojego niepełnosprawnego, nieżyjącego już syna w kontekście życia i śmierci, było to bardzo wzruszające przeżycie. Kolejnym tematem wykładu wygłoszonego przez prof. APS dr. hab Grzegorz Pyszczek była „Motywacja w pracy wolontariusza”. Po nim przybyła do nas prof. Alicja Chybicka - lekarz medycyny, Poseł na Sejm RP. Jako pediatra- onkolog przekazała nam wiele cennych wskazówek do pracy wolontarystycznej z chorymi dziećmi, podkreślając potrzebę pomocy cierpiącym w życiu szpitalnym.

Wszystkie treści zawarte w wykładach udowodniły nam na ile bezcenna jest nasza działalność wolontarystyczna oraz ukazały nam sposoby przezwyciężania przeciwności związanych z jej wykonywaniem. Posumowaniem części teoretycznej był pokaz pierwszej pomocy prowadzony przez wykwalifikowanego ratownika służb medycznych.

Natomiast po obiedzie miałyśmy okazję obejrzeć dramę pod tytułem "Żyć nie umierać" w wykonaniu pracowników Fundacji i wolontariuszy. Przedstawienie niosło za sobą głębokie przesłanie; promowało życie wolne od uzależnień i wszelkich pokus , jako że młody człowiek bez nałogów to człowiek wolny, mogący realizować swoje pasje i marzenia. Po tym wydarzeniu odbyły się warsztaty, które poprowadzili byli wolontariusze Fundacji "Świat na TAK"- laureaci Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”- Katarzyna Malczyk, Jarosław Jóźwiak, Andrzej Radwański, Daniel Pieniek. Temat przewodni warsztatów brzmiał "Co dała mi praca w Klubie Ośmiu?". Podczas zajęć wymienialiśmy się doświadczeniami, a nasi starsi koledzy udzielali nam wielu przydatnych rad dotyczących tej szlachetnej działalności, która miała ogromny wpływ na ich dorosłe życie i podejmowane stanowiska, jakie obecnie zajmują w różnych instytucjach, korporacjach.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wieczorem zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe poprowadzone przez „laureata wspaniałych” ks. Bogusława Jankowskiego wraz koncertem kolęd wykonanym przez wszystkich wolontariuszy .

W ostatnim dniu podsumowującym było spotkanie warsztatowe dla opiekunów, którego celem było omówienie ankiet i sformułowanie wniosków do pracy na temat „Trudności w pracy wolontariusza”, a prowadzone zostało przez naszego koordynatora wolontariatu Marzannę Zawadzką-Ciępkę.

Dzięki temu wyjazdowi zdobyliśmy nowe doświadczenia, przyjaźnie oraz pogłębiłyśmy swoją wiedzę z dziedziny zarówno historycznej jak i pedagogiczno-psychologicznej, która z pewnością pomoże nam w dalszej wolontarystycznej pracy.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Życie pełne BLASKU” dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Autor: Martika Miczulska, Monika Mazur wolontariuszki

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-08

„Wstyd za ZŁO”

Od października br. w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku trwa realizacja projektu „Życie pełne BLASKU”, w której biorą udział wolontariusze z „Powiatowego Klubu Ośmiu”. Uczestniczą oni w warsztatach w ramach realizacji programu „Wstyd za zło”, które prowadzi opiekun klubu Marzanna Zawadzka-Ciępka. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności skutecznego przeciwdziałania przemocy i stworzenia prawidłowego systemu wartości.

Zajęcia pomagają wolontariuszom poznać siebie bez kompleksów, określić mocne i słabe strony charakteru tak, aby potrafili samodzielnie rozróżniać wartości od antywartości. Wolontariusze uczą się określać granice między tym co dobre, a tym co złe. Pomocne to im będzie przy podejmowaniu prawidłowych decyzji oraz weryfikowaniu i modyfikowaniu własnych postępowań.

Warsztaty odbywają się w blokach tematycznych w oparciu o materiały niekonwencjonalne znajdujące się w Poradniku i na płycie CD oraz materiały pomocnicze. Wolontariusze wykonują określone zadania w formie odgrywania scenek - dramy, zabaw, gier dydaktycznych, wytworów plastycznych, ilustracji muzycznych. Wszystkie działania odbywają się w swobodnej atmosferze, wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

Wolontariat rozwija kreatywność i zaradność młodego człowieka. Warsztaty uczą zarządzania czasem, a w tym pogodzenia obowiązków domowych, szkolnych i społecznych. Podnoszą również wartość odpowiedzialnego podejmowania zadań oraz zwiększają empatię i zrozumienie wobec drugiego człowieka.

Taki wszechstronny trening intelektualno-osobowościowy sprawi, że wolontariusz będzie doskonale przygotowany do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

2016-12-01

2016-12-01

2016-12-01

2016-12-01

2016-12-01

2016-12-01

WIGILIA POLSKA

Dzięki „Powiatowemu Klubowi Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku już po raz trzeci w piątek 9 grudnia br. zapanował pod prudnickim ratuszem świąteczny nastrój, który przy ogromnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku zorganizował „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców.

Podczas Wigilii serwowane były bezpłatne posiłki w formie: zupy grzybowej z makaronem, ryby po „grecku” i barszczu czerwonego przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych ZSR pod kierunkiem Joanny Grzegockiej i Agnieszki Chudy oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku pod kierunkiem Angeliki Sadowskiej. Zdaniem mieszkańców poczęstunek był bardzo smaczny i podany w solidnych porcjach w atmosferze wzajemnego szacunku i elegancji. Przy stolikach można było spotkać osoby w każdym wieku, była to wspaniała integracja wielopokoleniowa. Natomiast wolontariusze zapoczątkowali stałą współpracę z wychowankami SOSW w Prudniku.

Ponadto „Powiatowy Klub Ośmiu”, w którym działają wolontariusze z ZSR w Prudniku pod opieką Marzanny Zawadzkiej-Ciępki oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku pod opieką Aleksandry Grochowskiej zadbał o tradycyjną oprawę świąteczną w postaci: szopki, kolęd i składania życzeń przechodniom dzieląc się chlebem i życząc… „Dzielimy się chlebem zamiast opłatkiem, oby nikomu go w kolejnym roku jego nie zabrakło”. Wolontariusze rozprowadzali własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne, z których dochód ze sprzedaży przeznaczą na działalność klubu.

„WIGILIA POLSKA”, zainicjowana przez Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” Marzannę Zawadzką-Ciępkę, wpisała się w kalendarz imprez miasta. Można uznać, że była zaczynem do zorganizowania po raz pierwszy w tym roku „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, który wspaniale kontynuował atmosferę świąteczną przy koncercie dzieci i młodzieży z Prudnickiego Ośrodka Kultury. Zdecydowanie młodość królowała na rynku miasta i mobilizowała wszystkich do wzajemnej życzliwości, serdeczności i potrzeby pomocy innym przed świętami.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Życie pełne BLASKU”, dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanego z ramienia Starostwa Powiatowego przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Annę Wojtczak, której wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” składają serdeczne podziękowania. Za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia wolontariusze składają również gorące podziękowania Pani Małgorzacie Halek-Malinowskiej Kierownikowi Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz Panu Ryszardowi Grajkowi Dyrektorowi POK w Prudniku.

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

2016-12-09

WARSZTATY WOKALNE

W listopadzie br. w Zespole Szkół w Głogówku rozpoczęły się warsztatowe zajęcia wokalne w ramach projektu „Życie pełne BLASKU”. Zajęcia prowadzi Oskar Koziołek.

Warsztaty mają na celu umuzykalnienie i rozśpiewanie młodzieży, poznanie funkcjonowania aparatu głosu i związanej z nim integralnie emocjonalności człowieka. Dobór repertuaru uwzględnia walory estetyczne utworów oraz przemyca podstawy teorii muzyki i profesjonalnego języka muzyki, np. zapis nutowy, formy, gatunki, śpiew a capella, unisono, wielogłosowość, akompaniament forte-pianu, elementy rytmiki. Wyraźny akcent położony jest na rozwój słuchania się nawzajem i słysze-nia harmonicznego. Śpiewane są utwory w różnych językach.

W codziennym zalewie bodźców i dużych brakach wychowania muzycznego uczestnicy warsz-tatów odkrywają brzmienie swojego głosu, regulują oddech poprzez pracę przepony i muzykują na bazie własnej fizyczności, co wyzwala endorfiny, sporą radość i spontaniczność. Skupienie uwagi i wzajemne słuchanie w grupie motywuje do pracy zespołowej i prowadzi do lepszego rozumienia różnorodności charakterów.

W śpiewie ważna jest również prawidłowa postawa ciała, która rozwija świadomość mowy cia-ła. Dzięki prawidłowej postawie organizm lepiej się dotlenia. Śpiew wymaga poprawnej dykcji, a lepsza dykcja czyni nas bardziej zrozumiałymi i pewnymi na co dzień. Głos jest transmiterem naszej osobowości i emocjonalności, a praca nad nim i śpiew pomagają pozbyć się nieśmiałości, odbloko-wują emocjonalnie.

Osoby praktykujące śpiew łatwiej wyrażają własne ja oraz mają bardziej afirmatywny stosunek do rzeczywistości, łatwiej i chętniej pracują w grupie. Słowem – więcej BLASKU!

Projekt dofinansowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

Warsztaty taneczne

Od października do grudnia br. w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku trwała realizacja projektu „Życie pełne BLASKU”, w ramach którego w każdy wtorek mgr Marzena Spychała prowadziła zajęcia fitness z elementami tańca, połączone z ćwiczeniami wzmacniająco-rozciągającymi typu callanetics, pilates, stretching, yoga.

Intensywność ćwiczeń urozmaicona była za pomocą przyborów takich jak: taśmy, piłki, laski, ciężarki na nogi i ręce.

Dodatkowo prowadzona jest relaksacja, muzykoterapia z ćwiczeniami efektywnego oddychania.

Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła ".

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

Wiem jak pomagać

Wolontariat w Powiecie Prudnickim jest bardzo ważnym narzędziem w wychowaniu młodzieży. Pomaganie przynosi oczywiste korzyści dla osób potrzebujących, ale młodzież pomagająca zyskuje dużo więcej – otwiera się na potrzeby otoczenia, a dzieląc się swoim czasem i umiejętnościami kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności i współdziałania.

Czuje się potrzebna i ważna dla innych. Dzięki temu łatwiej jest jej stawić czoła wszelkim życiowym wyborom. Podejmowana przez uczniów aktywność na rzecz innych, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i jest sposobem na doskonalenie zachowań prospołecznych oraz formą pożytecznego spędzania czasu wolnego.

W związku z powyższym od października br. w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki tj.: w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Zespole Szkół w Głogówku odbywała się akcja promująca ideę wolontariatu i pozyskania nowych wolontariuszy do „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku.

W grudniu br. odbyły się spotkania rekrutacyjne w gimnazjach i w klasach szóstych szkół podstawowych na terenie Powiatu (w Lubrzy, Białej i Łączniku). Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” Marzanna Zawadzka-Ciępka przeprowadziła szkolenia w oparciu o poradnik dla wolontariuszy Klubów Ośmiu pt.: „Wiem jak pomagać” Fundacji „Świat na TAK” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Przedstawiła, w jaki sposób można założyć w szkole „Klub Ośmiu” i jakie należy spełnić warunki, aby zostać wolontariuszem i rozpocząć w nim działalność. Zaprezentowany został spot „Ośmiu Wspaniałych” nakręcony podczas XXII Finału Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego „Ośmiu Wspaniałych”, który odbył się w czerwcu w Prudniku. Po jego obejrzeniu nastąpiło ogromne zainteresowanie uczniów i nauczycieli założeniem klubu w swojej szkole.

Efektem i jednocześnie sukcesem spotkań jest propozycja założenia „Klubu Ośmiu” w Lubrzy i Łączniku wsparta deklaracją nauczycieli, którzy zostaną opiekunami klubów. Natomiast w Białej jest już szkolny klub wolontariatu, a jego członkowie wraz z opiekunem rozważają propozycję wejścia w struktury Fundacji „Świat na TAK” w Warszawie.

Jeżeli w każdej szkole na terenie Powiatu Prudnickiego powstanie „Klub Ośmiu” to „RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ”.

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

GAZETA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU

Uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku są dociekliwi, lubią wyzwania i mają mnóstwo pomysłów. Do swoich zadań podchodzą z pasją i ciekawością, a swój wolny czas spędzają bardzo aktywnie. Chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami i koleżankami z redakcji.

Piszą artykuły z wielkim zaangażowaniem, co wpływa na jakość czasopisma. Uczniowie, którzy uczestniczą od października br. w warsztatach dziennikarskich w ramach projektu „Życie pełne BLASKU” wydali kolejne dwa numery ZS MAGAZINE dostępne na stronie internetowej www.zsglogowek.pl. Na okładkach prezentowani są uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku, którzy mają wyjątkowe pasje i nieprzeciętne zdolności: aktorskie, taneczne, wokalne, wygrywając konkursy na etapach wojewódzkich i krajowych. Szkolni dziennikarze przeprowadzają z nimi wywiad, który prezentowany jest w najczęściej czytanej rubryce pt. „Okiem dziennikarza”.

Uczniowie obserwują to, co dzieje się dookoła, notują, fotografują i tak tworzą dobre teksty. Młodzież m.in. redaguje stałe działy „Sport”, „Reporterzy w terenie” oraz rubryki: „Warto zajrzeć do biblioteki i mediateki”, Twórczość” i „Kawał sztuki”, w których prezentują swoje prace plastyczne i artystyczne, piszą wiersze tworząc poezję. Pracują metodami aktywizującymi, łamią i składają gazetę, uczą się obsługi programu Publisher i programu do obróbki zdjęć. W trakcie zajęć doskonalą umiejętności dziennikarskie, poszukują źródeł informacji, systematycznie dokonują selekcji priorytetów, dbają o poprawność stylistyczną i gramatyczną materiałów prasowych, projektują szatę graficzną gazety, opracowują złożone materiały prasowe, poznają gatunki dziennikarskie i posługują się nimi w codziennej pracy (np. wywiad, notatka, ogłoszenie, artykuł). W swojej pracy wykorzystują dyktafon, skaner oraz cyfrowy aparat fotograficzny.

W dniu 30.11.2016 r. uczniowie odwiedzili Redakcję TVP3 OPOLE, gdzie podczas spotkania z redaktorami poszukiwali wskazówek do pracy nad własnym warsztatem dziennikarskim. Młodzież zwiedziła główne studio, w którym codziennie nagrywane są transmisje i emitowane w telewizji. Zwiedzili newsroom, pokój wydawcy, operatorów, kierownika produkcji i archiwum, w którym gromadzone są materiały od czasu istnienia telewizji w Opolu. Wyjazd wzbogacił młodych dziennikarzy o wiedzę i nowe doświadczenie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Życie pełne BLASKU” dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

2016-12-20

Warsztaty teatralne

W październiku 2016 r. w Zespole Szkół w Głogówku rozpoczęły się warsztatowe zajęcia teatralne w ramach projektu „Życie pełne BLASKU”. Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie klas liceum ogólnokształcącego oraz technikum prowadził Jarema Dziedzic. Warsztaty teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej.

Wpływają na wszechstronny rozwój i stanowią uzupełnienie treści programowych nauczania. Sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Rozwijają pamięć, osobowość, odwagę i pewność siebie. „Zabawa w teatr” jest formą spędzenia wolnego czasu, w trakcie którego zaspokajane są potrzeby psychiczne ucznia. Niejednokrotnie spełnia funkcję terapeutyczną. W trakcie warsztatów młodzież nabywa świadomość mowy ciała, dobrą dykcję oraz wyrażanie emocji poprzez ruch sceniczny.

Projekt dofinansowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-27

Kurs podstawowy pierwszej pomocy

W dniach 16-17 grudnia br. w II Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku przeprowadzano kurs podstawowy pierwszej pomocy, dla 30 uczniów prudnickich szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas dwóch dni w trzech grupach szkoleniowych, prowadzonych przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK uczniowie poznali podstawy prawne, etapy i zasady udzielania pierwszej pomocy, nauczyli się kiedy ewakuować poszkodowanego, jak bezpiecznie odwracać na wznak, jak postępować z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym (w tym układać w pozycji bezpiecznej) i jak skutecznie - zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 - wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową (na manekinie). Uczestnicy kursu dowiedzieli się jak poradzić sobie w przypadku bólu w klatce piersiowej u poszkodowanego, zakrztuszenia, krwotoków, ran (również z ciałem obcym), amputacji, zmiażdżeń, oparzeń, urazów kostno-stawowych, w tym przy podejrzeniu urazu kręgosłupa, omdleniu czy ataku drgawek. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy zdali otrzymując zaświadczenie certyfikowane o ukończeniu kursu (certyfikat Europejskiego Referencyjnego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy).

Kurs został zrealizowany w ramach projektu „Życie pełne BLASKU” dofinansowanego ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2016-12-27

2016-12-27

2016-12-28

2016-12-28

2016-12-28

2016-12-28

2016-12-28

2016-12-28

2016-12-28

2016-12-28

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

W ramach projektu „Życie pełne BLASKU” realizowanego w Zespole Szkół w Głogówku od listopada 2016 roku zorganizowano dla młodzieży zajęcia umuzykalniające. W szkole działa z powodzeniem zespół instrumentów dętych prowadzony przez Bernarda BURKA, którego członkami są muzycy na co dzień grający w wielu zespołach w okolicznych miejscowościach, a uczęszczający do Zespołu Szkół w Głogówku

Celem warsztatów muzyczno-instrumentalnych było poznanie własnych możliwości grających, dobór repertuaru, wykorzystanie instrumentów dętych, zwłaszcza trąbek, instrumentów perkusyjnych (werbel) do wyćwiczenia partii muzycznych wykorzystywanych podczas uroczystości szkolnych, związanych z ceremoniałem szkolnym.

Młodzież chętnie wykonuje muzykę klasyczną, filmową jak i tradycyjne utwory znane z repertuaru zespołów folklorystycznych oraz znane przez wszystkich kolędy i pastorałki.

Szkolna orkiestra gra już kilka lat i bardzo chętnie jest wzmacniana przez absolwentów szkoły, którzy w miarę swoich możliwości uczestniczą w występach podczas uroczystości szkolnych. Ostatnio orkiestra ćwiczyła wraz z chórem szkolnym. Podczas zajęć warsztatowych duży nacisk kładzie się na słuchanie wzajemne, odpowiednią artykulację i rytmiczne wykonanie utworów muzycznych.

Projekt jest dofinansowany z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

Warsztaty muzyczno-instrumentalne

„Życie NABRAŁO BLASKU”

Starostwo Powiatowe w Prudniku zakończyło działania projektu „Życie pełne  BLASKU”, który był realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku.

Głównym celem projektu było upowszechnianie programów edukacyjnych i działań zapobiegających zachowaniom ryzykownym, rozwijanie umiejętności psychologicznych, społecznych i prospołecznych uczniów oraz wychowanków, a także  promowanie wolontariatu.

Zrealizowano wiele wartościowych i ciekawych działań. Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” Marzanna Zawadzka-Ciępka przeprowadziła w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu szkolenia rekrutacyjne pt. „Wiem jak pomagać”, podczas których promowała ideę wolontariatu jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych oraz sposób spędzania czasu wolnego. Natomiast dla wolontariuszy „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przeprowadziła warsztaty z komunikacji interpersonalnej „Jak żyć z ludźmi” (sprawne porozumiewanie, style negocjacji i mediacji). Ponadto, w ramach spotkań informacyjnych zrealizowano program „Wstyd za zło”, który pomógł wolontariuszom odrzucić osobiste kompleksy oraz określić mocne i słabe strony charakteru. Dodatkowo 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyło kurs podstawowego udzielania pierwszej pomocy, uzyskując dwujęzyczny certyfikat Europejskiego Referencyjnego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy.

W szkołach, w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” („PaT”) odbywały się zajęcia pozalekcyjne w postaci warsztatów: teatralnych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, dziennikarskich, samoobrony.

W listopadzie uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zorganizowali Andrzejki „Prudnickiej Grupy PaT”, w trakcie których przeprowadzone zostały pięciogodzinne zajęcia warsztatowe: gastronomiczne, teatralne, taneczne, plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne i samoobrony. W Andrzejkach uczestniczyli wolontariusze z PaTPORT-ów szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Głogówku. Po warsztatach odbyła się uroczysta gala podsumowująca i zabawa integracyjna. Prezentowane warsztaty miały na celu zachęcić uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. Najbardziej istotne dla wszystkich PaTPORT-ów było promowanie przez młodzież spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień.

Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku zorganizowali 9 grudnia  na prudnickim Rynku „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców . Podczas Wigilii serwowane były bezpłatne posiłki w formie: zupy grzybowej z makaronem, ryby po „grecku” i barszczu czerwonego przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych ZSR oraz SOSW w Prudniku. Przy stolikach można było spotkać osoby w każdym wieku, była to wspaniała integracja wielopokoleniowa. Ponadto „Powiatowy Klub Ośmiu” zadbał o tradycyjną oprawę świąteczną w postaci: szopki, kolęd i składania życzeń przechodniom dzieląc się chlebem Wolontariusze rozprowadzali własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne. Młodość „królowała” na Rynku miasta i mobilizowała wszystkich do wzajemnej życzliwości, serdeczności i potrzeby pomocy innym przed świętami.

Funkcjonariusze KPP w Prudniku podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka na przełomie października i listopada przeprowadzili cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku i w Głogówku, których tematami było bezpieczeństwo w ruchu drogowym i Internecie, odpowiedzialność prawna za popełnione czyny karalne, profilaktyka uzależnień oraz problem przemocy w relacjach rodzinnych. Dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniowie otrzymali smycze  i kamizelki odblaskowe.

Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację projektu z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna  i przyjazna szkoła” w kwocie 32.900 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 5.000 zł.

 

 • Pobierz: Prezentacja - Projekt „Życie pełne BLASKU”
 • 
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: NPP
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności