Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Gminy powiatu

Gminy powiatu

Gmina Prudnik

Ratusz w Prudniku

Ratusz w Prudniku

Prudnik z lotu ptaka

Prudnik z lotu ptaka

Miasto i Gmina Prudnik ma charakter rolniczo-przemysłowy o urozmaiconej i atrakcyjnej rzeźbie terenu. Ma doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji (2 stadiony, 12 sal gimnastycznych, 2 baseny, korty tenisowe) co przejawia się m. In. W organizowanych imprezach sportowych o charakterze masowym (OS i R). Tu ma początek malowniczy szlak turystyczny dla pieszych i rowerzystów prowadzący w Góry Opawskie na Biskupią Kopę i Jeseniki.

Zabytki, które warto zobaczyć w Prudniku to:

 • Wieża Zamkowa (XIII w.) pozostałość po zamku obronnym, zbudowanym przez Woka z Rozemberga - założyciela miasta
 • Wieża Bramy Dolnej (1481 r.) zbudowana z cegły w stylu gotyckim
 • Dwie Baszty wraz z przyległym murem (XIV - XV w.) - obecnie mieści się tu Muzeum Ziemi Prudnickiej

W narożnikach Rynku znajdują się: Kolumna Maryjna (1694 r.) zbudowana z cegły w stylu gotyckim, Fontanna ze studnią - wzniesiona z kamienia, w stylu barokowy.

Centrum Rynku stanowi Ratusz odbudowany przez świdnickiego architekta Thomasa w 1782 r. Pod koniec XIX w. przebudowany, w postaci tej zachował się do dnia dzisiejszego.


Warto zobaczyć również: Figurę św. Jana Nepomucena z 1733 roku, Kościół Parafialny św. Michała Archanioła z 1738 roku, późnobarokowy, halowy murowany z cegły, z barokowym ołtarzem głównym. Osobnymi dziełami sztuki są polichromie, rzeźby, płaskorzeźby i obrazy, Sanktuarium i Klasztor oo. Franciszkanów w Lasku Prudnickim z grotami: Lurdzką i "Złożenia Chrystusa do Grobu". W latach 1954-55 mejsce internowania Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kościół i klasztor (obecny kształt z 1769r.) oo. Bonifratrów z dobudowanym skrzydłem wschodnim w roku 1916.

Gmina Głogówek

Ratusz Głogówek

Ratusz w Głogówku

Brama zamkowa

Brama zamkowa

Miasto i Gmina Głogówek leży na południowo-wschodnim krańcu województwa opolskiego przy granicy z Czechami. Położone jest nad rzeką Osobłogą, lewobrzeżnym dopływem Odry. Przez miasto przebiega ważna trasa komunikacyjna drogowa i kolejowa o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Łączy ona Górny Śląsk z ternami wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi Dolnego Śląska.

Miasto usadowiło się na balistycznym płaskowyżu, które od zachodu przechodzi opadającą krawędzią w dolinę Osobłogi od strony północno-wschodniej teren nieznacznie opada przechodząc w Nizinę Śląską, a od południa łączy się przez Płaskowyż Głubczycki z Przedgórzem Sudeckim.

W Głogówku warto zobaczyć między innymi: Zamek rodu Oppersdorffów (1562-1571) przebywali tu m. In. Beethoven i Król Jan Kazimierz, Kościół oo. Franciszkanów z 1632r. z Grobem Bożym ,Rynek z kamieniczkami z XVII - XIX wieku.

Gmina Biała

Biała z lotu ptaka

Biała z lotu ptaka

Baszta miejska

Baszta miejska

Miasto i Gmina Biała położone są w podregionie Płaskowyżu Głubczyckiego i Równiny Niemodlińskiej, w dorzeczu Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry.

Miasto Biała - siedziba gminy, malowniczo usytuowane na niewielkim wzniesieniu (262 m n.p.m.), otoczone jest ze wszystkich stron nizinami.

Na terenie gminy - co stanowi jej walor turystyczny - znajdują się duże kompleksy leśne "Borów Niemodlińskich", stanowiących pozostałość po dawnej Puszczy Śląskiej. Wchodzą one w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu. Istniejące tu rezerwaty przyrodnicze "Jeleni Dwór", "Blok" i "Nagłów" świadczą o niezaprzeczalnych walorach naturalnego środowiska przyrodniczego Gminy Biała. Teren ten udostępniony jest do celów rekreacyjno-wypoczynkowych i dydaktyczno naukowych.

Zabytki Białej to między innymi: Baszta - wieża przybrana gotycka z XV wieku, Wieża wodna z 1606 roku zbudowana przez J. Prószkowskiego (doprowadzała wodę do zamku), Zamek wybudowany w latach 1639-40 w miejscu byłej kasztelani z XIII w. wczesnobarokowy z elementami późnorenesansowymi. W korytarzach sklepienia kolebkowo-krzyżowe, Kościół parafialny p.w. NMP - gotycki, trójnawowy: ołtarz główny rokokowy z 1773r., ołtarze boczne barokowe z 1700r., pod chórem krata kuta ręcznie z 1631r. i figura Chrystusa Frasobliwego, Cmentarz Żydowski (Kirkut) z XV wieku

Gmina Lubrza

Kościół w Lubrzy

Kościół w Lubrzy

Lubrza z lotu ptaka

Lubrza z lotu ptatka

Gmina Lubrza leży w południowej części województwa opolskiego, na pograniczu Niziny Śląskiej i Gór Opawskich oraz na granicy z Czechami. W miarę przesuwania się na południe zwiększa się wysokość, pojawiają się kopulaste wzniesienia i malownicze doliny. Część południowa to piękny obszar niewysokich gór pokrytych lasami. W obszarze gminy znajduje się część Parku Krajobrazowego "Gór Opawskich" z zarejestrowanymi pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej.

Atutem jest doskonałe położenie na przecięciu drogowych szlaków o znaczeniu ponadregionalnym (Trasa Sudecka, trasa Opole-Prudnik-Głuchołazy).

W Lubrzy warty zwiedzenia jest kościół parafialny p.w. św. Jakuba zbudowany w latach 1797-1798.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności