Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Dzienniki urzędowe

DOSTĘP DO DZIENNIKA USTAW, MONITORA POLSKIEGO, MONITORA POLSKIEGO B, AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ POWIAT PRUDNICKI.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-tów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Prudniku udostępnia nieodpłatnie:

 • Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Staro-stwa Powiatowego - www.powiatprudnicki.pl zakładka - „Pobierz akty prawne” oraz w formie elektronicznej - do powszechnego wglądu - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku w eKiosku (wolnostojący komputer z dostępem do Internetu znajdujący się przy wejściu w pobliżu Wydziału Komu-nikacji i Transportu).
 • Zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - www.powiatprudnicki.pl zakładka - „Pobierz akty prawne”; do powszechnego wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku w pokoju 215 (Biuro Rady).
 • Udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Cena arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 6--2010 Starosty Prudnickiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego – wynosi: 0,06 zł brutto za arkusz A4 kopii lub 0,07 zł brutto za arkusz A4 wydruku.

Potrzebę wydruku lub kopii należy zgłosić w pokoju 102 - sekretariat.

Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub infor-matycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego pod-miotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pobierz akty prawne


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności