Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Współpraca z organizacjami pozarządowymiWspółpraca z organizacjami pozarządowymi

Tryb konkursowy:

 • Oferta realizacji zadania publicznego - wzór pdf
 • Oferta realizacji zadania publicznego - wzór rtf
 • Sprawozdanie - wzór odt
 • Tryb pozakonkursowy:

 • Oferta - wzór
 • Sprawozdanie - wzór
 • Nowości:

 • 2021-04-16 Informacja o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy i zmiany statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
 • Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Konsultacja szkoleniowa"
 • Informacja o konsultacjach społecznych Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe (...)
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych 1 podmiotów Wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku
 • 2020-01-07 Uchwała Nr 135/470/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku
 • 2020-12-03 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • 2020-12-03 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2021
 • 2020-11-27 Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021
 • 2020-11-12 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2021 roku
 • 2020-11-12 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 • 2020-11-06 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021r.
 • 2020-10-30 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2021
 • 2020-10-19 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
 • 2020-10-13 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Rozwój kultury i sztuki wśród dzieci niepełnosprawnych"
 • 2020-09-29 Nabór na członka komisji konkursowej
 • 2020-09-28 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 • 2020-09-08 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • 2020-08-07 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zm. uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
 • 2020-05-04 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 • Wyniki otwartego konkursu projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 roku
 • Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim
 • 2020-03-18 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 roku
 • 2020-02-28 Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 roku
 • Nabór na członka komisji konkursowej
 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 roku
 • 03.01.2020 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
 • 09.12.2019 Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 • 02.12.2019 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
 • 29.11.2019 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie l m² pasa drogowego
 • 2019-11-22 Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku
 • 2019-10-21 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, a także edukacji...
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "65-lecie Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku - monografia"
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Aktywizacja intelektualna i społeczna osób w wieku emerytalnym"
 • Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi...
 • Informacja o konsultacjach społecznych Projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
 • Informacja o konsultacjach społecznych - projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
 • Informacja o konsultacjach społecznych - projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Jak dobrze uczyć i wychowywać przyszłe pokolenia harcerzy"
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Prudnicki Maraton Pieszy"
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "40 Jubileuszowy Rajd Maluchów"
 • Wyniki otwartego konkursu projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 roku
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 roku
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2019 roku
 • Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego.
 • Nabór na członka komisji konkursowej
 • Nabór na członka komisji konkursowej
 • Informacja o konsultacjach w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 2019
 • Informacja o konsultacjach w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi 2018
 • Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie na rok 2019
 • Informacja o konsultacjach społecznych
 • Projekt Uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego
 • Wyniki otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018 roku
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turniej Tatry Cup 2018"
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Moszczance"
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "100 rocznicę Niepodległości Rajd Maluchów gości"
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018 roku
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej i jej likwidacji
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku
 • Uchwała nr 203-577-2017 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2017r. w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018 roku
 • Uchwała nr 203-578-2017 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018 roku
 • Uchwała nr 201-569-2017 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 05.12.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018 roku
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2018"
 • Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27.10.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi"
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wygrani - Honorowe Krwiodawstwo PCK i Powiat Prudnicki"
 • Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "VI Prudnicki Rajd Staruchów - Rajd Seniorów
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...
 • Oferta - infirmiCare non profit sp. z o.o.; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej
 • Uwaga stowarzyszenia zwykłe, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych przed 20 maja 2016 roku
 • Oferta - Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku
 • Oferta - Polski Związek Działkowców - Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "FROTEX" w Prudniku
 • Oferta - Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku
 • Oferta - PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2017 roku
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku
 • Oferta - LKS Zarzewie Prudnik
 • Oferta - LKS Rolnik Biedrzychowice
 • Oferta - Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie
 • Oferta - Akademia Piłkarska Biała
 • Oferta - KS POGOŃ
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2017 roku
 • Oferta - Klub Sportowy Obuwnik.
 • Oferta - Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.
 • Oferta Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów w Prudniku
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016r.
 • Ogłoszenie o dofinansowaniu oferty złożonej w trybie pozakonkursowym - Renowacja sprzetów liturgicznych w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku
 • Zarząd Powiatu w Prudniku podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "V Prudnicki Rajd Staruchów - Rajd Seniorów"
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku
 • Zarząd Powiatu w Prudniku podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Prudnik" na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Piłka moją pasją"
 • Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 roku
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zm. uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015
 • Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.
 • Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 z dnia 19.02.2016 r.
 • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
 • Obieszczenie Burmistrza Nysy - Strategia Transportu OFPN2020
 • Obieszczenie Burmistrza Nysy - Strategia Rozwoju społecznego OFPN2020
 • Obieszczenie Burmistrza Nysy - Strategia Rynku Pracy OFPN2020
 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016r
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Renowacja sprzętów liturgicznych w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 roku
 • Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Rynku Pracy OF PN2020
 • Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2016
 • Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • Raport z konsultacji społecznych
 • Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rozwoju OF PN2020 - Powiat Prudnicki
 • Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach strategii Rynku Pracy OF PN2020 - Powiat Prudnicki
 • Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016r.
 • Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nysie 2020
 • Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nysie 2020
 • Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
 • Konsultacje społeczne - Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
 • Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020 - powiat prudnicki
 • Zbiorczy raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
 • Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 etap IV
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Uchwała nr 52-145-2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.
 • Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko-Orlik 2012
 • Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi
 • Przeprowadzenie konsultacji uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016r.
 • Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi
 • Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko-Orlik 2012
 • Oferta realizacji zadania publicznego - IV Prudnicki Rajd Staruchów - Rajd Seniorów
 • Oferta realizacji zadania publicznego - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • Oferta realizacja zadania Warsztaty Zdrowia w trybie pozakonkursowym przez stowarzyszenie Czas dla rodziny
 • Oferta realizacji zadania DZIEJE 70-LECIA SZKOŁY-MONOGRAFIA w trybie pozakonkursowym
 • Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi
 • Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
 • Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji
 • Informacja o konsultacjach społecznych - ustalenie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
 • Informacja o ofertach złożonych w trybie pozakonkursowym
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca w Wierzchu
 • Oferta realizacji zadania publicznego Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik
 • Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
 • Oferta realizacji zadania pn. Zorganizowanie IV Rajdu Seniora - Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
 • Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym
 • Oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2015r
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w Art.3 Ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie w 2015 roku.
 • Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • Informacja o konsultacjach społecznych
 • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2015 roku.
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
 • Informacja na temat przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi
 • Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 • Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2014 roku
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2014 roku
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z Organizacjami Pozarządowymi
 • Informacja o konsultacjach społecznych
 • Informacja o ofertach złożonych w trybie pozakonkursowym
 • Oferta realizacji zadania publicznego pt. Koszykówka młodzieżowa
 • Oferta realizacji zadania publicznego pt.Harcerski Obóz Hufca ZHP Kędzierzyn-Kożle Wędruj z nami-podobóz Prudnik
 • Oferta realizacji zadania publicznego pt. Piknik Sportowy Prudnik CUP 2014
 • Informacja o ofertach złożonych w trybie pozakonkursowym
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014r.
 • W dniu 28 stycznia 2014r. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pt. „III Zlot sikawek konnych w Chrzelicach” Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w trybie pozakonkursowym.
 • W dniu 03 lutego 2014r. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku 2014” Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w trybie pozakonkursowym.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014r. w zakresie zadania : pomoc społeczna.
 • Zarząd Powiatu Prudnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,kultury fizycznej,turystyki i krajoznawstwa,ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Zarząd Powiatu Prudnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. w zakresie pomocy społecznej.
 • ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014r.
 • Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 • W dniu 20.05.2013 r. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło w Prudniku złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Kultywowanie historii i tradycji Żołnierzy Wojska Polskiego w Powiecie Prudnickim”
 • W dniu 17.05.2013 r. Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Promocja sztuki i kultury Powiatu Prudnickiego wśród seniorów”
 • INFORMACJA O POWIERZENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO BRACTWU STRZELECKIEMU W GŁOGÓWKU
 • Bractwo Strzeleckie w Głogówku złożyło w dniu 27 marca 2013r., ofertę na realizację zadania publicznego pn." Propagowanie historii Bractwa Strzeleckiego w Głogówku w XV rocznicę jego reaktywacji.”
 • INFORMACJA O POWIERZENIU REALIZACJI ZAD ANIA PUBLICZNEGO OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W CHRZELICACH
 • Oferta na realizację zadania publicznego pn." Drugi Zlot Sikawek Konnych w Chrzelicach.”
 • Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 • Konkurs ofert na wsparcie realizacji priorytetowych zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2013r.
 • INFORMACJA O POWIERZENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO KLUBOWI SPORTOWEMU „POGOŃ" PRUDNIK
 • Oferta Realizacji Zadania Publicznego - Rozwój sportu w dyscypiinie koszykówka męszczyzn na terenie Powietu Prudnickiego w 2012 r.
 • Pozostałe informacje

  1. Wyniki otwartego konkursu ofert
  2. Oferta Realizacji Zadania Publicznego
  3. Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2014.
  4. Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2013.
  5. Uchwała Rady Powiatu nr VIII/65/2011 z dn. 27 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011.
  6. Uchwała Rady Powiatu nr XLVI/314/10 z dn. 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6, poz. 25)
  8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U., nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

  Starsze informacje

  1. Oferta Realizacji Zadania Publicznego.
  2. Bezpłatne warsztaty Akademii Rodzica.
  3. Razem Przeciw Przemocy.
  4. S.A.P.R.A - Działania.
  5. 8.09.2011 - Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2011 r.
  6. 8.11.2011 - wsparcie organizacji imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa.
  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: NPP
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności